Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2000 z dne 17. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2000 z dne 17. 3. 2000

Kazalo

1074. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije, stran 3314.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena in v zvezi s 25. in 26. členom zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije
1
V sklepu o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/92 in 79/97) se doda 3.b točka, ki se glasi:
“Banka Slovenije ponudi bankam pogodbo o sodelovanju pri posegih na trgu tujega denarja.
a) Banka Slovenije določi izhodiščni tečaj, na podlagi katerega se izračuna najnižji nakupni in najvišji prodajni tečaj, po katerem mora pogodbena banka kupovati oziroma prodajati devize na trgu tujega denarja v času poseganja na trgu tujega denarja.
Najvišji prodajni tečaj je izhodiščni tečaj, povečan za največji razmik. Najnižji nakupni tečaj je izhodiščni tečaj, zmanjšan za največji razmik.
b) Pogodbena banka lahko začasno kupi devize pri Banki Slovenije po izhodiščnem tečaju in jih ob dospelosti povratno proda Banki Slovenije po izhodiščnem tečaju, zmanjšanem za pribitek.
Pogodbena banka lahko začasno proda devize Banki Slovenije po izhodiščnem tečaju in jih ob dospelosti povratno odkupi po izhodiščnem tečaju, povečanem za pribitek.
V času, ko Banka Slovenije izhodiščnega tečaja ne določi, se pri poslih začasnega nakupa in prodaje deviz namesto izhodiščnega tečaja uporablja povprečni tečaj na deviznem trgu, kot ga izračunava in objavlja Banka Slovenije.
c) Banka Slovenije lahko dokončno kupuje devize od pogodbene banke oziroma prodaja devize pogodbeni banki po izhodiščnem tečaju oziroma, ko ta ni določen, po povprečnem tečaju na deviznem trgu, kot ga izračunava in objavlja Banka Slovenije.”
2
3.a točka preneha veljati dne 31. 7. 2000. S tem dnem točka 3.b postane točka 3.a.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0058/00
Ljubljana, dne 15. marca 2000.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.