Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2031. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, stran 5877.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 8. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99), 26. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na redni 17. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97, 90/98) se 3. člen odloka spremeni in dopolni tako, da glasi:
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice (v nadaljevanju: šola) opravlja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje:
– Krajevne skupnosti Hrušica (območje naselja Hrušica),
– Krajevne skupnosti Planina pod Golico (območje naselja Plavški Rovt, območje dela naselja Prihodi, območje naselja Planina pod Golico),
– Krajevne skupnosti Sava (območje dela naselja Prihodi),
– Krajevne skupnosti Staneta Bokala (območje dela naselja Jesenice),
– Krajevne skupnosti Cirila Tavčarja (območje dela naselja Jesenice),
– Krajevne skupnosti Mirka Roglja Petka (območje dela naselja Jesenice),
razen prostorskih okolišev 0006, 0007, 0008, ki sodijo v šolski okoliš Osnovne šole Prežihovega Voranca.
Kartografski prikaz Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, je priloga k temu odloku.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 603-1/00
Jesenice, dne 25. aprila 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost