Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2018. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi, stran 5865.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na predlog odbora stavbnih zemljišč Občine Cerkno, na 13. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha imeti značaj dobrine v splošni rabi nepremičnin v k.o. Cerkno, parcela št. 1332/13, dvorišče v izmeri 31 m2 .
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa postane z dnem njegove uveljavitve družbena lastnina v uporabi Občine Cerkno.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 466-04/99
Cerkno, dne 20. aprila 2000.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost