Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2006. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije, Mestni odbor Ljubljana, stran 5840.

Na podlagi sklepa 14. seje Mestnega sveta mestne občine Ljubljana z dne 27. 3. 2000, da je mestni svetnici Brigiti Bukovec prenehal mandat na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 14/96 – odl. US, 36/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 68/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 22/99 – odl. US, 36/99 – odl. US in 59/99 – odl. US) je Mestna volilna komisija na seji dne 7. 4. 2000 na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)
u g o t o v i l a
da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata za liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije, Mestni odbor Ljubljana.
Ta kandidatka je Cvetka Selšek, roj. 18. 12. 1951, dipl. ekonomistka, stanuje v Ljubljani, Igriška 8.
Kandidatka je podala izjavo, da sprejema mandat.
Št. 5/2000
Ljubljana, dne 7. aprila 2000.
Predsednica
Volilne komisije
Mestne občine Ljubljana
dr. Tjaša Strobl, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost