Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2049. Odlok o lokalni turistični organizaciji, stran 5897.

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 12. seji dne 6. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o lokalni turistični organizaciji
1. člen
S tem odlokom Občina Majšperk skupaj z Mestno občino Ptuj in drugimi občinami pravnimi naslednicami Občine Ptuj, ki se bodo opredelile kot članice – ustanoviteljice Poetovio Vivat, gospodarskega interesnega združenja za turizem, ustanavlja lokalno turistično organizacijo v skladu s 3. členom zakona o pospeševanju turizma.
Zaradi doseganja:
– usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe na območju vseh občin – pravnih naslednic nekdanje Občine Ptuj, ki bodo pristopile k ustanovitvi lokalne turistične organizacije iz prvega odstavka tega člena,
– izkoriščanja vseh naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja,
– izboljševanja poslovnih rezultatov in učinkovite promocije turistične ponudbe celotnega območja iz prve alinee.
Občina Majšperk skupaj z drugimi občinami – pravnimi naslednicami Občine Ptuj iz prvega odstavka tega člena in osebami, ki imajo pomembno vlogo pri razvoju turizma na celotnem območju, preoblikuje gospodarsko interesno združenje Poetovio Vivat v lokalno turistično organizacijo v smislu 3. člena zakona o pospeševanju turizma, za območje vseh občin – pravnih naslednic nekdanje Občine Ptuj iz prvega odstavka tega člena.
Sedež lokalne turistične organizacije je na Ptuju.
Na območju lokalne turistične organizacije je možna ustanovitev več enot.
2. člen
Lokalna turistična organizacija v obliki gospodarskega interesnega združenja:
a) opravlja dejavnosti v skladu s 3. členom zakona o pospeševanju turizma, v okviru katere zagotavlja predvsem:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe na celotnem območju iz 1. člena tega odloka,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
– promocijo turistične ponudbe celotnega območja,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem interesu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture,
b) organi združevanja so skupščina, v kateri bodo imele občine v pogodbi določen fiksni odstotek glasov, nadzorni svet in uprava, ki je lahko eno- ali veččlanska,
c) v skupščini bo zagotovljena sorazmerna zastopanost članov posameznih dejavnosti v skladu s 3. členom zakona o pospeševanju turizma,
d) brez soglasja občin ni možna statusa sprememba ali prenehanje združenja,
e) Občina Majšperk daje soglasje k vsakoletnemu finančnemu načrtu združenja in obveznim članom združenja s svojega območja predpiše članarino v skladu z 11. do 20. členom zakona o pospeševanju turizma.
3. člen
Novo pogodbo o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja, v kateri se natančneje določijo dejavnosti v skladu z zakonom jo pospeševanju turizma, pravice in dolžnosti članstva, financiranje, način upravljanja in druge statusne značilnosti združenja in ki bo nadomestila pogodbo o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja z dne 1. 7. 1994, podpiše župan kot zakoniti zastopnik občine.
4. člen
Občina Majšperk bo za delovanje lokalne turistične organizacije namenjala del namenskih proračunskih sredstev iz naslova turistične takse oziroma druga sredstva proračuna občine.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 333-08-0001/00
Majšperk, dne 6. aprila 2000.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

AAA Zlata odličnost