Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2090. Pravilnik o spremembah pravilnika o aditivih za živila, stran 6278.

Na podlagi 21. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99) in zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78, 58/85 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravstvo
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o aditivih za živila
1. člen
V pravilniku o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 2/00) se v enajsti alinei 30. člena besedi “vse testenine” nadomestita z besedama “suhe testenine”.
2. člen
V tretjem odstavku 33. člena se nadomesti številka “2000” s številko “2002”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-25/99
Ljubljana, dne 15. maja 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Soglašam!
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost