Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2000 z dne 31. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2000 z dne 31. 1. 2000

Kazalo

441. Odlok o turistični taksi v Občini Žužemberk, stran 1113.

Na podlagi 9. in 10. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 32/99), 21. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 22. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) je Občinski svet občine Žužemberk na 6. seji dne 8. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Žužemberk
1. člen
Turistična taksa je 10 točk za tuje in domače goste.
Turistična taksa za člane turističnih društev z veljavno člansko izkaznico je 5 točk.
2. člen
Zbrana sredstva turistične takse se bodo uporabila za naslednje namene:
1. Turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije.
2. Pisna promocijska gradiva, avdio in video ter druga sredstva za promocijo turistične ponudbe.
3. Organiziranje prireditev.
4. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma.
5. Vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom.
6. Programi urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, davčno politiko, proračun in finance v sodelovanju s turističnimi društvenimi ter turističnimi in gostinskimi organizacijami z območja občine pripravi razdelitev sredstev po namenih iz prejšnjega odstavka za vsako leto posebej ter opravlja nadzor nad zbiranjem in uporabo teh sredstev.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
S tem odlokom preneha v Občini Žužemberk veljati odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 78/98).
Št. 212A/99
Žužemberk, dne 8. junija 1999.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.