Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2053. Sklep o enkratnem prispevku za novorojenčke v Občini Pivka v letu 2000, stran 5902.

Na podlagi 36. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99) izdajam
S K L E P
o enkratnem prispevku za novorojenčke v Občini Pivka v letu 2000
1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v Občini Pivka, rojene v letu 2000, določa upravičence, višino dodatka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Pivka,
– da je vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenija in ima stalo prebivališče v Občini Pivka.
4. člen
Višina prispevka znaša 50.000 SIT.
Prispevek dodeljuje Občina Pivka, sredstva pa zagotavljata Občina Pivka in Zavarovalnica Triglav.
5. člen
Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma, s predložitvijo pisnega zahtevka pri Občinski upravi občine Pivka praviloma v roku 45 dni od rojstva otroka.
6. člen
Zahtevku iz prejšnjega člena mora biti priloženo:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka,
– potrdilo o državljanstvu tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka,
– številka novorojenčeve hranilne knjižice in
– davčna številka novorojenca.
7. člen
Prispevek se nakaže na hranilno knjižico novorojenca.
8. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo lahko določi, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
9. člen
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 03101/2000
Pivka, dne 1. februarja 2000.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost