Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2101. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru na območju Občine Dol pri Ljubljani, stran 6313.

Na podlagi določb 21 člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, št. 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 65/95 – odločba US, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 14/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 68/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 59/99 – odločba US) ter 8. in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 11. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru na območju Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
V odloku o javnem redu in miru na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 25/97) se za 6. členom doda nov 6.a člen, ki glasi:
“Organizator javne prireditve – javnega shoda na območju Občine Dol pri Ljubljani je dolžan prijaviti javno prireditev – javni shod na Občinski urad občine Dol pri Ljubljani, najkasneje 15 dni pred prireditvijo – shodom. Prijava mora vsebovati lokacijo, pričetek in konec javne prireditve – shoda in pričakovano število udeležencev ter navedbo odgovorne osebe javne prireditve – shoda.
Prijava javne prireditve – shoda ne izključuje njune priglasitve na pristojni upravni enoti.”
2. člen
V 8. členu se črta 17. točka.
3. člen
V 18. členu se prvi odstavek spremeni in glasi:
“Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav ter pogoji za postavitev plakatnih mest se določijo s posebnim odlokom, ki ga sprejme Občinski svet občine Dol pri Ljubljani.”
4. člen
V 19. členu se črta besedilo 1. točke, druge točke se preštevilčijo.
5. člen
V 20. členu se 1. točka spremeni tako, da glasi:
“vodja prireditve, če ne poskrbi za parkirne prostore ter red in varnost na njih (4. točka 6. člena) in organizator javne prireditve – shoda, če ne prijavi prireditve – shoda občinskemu uradu (6.a člen).“
6. člen
V 20. členu se 9. točka spremeni tako, da glasi:
“kdor ravna v nasprotju z določbami 15., 16., in 17. člena.“
Besedilo 23. točke se črta.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22100-1/00
Dol pri Ljubljani, dne 20. aprila 2000.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti