Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2044. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi, stran 5888.

Na podlagi 27. in 51. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) ter 74. in 83. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski svet občine Kočevje na 13. redni seji dne 17. 4. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi za:
– zemljišče s parc. št. 75/4 – pot v izmeri 324 m2 k.o. Kočevje, vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 1274,
– zemljišče s parc. št. 2163/8 – cesta v izmeri 315 m2 k.o. Kočevje vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 1277,
– zemljišče s parc. št. 173/5 – neplodno v izmeri 111 m2 k.o. Koprivnik, vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 1.
II
Parcele navedene v I. točki tega sklepa postanejo last Občine Kočevje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-8/00-143
Kočevje, dne 18. aprila 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost