Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2033. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice, stran 5878.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 8. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99), 26. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99), je Občinski svet občine Jesenice na redni 17. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97, 14/00) se 3. člen odloka spremeni in dopolni tako, da glasi:
Glasbena šola Jesenice (v nadaljevanju: šola) opravlja dejavnost osnovne vzgoje in izobraževanja predšolskih in šolskih otrok, ki se opravljata po posebnem programu glasbene vzgoje za šolski okoliš, ki obsega območje Občine Jesenice, ter po predhodnem soglasju tudi območje Občine Žirovnica in območje Občine Kranjska Gora. Šola lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če se ustanovitelj tako dogovori in sklene z zainteresiranimi občinami ustrezno pogodbo.
Kartografski prikaz Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, je priloga k temu odloku.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 603-1/00
Jesenice, dne 25. aprila 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost