Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2059. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec, stran 5927.

Na podlagi 12. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list RS, št. 7/99) in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) ter na predlog Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju, je Občinski svet občine Žalec na 13. seji dne 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec
1. člen
V odloku o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 89/98) se v 5. členu za točko 102. doda 102.A točka:
102.A Vrbje – Vizjakova hiša v Vrbju št. 47, ki obsega parceli št. 143/1 in 1208, k.o. Žalec in se zanjo določi varstveni režim II. stopnje.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66000/0002/98
Žalec, dne 30. marca 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost