Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2024. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - I. faza, stran 5870.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 28/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/95) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 9. 5. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – I. faza
1
Javno se razgrne osnutek spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – I. faza. Sprememba in dopolnitev se nanaša na povečanje proizvodnih, manipulativnih, skladiščnih in ostalih pomožnih površin na sedanjem območju zazidalnega načrta.
2
Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v delovnem času občinske uprave in na sedežu Krajevne skupnosti Črnomelj.
Osnutek bo razgrnjen 30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa.
3
Med javno razgrnitvijo osnutka se skliče javna obravnava. Javno obravnavo organizirata Krajevna skupnost Črnomelj in Občina Črnomelj, ki tudi zagotovi potrebne strokovne razlage.
O času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave morajo biti zainteresirani občani na primeren način obveščeni.
4
Pisne pripombe in predloge na osnutka podajo zainteresirani na naslov; Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/1/99
Črnomelj, dne 9. maja 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost