Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

1995. Pravilnik o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov - kategoriziranih športnikov, stran 5815.

Na podlagi 37. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in 74/95) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov – kategoriziranih športnikov
1. člen
Ta pravilnik ureja služenje vojaškega roka vojaških obveznikov – kategoriziranih športnikov (v nadaljnjem besedilu: kategorizirani športniki) ter določena vprašanja v zvezi z vodenjem evidence, naborom in napotitvijo na služenje vojaškega roka kategoriziranih športnikov.
2. člen
Pri izvrševanju vojaške dolžnosti kategoriziranih športnikov sodeluje Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: olimpijski komite).
3. člen
Kategorizirani športniki po tem pravilniku so športniki, ki imajo po kriterijih olimpijskega komiteja status športnika:
1. svetovnega razreda,
2. mednarodnega razreda,
3. perspektivnega razreda,
4. državnega razreda ali
5. mladinskega razreda.
4. člen
Podatke o kategoriziranih športnikih posreduje olimpijski komite ministrstvu po objavi spiskov kategoriziranih športnikov v uradnem glasilu olimpijskega komiteja.
5. člen
Pri določitvi rodu, službe oziroma vojaškoevidenčne dolžnosti kategoriziranim športnikom se v okviru možnosti upoštevajo tudi predlogi olimpijskega komiteja. Predloge pošlje olimpijski komite ministrstvu do konca decembra za kategorizirane športnike, ki v naslednjem letu dopolnijo 18 let.
6. člen
Kategorizirani športniki se na služenje vojaškega roka napotijo v skladu s predlogi olimpijskega komiteja, praviloma izven tekmovalne sezone in v tiste enote Slovenske vojske, na območju katerih imajo možnost treniranja. Olimpijski komite pošlje ministrstvu seznam kategoriziranih športnikov s predlaganim krajem in rokom služenja vojaškega roka praviloma do konca oktobra tekočega leta za naslednje leto.
7. člen
V času služenja vojaškega roka se kategorizirani športniki na prošnjo olimpijskega komiteja lahko udeležijo treningov, priprav in tekmovanj. Kategoriziranim športnikom se omogočijo treningi praviloma v prostem času v vojašnici ali izven vojašnice. Športnikom svetovnega in mednarodnega razreda, se lahko izjemoma v drugi in tretji fazi usposabljanja omogočijo treningi tudi dopoldne. Organizacijo treningov ter kontrolo udeležbe na pripravah in tekmovanjih izven vojašnic zagotovi olimpijski komite in pristojna nacionalna panožna športna zveza.
Udeležbo kategoriziranih športnikov na treningih izven vojašnic uskladita glede na programe usposabljanja pristojna nacionalna panožna športna zveza in pristojno poveljstvo ali enota Slovenske vojske, v katerih kategorizirani športniki služijo vojaški rok.
Poročila o udeležbi na treningih, pripravah in tekmovanjih med služenjem vojaškega roka, za vse kategorizirane športnike poimensko pripravlja olimpijski komite ali pristojna nacionalna panožna športna zveza in ga mesečno pošilja Generalštabu Slovenske vojske.
8. člen
Za udeležbo na pripravah in nastopih državne reprezentance na evropskih in svetovnih prvenstvih oziroma olimpijskih igrah lahko načelnik Generalštaba Slovenske vojske kategoriziranim športnikom, na prošnjo olimpijskega komiteja, odobri sodelovanje do 10 dni.
Na posebno prošnjo olimpijskega komiteja lahko minister za obrambo udeležbo na pripravah ali tekmovanjih iz prejšnjega odstavka izjemoma podaljša do 5 delovnih dni športnikom svetovnega in mednarodnega razreda.
9. člen
Kategoriziranim športnikom se lahko služenje vojaškega roka zaradi priprav ali tekmovanj, v skladu z zakonom prekine.
V prošnji za prekinitev služenja vojaškega roka mora biti naveden tudi okvirni termin nadaljevanja služenja vojaškega roka kategoriziranih športnikov.
10. člen
Prošnje iz 7., 8. in 9. člena tega pravilnika se vloži pri Generalštabu Slovenske vojske.
11. člen
Kategorizirani športniki v času služenja vojaškega roka tekmujejo za Slovensko vojsko razen, če ne gre za tekmovanja, ki se jih udeležujejo kot člani državne ali olimpijske reprezentance.
12. člen
Zavarovanje kategoriziranih športnikov v času treningov, priprav in na tekmovanjih ureja olimpijski komite, razen za tekmovanja iz prejšnjega člena tega pravilnika. Dokazilo o zavarovanju je priloga predloga za udeležbo na treningih, pripravah in tekmovanjih. Zavarovanje mora obsegati čas od odhoda iz vojašnice na trening, priprave ali tekmovanje do vrnitve v enoto.
13. člen
Kategoriziranim športnikom lahko načelnik Generalštaba Slovenske vojske na predlog olimpijskega komiteja ali poveljnika enote, v kateri služijo vojaški rok, odvzame ugodnosti po tem pravilniku, če se ne udeležujejo treningov, priprav, če kako drugače izkoriščajo svoj status, kršijo vojaško disciplino ali ne izpolnjujejo odrejenih obveznosti v Slovenski vojski.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov vrhunskih športnikov (Uradni list RS, št. 44/92).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-6/2000
Ljubljana, dne 12. maja 2000.
Minister
za obrambo
dr. Franci Demšar l. r.

AAA Zlata odličnost