Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2000 z dne 17. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2000 z dne 17. 3. 2000

Kazalo

1110. Uredba o spremembah uredbe o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda "Center za promocijo turizma Slovenije" - "Slovenian tourist board" v javni gospodarski zavod "Slovenska nacionalna turistična organizacija" - "Slovenian tourist board", stran 3362.

Na podlagi 5. in 50. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda “Center za promocijo turizma Slovenije“ – “Slovenian tourist board“ v javni gospodarski zavod “Slovenska nacionalna turistična organizacija“ – “Slovenian tourist board“
1. člen
V uredbi o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda “Center za promocijo turizma Slovenije“ – “Slovenian tourist board“ v javni gospodarski zavod “Slovenska nacionalna turistična organizacija“ – “Slovenian tourist board“ (Uradni list RS, št. 99/99) se tretji odstavek 20. člena spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor ima 11 članov, ki jih imenuje ustanovitelj na predlog:
– ministra, pristojnega za turizem – 3 člane;
– Ministrstva za finance – 1 član;
– Ministrstva za okolje in prostor – 1 član;
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – 1 član;
– Ministrstva za šolstvo in šport – 1 član;
– Ministrstva za kulturo – 1 član;
– Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj – 1 član;
– Turistične zveze Slovenije – 1 član;
– zaposlenih v zavodu izmed njih – 1 član.«
2. člen
Peti odstavek 22. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Generalnega direktorja, na predlog ministra, pristojnega za turizem, imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije.«
3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 309-02/98-5
Ljubljana, dne 9. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost