Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/1999 z dne 27. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/1999 z dne 27. 12. 1999

Kazalo

5038. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic, stran 16537.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) in tretjega odstavka 16. člena zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97, 84/98 in 40/99, 61/99 – odl. US) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic
1. člen
V metodologiji za izpolnjevanje obrazca Obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic, ki je sestavni del odredbe o brazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 36/99 ) se v podtočki a) zaporedne številke 2 na koncu vrstice doda besedilo, ki se glasi: »s tem, da se dodajo konti 7001, 7003 in 7011«.
Za podtočko f) zaporedne številke 2 se doda nova podtočka g), ki se glasi: »g) Znesek podrejenih obveznosti do tujih bank v tuji valuti izkazan na kontih 7780, 7783 in 7787.«
V podtočki a) zaporedne številke 3 se na koncu podtočke doda besedilo, ki se glasi: »s tem, da se črtajo konti 7110, 7112, 7122, 7124, 7128, 713, 7149, 7170, 7171, 718, 731 in 7383 ter dodajo konti 7089, 7100, 7141, 7142, 7150, 7160, 7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7101, 7151 in 7389«.
V podtočki b) zaporedne številke 3 se na koncu podtočke doda besedilo, ki se glasi: »s tem, da se črtata konta 7409 in 744 ter dodajo konti 7440, 7441, 7442, 7471, 7490, 7606, 7677 in 7696«.
V podtočki c) zaporedne številke 3 se na koncu podtočke doda besedilo, ki se glasi : »s tem, da se dodata konta 7410 in 7616«.
V podtočki d) zaporedne številke 3 se na koncu podtočke doda besedilo, ki se glasi : »s tem, da se črta konto 7609 ter dodata konta 7672 ter 7690«.
V podtočki e) zaporedne številke 3 se na koncu podtočke doda besedilo, ki se glasi: »s tem, da se doda konto 7610«.
Za podtočko g) zaporedne številke 3 se doda nova podtočka h), ki se glasi:
»h) Znesek podrejenih obveznosti do tujih strank, ki niso banke v tuji valuti, izkazan na kontih 7781, 7782, 7784, 7785, 7788 in 7789.«
Za podtočko a) zaporedne številke 4 se dodata novi podtočki b) in c), ki se glasita:
»b) Znesek kratkoročnih kreditov samostojnim podjetnikom izkazan na kontih 1670, 1678, 1679, 4271, 4276, 4277, 5172, 5173, 5272, 8078 in 8178.
c) Znesek kratkoročnih kreditov neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom izkazan na kotnih 1660, 1668, 1669, 4290, 4298, 4299, 5196, 5197, 5296, 5297, 8099 in 8199.«
Dosedanja podtočka b) zaporedne številke 4 postane podtočka d).
Za podtočko d) zaporedne številke 4 se dodata novi podtočki e) in f), ki se glasita:
»e) Znesek dolgoročnih kreditov samostojnim podjetnikom izkazan na kontih 5171, 5174, 5175, 5271, 5274 in 5275.
f) Znesek dolgoročnih kreditov neprofitnim izvajalcem storitev gospodinjstvom izkazan na kontih 5190, 5198, 5199, 5290, 5298, 5299.«
Za podtočko a) zaporedne številke 6 se doda nova podtočka b), ki se glasi:
»b) Znesek kratkoročnih kreditov državi izkazan na kontih 4242, 4244, 4245, 4246, 4247, 4442, 4443, 5144, 5145, 5244, 5245 in 5445.«
V dosedanji podtočki b) zaporedne številke 6, ki postane podtočka c), se na koncu podtočke doda besedilo: »s tem, da se črta konto 5243«.
Za podtočko c) zaporedne številke 6 se doda nova podtočka d), ki se glasi:
»d) Znesek dolgoročnih kreditov državi izkazan na kontih 5141, 5242, 5443 in 5444.«
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-44/99
Ljubljana, dne 22. decembra 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance