Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

2000. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, stran 5826.

Na podlagi petega odstavka 39. člena in četrtega odstavka 47. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) objavlja minister za finance
P O V P R E Č N O L E T N O S T O P N J O
davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 1999 37,10%.
Št. 416-25/2000
Ljubljana, dne 15. maja 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost