Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2093. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije, stran 6285.

Na podlagi 37. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije
1. člen
V pravilniku o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 73/99) se v 3. členu za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko zavezanec predloži uradu podatke na enem skupnem obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika za več barv in lakov ali polimernih snovi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. imajo skupen večji del trgovskega imena,
2. se razlikujejo le v barvi, niansi, stopnji sijaja, strukturi ali reoloških lastnostih (velja za barve in lake),
3. so izdelane iz enakih osnovnih kemijskih komponent, razlikujejo pa se v stopnji polimerizacije ali molekulski strukturi (velja za polimerne snovi),
4. imajo varnostne liste z identičnimi podatki ali skupen varnostni list.
Zavezanec mora pod točko 2.a obrazca iz priloge 1 tega pravilnika vpisati skupen večji del trgovskega imena ter ob predložitvi obrazca uradu navesti vsa posamezna trgovska imena barv in lakov ali polimernih snovi, ki so vključena v ta obrazec.”
Dosedanji tretji in četri odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen
V 9., 10., 11., 12. in 13. členu tega pravilnika se datum “29. 5. 2000” nadomesti z datumom “29. 5. 2001”.
3. člen
Za 13. členom se doda novi člen 13.a, ki se glasi:
“13.a člen
Ne glede na 10., 12. in 13. člen tega pravilnika lahko zavezanec predloži uradu podatke na enem skupnem obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika za več barv in lakov ali polimernih snovi, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Zavezanec mora pod točko 2.a obrazca iz priloge 1 tega pravilnika vpisati skupen del trgovskega imena ter ob predložitvi obrazca uradu navesti vsa posamezna trgovska imena barv in lakov ali polimernih snovi, ki so vključena v ta obrazec.”
4. člen
V prilogi 4 se za 3. točko doda nova točka 3.a, ki se glasi:
“3.a Kemikalije, ki so izključno namenjene izdelavi zdravil (surovine za zdravila).”
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-11/00
Ljubljana, dne 22. maja 2000.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti