Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

92. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Avstrijo, Republiko Bolgarijo, Republiko Hrvaško, Republiko Češko, Republiko Madžarsko, Republiko Poljsko, Republiko Romunijo, Republiko Slovaško in Republiko Slovenijo o podaljšanju programa CEEPUS, stran 1187.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO AVSTRIJO, REPUBLIKO BOLGARIJO, REPUBLIKO HRVAŠKO, REPUBLIKO ČEŠKO, REPUBLIKO MADŽARSKO, REPUBLIKO POLJSKO, REPUBLIKO ROMUNIJO, REPUBLIKO SLOVAŠKO IN REPUBLIKO SLOVENIJO O PODALJŠANJU PROGRAMA CEEPUS
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Avstrijo, Republiko Bolgarijo, Republiko Hrvaško, Republiko Češko, Republiko Madžarsko, Republiko Poljsko, Republiko Romunijo, Republiko Slovaško in Republiko Slovenijo o podaljšanju programa CEEPUS, sprejet na 4. Ministrski konferenci držav članic CEEPUS dne 7. februarja 1998 v Budimpešti.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
AGREEMENT
between
the Republic of Austria,
the Republic of Bulgaria,
the Republic of Croatia,
the Czech Republic,
the Republic of Hungary,
the Republic of Poland,
the Republic of Romania,
the Slovak Republic
and
the Republic of Slovenia
hereinafter called ˝Contracting Parties˝, on the prolongation of the CEEPUS Program as laid down in the Agreement signed in Budapest on December 8, 1993.
The Contracting Parties,
taking into account the result of the review process, that has established that there is an urgent need that the program be prolonged in its current form, based on Art. 7, para.1 of the above mentioned Agreement
hereby agree:
Single Article
1.) The CEEPUS Program, as laid in the Agreement signed in Budapest on December 8, 1993 shall be prolonged for the period from January 1, 2000 to December 31, 2004.
2.) This Agreement requires the acceptance of each of the Contracting Parties in accordance with their constitutional requirements.
3.) The original of the present Agreement, of which the English text is authentic, shall be deposited with the Depositary.
4.) This Agreement enters into force on the first day of the third month after the last of the Conctracting Parties has deposited its document of approval with the Depositary.
Done at Budapest, Hungary, on the seventh day of February one thousand nine hundred and ninety eight.
SPORAZUM
med
Republiko Avstrijo,
Republiko Bolgarijo,
Republiko Hrvaško,
Republiko Češko,
Republiko Madžarsko,
Republiko Poljsko,
Republiko Romunijo,
Republiko Slovaško
in
Republiko Slovenijo,
v nadaljevanju ˝pogodbenice˝, o podaljšanju programa CEEPUS, ki je bil opredeljen v sporazumu, podpisanem v Budimpešti 8. decembra 1993.
Upoštevajoč rezultate
postopka pregleda uresničevanja sporazuma, v katerem so ugotovili, da je nujno podaljšati program v njegovi sedanji obliki,
se pogodbenice
na osnovi 1. točke 7. člena zgoraj omenjenega sporazuma dogovorijo:
Edini člen
1.) Program CEEPUS, opredeljen v sporazumu, ki je bil podpisan 8. decembra 1993 v Budimpešti, se podaljša za obdobje od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2004.
2.) Vsaka pogodbenica mora ta sporazum odobriti v skladu s svojimi ustavnimi določili.
3.) Izvirnik tega sporazuma, ki je v angleščini, bo shranjen pri depozitarju.
4.) Ta sporazum stopi v veljavo prvega dne tretjega meseca, potem ko zadnja pogodbenica pri depozitarju shrani svojo listino o odobritvi.
Sestavljeno v Budimpešti na Madžarskem sedmega februarja leta tisoč devetsto osemindevetdeset.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za šolstvo in šport.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 681-13/98-2 (T1)
Ljubljana, dne 18. novembra 1999
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost