Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2022. Sklep o začasni razglasitvi pravoslavne cerkve na Bojancih za kulturni spomenik, stran 5869.

Na podlagi 14. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 14. redni seji dne 9. 5. 2000 sprejel
S K L E P
o začasni razglasitvi pravoslavne cerkve na Bojancih za kulturni spomenik
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, krajinske in kulturne vrednosti ter zagotovi nadaljnji obstoj, se pravoslavna cerkev na Bojancih (EŠD 12913) začasno razglasi za kulturni spomenik.
2. člen
Cerkev sv. Jurija na Bojancih stoji na pokopališču na severozahodnem robu vasi, na parcelnih št. 139/2 in stp. 1, k.o. Bojanci, ki sta hkrati tudi območje spomenika.
3. člen
Varstveni režim na območju spomenika, ki je opredeljen v 2. členu tega sklepa je naslednji: cerkev se ohranja in varuje kot spomenik v svoji celoti, izvirnosti in neokrnjenosti, ohranja se tudi njeno neposredno okolje. Nadaljnje pozidave v tem območju niso dovoljene. Kakršnikoli posegi so mogoči le po predhodnem strokovnem mnenju in pod nadzorom Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Novem mestu.
4. člen
Občinska uprava poda predlog za vpis spomenika v zemljiško knjigo po parcelnih številkah z lastniki oziroma imetniki pravice upravljanja v skladu z 2. in 3. členom tega sklepa.
5. člen
Sestavni del sklepa je kopija katastrskega načrta v merilu 1:2880 z vrisano mejo območja.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS in velja za obdobje enega leta.
Št. 66000-6/2000
Črnomelj, dne 9. maja 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost