Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1999 z dne 13. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1999 z dne 13. 4. 1999

Kazalo

22. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (BHRPT), stran 193.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO (BHRPT)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (BHRPT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. marca 1999.
Št. 001-22-45/99
Ljubljana, 31. marca 1999
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO (BHRPT)
1. člen
Ratificira se Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisan v Zagrebu dne 12. decembra 1997.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
3. člen
Vlada Republike Slovenije lahko predpiše način izvajanja sporazuma ter postopek in pogoje razdeljevanja kvot za kmetijske in živilske izdelke, določene v sporazumu.
4. člen
Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za finance.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/99-29/1
Ljubljana, dne 23. marca 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika v hrvaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost