Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2027. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Občine Črnomelj, dne 26. 3. 2000, stran 5871.

Na podlagi 50. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 38/96 in 43/96 – odločba US), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 80. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) daje Občinska volilna komisija Črnomelj
P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Občine Črnomelj, dne 26. 3. 2000
1. V volilni imenik je bilo vpisanih skupaj 11.419 volilnih upravičencev.
2. Na referendumu je glasovalo skupaj 7.209 volilcev ali 63,13%.
3. “ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo skupaj 2233 volilcev ali 19,56%.
4. “PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo skupaj 4846 volilcev ali 42,44%.
5. Neveljavnih je bilo 130 glasovnic ali 1,80%.
Na podlagi izida glasovanja Občinska volilna komisija ugotavlja, da predlog za uvedbo samoprispevka na območju Občine Črnomelj ni bil izglasovan, ker se je za uvedbo samoprispevka izreklo skupaj 2233 volilcev ali 19,56 %, ki so vpisani v volilne imenike.
Št. 006-03-1/1999
Črnomelj, dne 10. maja 2000.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Črnomelj
Anton Panjan l. r.

AAA Zlata odličnost