Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2012. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Triglavskega narodnega parka, stran 5854.

Na podlagi drugega odstavka 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na 13. redni seji dne 5. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Triglavskega narodnega parka
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Triglavskega narodnega parka (Uradni list RS, št. 23/91, 58/98, 72/98).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
Dolgoročni plan Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 (UVG 2/86, 23/88, 9/89, 4/90) in srednjeročni družbeni plan Občine Radovljica za obdobje 1986–1990 (UVG 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 2/90 (razv. del 8/86), 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95), ter sestavine prostorskega plana Občine Bled (v nadaljevanju: PPOB) s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 15/96, 3/98, 27/98, 58/98, 90/98).
3. člen
V kartografskem delu odloka se prenesejo meje morfoloških enot na naslednje parcele:
--------------------------------------------------------------------------
Zemljišče parc. št. in k.o.   Ureditvena enota   Geod. identifikacija
--------------------------------------------------------------------------
360 del Višelnica        Laze         Bled 29
--------------------------------------------------------------------------
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-6/00
Bled, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost