Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/1999 z dne 27. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/1999 z dne 27. 12. 1999

Kazalo

5045. Navodilo o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino, stran 16539.

Na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS – MP, št. 19/93) izdaja minister za znanost in tehnologijo
N A V O D I L O
o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino
1. člen
(1) S tem navodilom se določa način plačevanja pristojbin za mednarodne prijave, vložene na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino.
(2) Prijavitelj za dostavo plača na podlagi 14. pravila za izvajanje Pogodbe o sodelovanju na področju patentov pristojbino, ki znaša 22.000 SIT.
2. člen
(1) Prijavitelj vplača mednarodne prijave na žiro račun Urada RS za intelektualno lastnino. V nakazilu se navedeta mednarodna številka PCT prijave, ki jo dodeli Urad RS za intelektualno lastnino, in ime prijavitelja.
(2) Žiro račun iz prvega odstavka se objavi v uradnem glasilu Urada RS za intelektualno lastnino (Bilten za industrijsko lastnino).
(3) Pristojbine v CHF in DEM se vplačujejo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
(4) Prijavitelj mora Uradu RS za intelektualno lastnino dostaviti potrdilo o plačilu.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati navodilo o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 80/97).
4. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-2/99
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.
Minister za
znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.