Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2061. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec, stran 5928.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 30. 3. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Žalec
1. člen
V celotnem besedilu statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) se »tajnik občine« nadomesti z »direktor občinske uprave«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
»Občina ima grb in zastavo.
Grb občine je omejeno polje zelene barve, v spodnjem delu polkrožne oblike, v zgornjem delu pa zaključen z ravno modro črto. V polju ima stiliziran zlato rumen znak hmeljeve kobule in list, ki je obrobljen z zlato rumeno barvo.
Zastava Občine Žalec je polje zelene barve, pravokotne oblike, razmerje med širino in dolžino je 1 : 2. V zgornji tretjini je grb občine, katerega gornja modra črta je vzporedna s krajšo stranico zastave.
Grb in zastava sta natančneje opisana v posebnem aktu.«
3. člen
V drugem odstavku 32. člena se črtajo besede »ali ta statut«.
4. člen
Črta za zadnji odstavek 36. člena.
5. člen
Črta se zadnji odstavek 103. člena.
6. člen
V prvem odstavku 133. člena se številka »15« nadomesti s številko »7«.
7. člen
V tretjem odstavku 137. člena statuta se beseda »sedem« nadomesti z besedo »tri«.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502/0001/98
Žalec, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost