Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2011. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah, stran 5854.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 2/86, 47/87, 2/90, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/9, 13/93, 66/93, 61/96, 35/97, 73/97, 87/97 in 73/98), na podlagi tretje alinee 8. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99) je Občinski svet občine Bled na 13. redni seji dne 5. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah
1. člen
V odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/99) se v 63. členu besedilo spremeni v celoti tako, da se glasi:
1. Občinski inšpektor izvaja ukrepe po tem odloku.
2. Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka so zbrane denarne kazni prihodek občinskega proračuna.
2. člen
V 26. členu odloka se črtajo drugi, tretji, četrti in peti odstavek. Doda se nov odstavek, ki glasi:
Redna vzdrževalna in obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Redna vzdrževalna in obnovitvena dela oddaja pristojni organ Občine Bled po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-7/00
Bled, dne 5. aprila 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost