Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2096. Navodilo o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje, stran 6286.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 46. člena, šestega odstavka 49. člena ter prvega in tretjega odstavka 102. člena zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99) izdaja minister za notranje zadeve
N A V O D I L O
o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje
1. člen
Prošnjo za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje vloži tujec na ustreznem obrazcu iz priloge št.1 tega navodila. O vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje oziroma za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje se izda potrdilo na obrazcu iz priloge št. 2 tega navodila.
2. člen
Dovoljenje za prebivanje vsebuje podatke o vrsti dovoljenja, namenu, zaradi katerega se izda, roku veljavnosti, dovoljenjih in listinah, potrebnih za izdajo dovoljenja, osebne podatke osebe, ki ji je bilo izdano dovoljenje, ter podatke o kraju in datumu izdaje dovoljenja za prebivanje.
Dovoljenje za prebivanje se izda v obliki nalepke, velikosti 74 × 105 mm.
V primeru, da tujec nima veljavnega potnega lista, se dovoljenje za stalno prebivanje izda na obrazcu iz priloge 9 pravilnika o načinu izvajanja zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 19/91-I in 52/94).
3. člen
Dovoljenje za prebivanje se izda na obrazcu iz priloge št. 3 tega navodila, tako da se prilepi v potni list.
4. člen
Prenehanje dovoljenja za prebivanje se označi tako, da se preko dovoljenja odtisne štampiljka iz priloge št. 4 tega navodila, optični variabilni znak – kinegram pa se prečrta s koničastim kovinskim predmetom.
V primeru odpovedi prebivanja se po tem, ko postane odločba o odpovedi prebivanja izvršljiva, ta označi v potnem listu tako, da se vanj odtisne štampiljka iz priloge št. 5 tega navodila. Tujcu, kateremu je bilo odpovedano prebivanje, se v potnem listu razveljavi izdani vizum ali izdano dovoljenje za prebivanje na način iz prejšnjega odstavka tega člena.
5. člen
Priloge št. od 1 do 5 so sestavni del tega navodila in so objavljene skupaj z njim.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo prenehajo veljati prvi odstavek 6. člena, 7. člen ter prvi in četrti odstavek 9. člena pravilnika o načinu izvajanja zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 19/91-I in 52/94).
7. člen
To navodilo začne veljati 1. junija 2000.
Št. 0301-12/04/74-2000
Ljubljana, dne 17. maja 2000.
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve
Priloga št. 4


           RAZVELJAVLJENO-ANNULE

        (Štampiljka je velikosti 65 x 5 mm)


Priloga št. 5


Imetnik tega potnega lista mora zapustiti Republiko Slovenijo do ______________________________________

Nima pravice vrnitve do________________________________________________________________________________

Številka:

Datum:                     Uradna oseba:


                   (Štampiljka je velikosti 7,5 x 3 cm)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti