Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2013. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bled, stran 5855.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na 13. seji dne 5. 4. 2000 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bled
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine v družbeni gradnji in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za določitev predmetne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu 2000.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan 31. 12. 1999 je 130.810 SIT.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč Občine Bled za povprečno stopnjo opremljenosti in gostoto 100–200 prebivalcev na ha za objekte in naprave individualne rabe znašajo 9.777 SIT/m2 in kolektivne rabe 8.659 SIT na m2 na dan 31. 12. 1999.
4. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v % od cene za stanovanjsko površino v posameznih območjih, ki so:
I. območje zajema center Bleda in 100-metrski pas ob jezeru – 10%,
II. območje zajema širše območje Bleda – 8%,
III. območje zajema vse ostale kraje v občini, ki niso zajeti v posamezna območja – 6%,
IV. območje zajema naselja manj razvitih in bolj oddaljenih krajev – Obrne, Slamniki, Perniki, Zg. in Sp. Laze, Radovna, Kupljenik – 4%.
5. člen
Cena iz 2. in 3. člena tega sklepa se mesečno valorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana.
6. člen
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečni gradbeni ceni komunalnega urejanja v Občini Bled (Uradni list RS, št. 17/99).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06210-2/99
Bled, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost