Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2097. Navodilo o vsebini in formatu vizuma, stran 6301.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena, tretjega odstavka 22. člena in 102. člena zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
N A V O D I L O
o vsebini in formatu vizuma
1. člen
Prošnjo za izdajo vizuma vloži tujec na obrazcu iz priloge št. 1 tega navodila.
2. člen
Vizum vsebuje podatke o vrsti vizuma, roku veljavnosti, obdobju, v katerem je imetniku dovoljen vstop, trajanju bivanja v državi, številu vstopov, namenu obiska in osebne podatke o osebi, ki ji je bil vizum izdan, številki potnega lista ter datumu in kraju izdaje vizuma.
Vizum se izda v obliki nalepke, velikosti 74 × 105 mm.
3. člen
Vizum se izda na obrazcu iz priloge št. 2 tega navodila, tako da se prilepi v potni list.
4. člen
Razveljavitev vizuma se označi tako, da se preko vizuma odtisne štampiljka iz priloge št. 3 tega navodila, optični variabilni znak – kinegram pa se prečrta s koničastim kovinskim predmetom.
5. člen
Priloge št. od 1 do 3 so sestavni del tega navodila in so objavljene skupaj z njim.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, prenehata veljati 4. člen pravilnika o potnih listih in vizumih ter o načinu vodenja evidenc o potnih listih in vizumih (Uradni list RS, št. 19/91-I in 52/94) in 2. člen pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o potnih listih in vizumih ter o načinu vodenja evidenc o potnih listih in vizumih (Uradni list RS, št. 52/94).
Z dnem, ko začne veljati to navodilo prenehajo veljati 2. člen, prvi in drugi odstavek 3. člena in 4. člen pravilnika o načinu izvajanja zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 19/91-I in 52/94), pri čemer se do 1. 1. 2003 vizum lahko izda tudi na obrazcu, določenim s prilogo 4/1 in 4/2 navedenega pravilnika.
7. člen
To navodilo začne veljati 1. junija 2000.
Št. 0301-12/01/112-2000
Ljubljana, dne 17. maja 2000.
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister
za zunanje zadeve
Priloga št. 1
(obrazec prošnje za izdajo vizuma)

OPOMBA: Besedilo obrazca prošnje za izdajo vizuma
je poleg slovenskega jezika lahko napisano tudi v tujih jezikih).
Priloga št. 3


           RAZVELJAVLJENO-ANNULE

        (Štampiljka je velikosti 65 x 5 mm)AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti