Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/1999 z dne 27. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/1999 z dne 27. 12. 1999

Kazalo

5034. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, stran 16534.

Na podlagi 12. in 13. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), tretjega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 1999 sprejel
O D L O K
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
Za sodnike porotnike Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani se za dobo petih let izvolijo:
iz vrst delavcev
Stanka Adamič, Lojze Adamlje, Drago Ambrož, Jožica Anžel, Avguština Arnuš, Danica Avbelj, Ljuba Babič-Košir, Dušan Bajde, Silva Bajželj, Branko Bambič, Darinka Banovec, Vinko Banovšek, Marjan Barl, Sonja Barl, mag. Peter Barlič, Sandi Bartol, Mojmir Baš, Željko Batinič, Vladimir Bizovičar, Jana Blaznik, Jože Boben, Janez Bogataj, Majda Bogataj, Magda Bohinc, Boštjan Božič, Zvonka Božič, Kristina Brodnik, Irena Buček-Hajdarević, Anton Bulc, Majda Celcer, Ludvik Cencelj, Matija Cevc, Iztok Cilenšek, Valentin Cunder, Ljubo Cvar, Maja Cverlin, Ivan Čadež, Janez Časar, Jože Černoša, Angela Čibej, Irena Čolpa, Vojko Čujovič, Anton Dajčman, Antica Debeljak, Ana Deisinger, Mihael Demšar, Ciril Dešman, Anton Dimc, Cvetka Dobnik, Franc Dolar, Rado Dolenc, Dušan Dolinar, Vito Doltar, Marija Dornik, Olga Drabik-Jug, Miro Drnovšek, Klemen Drobič, Stanislav Drobnič, Nada Drole, Darko Dubarič, Miroslav Dušič, Rok Dvornik, Milenko Đenadić, Dragan Đerić, Jože Erčulj, Jože Erjavec, Peter Erman, Majda Ernecel, Lilijana Erženičnik, Marjan Ferčec, Dušan Ferjan, Andrej Ferjančič, Jože Ferjančič, Ljubica Filipič, Radoslav Fink, Vanda Forjanič, Slavko Fotez, Vida Fras, Ivan Furlan-Kodermac, Vitoslav Gabrič, Anica Gačnik, Marjan Galien, Franc Gantar, Drago Gazdek, Spomenka Gerželj, Cvetka Gliha, Marko Godec, Franci Godnov, Martin Gorenc, Romana Goričan, Mara Gorjan, Ivan Janez Gorjanc, Mojca Gostiša, Igor Gošte, Boris Govednik, Herman Graber, Marija Grašič, Vinko Grgič, Karmen Grom, Gabrijela Grosar-Zupan, Marjan Grum, Ida Guzjan, Danica Hadalin, Zdenka Haralanpieva, Veronika Hegedič, Mojca Herak, Jožica Hercog, Zlatko Hernič, Pavel Hiršl, Dalibor Hladnik, Sostenesa Horjak, Peter Horvat, Vilma Horvat, Vesna Horvatič, Martina Horžen, Bojan Hribar, Bojan Hribar, Adolf Hrnčič, Doro Hvalica, Jože Iljaž, Ivan Iskra, Dušan Ivandič, Ana Regina Jagrič, Janez Jakopič, Zoran Jalovec, Bojan Jančar, Majda Jaramaz, Saša Jenko, Vilma Jerala, Anton Jereb, Janez Jerman, Metod Jerman, Jernej Jeršan, Boris Jesenšek, Josip Josipović, Dušan Jotič, Branka Jurak, Franc Jurman, Jože Kačič, Omer Kadić, Andraž Kalan, Ladislav Kaluža, Anton Kastelic, Vinko Kastelic, Damijan Kavčič, Jože Kavšek, Andrejka Kejžar, Erika Kerčmar, Bernarda Keše, Alenka Klincov, Sabina Klinec, Renata Kmet, Mirko Kmetec, Irena Kmetič, Nevenka Knapič, Soniboj Knežak, Milan Kneževič, Nikola Knežević, Adolf Kočar, Jožef Kočevar, Lucija Kočnar, Stanislav Kokalj, Tatjana Kolar, Irena Kolarič, Ivanka Korenč, Edvard Korlat, Marija Mojca Korošec, Milana Kos, Milena Koselj-Šmit, Anton Kosem, Edi Kosi, Albin Košar, Damijan Košir, Ana Košnjek, Ivan Kovač, Marko Kovačič, Tomaž Kovačič, Tatjana Kovče, Valentin Kragelj, Dušanka Kranjčič, Bogdan Krašovec, Dragica Krašovec, Miloš Kravanja, Silva Krejan, Marija Krek-Pečar, Leopoldina Kristan, Sonja Krizmanič, Milena Krnec, Stina Krstin, Marjana Krulc, Emil Krušič, Ivan Kučer, Silva Kuhar, Emil Kumer, Jurij Kuret, Stanislav Kušar, Janez Kutnar, Franc Kuzma, Jovo Labanac, Tatjana Labernik, Franci Lavrač, Jože Lavrič, Karmen Leban, Pavel Leban, Andrej Lebar, Igor Lebar, Nevenka Lekše, Olga Lenasi, Tatjana Leskovic, Igor Levstek, Štefka Likar, Irena Lipovec, Tjaša Logar, Franc Lokar, Miro Ložar, Štefan Lukša, Boštjan Luskovec, Dušan Lužar, Majda Maček-Jančič, Jožica Majcen, Bojan Malnar, Cvetka Malus, Metka Mandeljc, Benjamin Markač, Alojz Markovič, Tomaž Markun, Ciril Marolt, Majda Marolt, Andreja Martič, Franjo Matjašič, Brane Medija, Branko Medved, Polona Melinc, Danijela Merlin, Alojz Mežnarič, Otmar Mihalinec, Alenka Miklavčič, Miloš Mikolič, Irena Milanovič, Milija Milatović, Dušan Milič, Marjan Mirnik, Slavica Mirt, Nevenka Mladenovič, Janja Močan, Roman Molan, Jože Mraz, Ivanka Mrzlikar, Štefan Mujdrica, Marta Mulej, Mersad Muratović, Ivan Murkovič, Ljubomir Murn, Bernard Nared, Bogdan Novak, Branka Novak, Jože Nučič, Robert Oberč, Zmaga Obštetar, Leopold Očko, Boris Ogrin, Dunja Ogrizek, Romana Oman, Majda Osolnik, Edmund Ozimič, Vladimir Pahor, Marjana Pantar-Malec, Ivan Parkelj, Janez Pate, Kodrun Pavlica-Šibanc, Albert Pavlič, Milan Pavlin, Zvone Pavlin, Janja Pek, Stane Penca, Anton Peršin, Mag. Jurij Pesjak, Janez Petkoš, Marjan Petrinčič, Simo Petrovič, Branko Pintar, Irma Pirc, Mihaela Pirc, Tone Pirc, Albin Pirš, Klaus Pišec, Igor Pišek, Davorin Počkar, Ivica Poderžaj, Anica Poglajen, Zlato Poglajen, Franc Pograjc, Vladimir Popovič, Mijodrag Popović, Jana Por, Nataša Porenta, Nevenka Prešeren, Breda Preželj, Alojz Primc, Velimir Pust, Pave Puškarič, Marjan Pušnik, Tea Radelj, Lazo Rađenovič, Nevenka Rajhman, Andrej Rajk, Mihael Rajterič, Janez Rakovec, Stane Ravnikar, Damjan Ravšelj, Vesna Razmoska, Peter Razstresen, Jože Rebolj, Gabrijel Resnik, Martin Rolih, Nikola Rončević, Marina Rotar, Anton Rozman, Marjanca Rožej, Vesna Rutar, Aleksandra Ružič, Rozalija Sabo, Vlasta Sagadin, Bojan Sebal, Irma Sedej, Marija Sedminek, Branka Sejdič, Ignac Sila, Marko Simčič, Dušan Simonič, Milena Sitar, Alojz Skol, Janez Skubic, Igor Sladič, Zvonko Slana, Franci Somrak, Alojzija Soršak, Igor Soršak, Jože Spruk, Janez Starman, Andrijana Stokić-Golob, Vladimir Stopar, Anton Stražišar, Andrej Šarc, Erih Šerbec, Sašo Škof, Tomaž Škofic, Iztok Špolar, Jožica Štefančič, Dragoslav Štipula, Peter Štrekelj, Borut Štrubelj, Milan Šulc, Ernest Tekalec, Milovan Tepavac, Jasna Tepina, Marjeta Tepina, Alojz Terbuc, Matevž Tešar, Karmen Tič, Bojan Tomažin, Miloš Trampuž, Zoran Trifoni, Marija Trtnik, Forto Turk, Jožef Turk, Vinko Učakar, Ciril Urek, Andreja Vadnjal, Adam Vahčič, Dušan Verbič, Danica Vihar, Peter Virant, Ljuba Višček, Milan Vitas, Jasna Vitez-Renko, Edi Vivoda, Marjan Vrabec, Boris Vrišer, Ferdinand Vudler, Zvonko Vukadinovič, Hugo Weber, Franc Werner-Petek, Grega Zadnik, Ljubica Zadravec, Milena Zagorc, Anica Zajc, Tomaž Zalaznik, Marjan Založnik, Anton Zavodnik, Darko Zavrl, Borivoj Zeilhofer, Tomo Zevnik, Dušan Zgonc, Milan Zidanič, Franci Zorko, Peter Zorman, Vladimir Zorman, Aleksander Zorn, Franci Zupan, Marija Zupančič, Stanislav Zupančič, Marija Žgavc, Zdravko Židov, Franc Žvan, Bojan Žvikart.
iz vrst delodajalcev
Anton Ahčin, Rastko Aleš, Branko Arnšek, Mojca Arnšek, Lidija Babnik, Stanislav Bajek, Anica Balas, Ludvik Baloh, Ciril Baškovič, Tomaž Berginc, Jože Bertalanič, Mag. Marija Bezovšek, Jernej Bohinc, Silvester Boncelj, Darinka Borovičanin, Ljudmila Bračko, Pavel Brglez, Nataša Bricelj, Diana Bukovinski, Danica Cerjak, Koloman Cigüt, Danica Cvetko, Valerija Čemažar-Čikič, Dušan Černigoj, Andrej Česenj, Mirica Dimitrijevič, Nevenka Dolgan, Irena Dolhar, Darja Drnovšek, Jožef Dulc, Valentin Dvojmoč, Darja Erhatič, Pavel E. Erzin, Mirko Fabčič, Nevenka Ferenc, Alenka Fratnik, Helena Frbežar, Saša Frece, Milena Gačeša, Branko Gačnik, Ivo Gajič, Damjan Gantar, Nada Gatej-Tonkli, mag. Janez Gladek, Boris Gmajnar, Ada Gole-Grandovec, Neda Golobič, Anica Goltnik, Urška Gorenc, Marija Goričan, Zmaga Grah, Franc Grašič, Jožica Marija Grden, Alenka Gregorčič, Damjan Grintal, Albin Hacler, Silva Hafner, Branko Heferle, Janez Henigman, Terezija Horvat, Marjeta Hudolin, Stanko Hvale, Ana Jaklič, Stanko Jaklič, Drago Jamšek, dr. Igor Janežič, Franc Jankovič, Ciril Jarnovič, Maksimiljan Jeretina, Vinko Jesenovec, Darja Kaiser, Andrej Kamšek, Aleksander Kapus, Marija Kelc, Marina Klemenčič, Ivanka Klopčič, Franc Kocjančič, Alojz Kogovšek, Aleksander Kokot, Irena Kolak, Edo Komočar, Mira Korelič, Karel Korošec, Justina Kosmač, Danica Kostevc, mag. Jože Košir, Vincenc Kotar, Jožef Kovač, Nataša Kozina, Rastko Rafael Kozlevčar, Ivan Krajnc, Simon Krajšek, Bojan Kraševec, Marija Kregar, Tatjana Krivec-Tavčar, Radovan Križman, Tone Krkovič, Zvonko Krulc, Bojan Kujavec, Peter Kump, dr. Pavel Kunc, Mitka Kurnik, Ivan Lah, dr. Jože Lebar, Franc Leskovec, Tatjana Lozar, Mirko Majhenič, mag. Mirko Mali, Samo Markelj, Anton Markič, Neda Marunica-Lampič, Tjana Matjašič-Prijič, Jože Melanšek, Pavel Mencej, Rado Mesojedec, Zoran Mešl, Franc Miklavc, Jožefa Miklič, Miro Miklič, Marija Mišič, Alojzij Muhič, Vanja Munih, Vinko Mur, Branko Murnik, Marija Mušič, Jožica Nagode, Danica Novak, Polona Novak, Alojzij Oblak, Darinka Oblak, Marjan Oblak, Alojz Omejc, Nevenka Orehek, Vitomir Osojnik, Vojteh Osojnik, Jože Oven, Primož Papež, Metka Pavlin, Aljoša Pečan-Gruden, Marija Pečjak-Nemec, Darko Pernek, Ivan Maks Petrišič, Darinka Pielick, Zoran Pistotnik, Slavica Plavšič, Stane Plemenitaš, Vesna Podržaj-Pipuš, Karolina Podvratnik, Franci Povše, Štefan Praznik, Mitja Prijatelj, Kristina Pristov, Franc Prodnik, Stanislav Pustavrh, Alenka Resnik, Vanda Rode, Martin Rotar, Marijana Rous-Gojak, mag. Rajko Sabo, mag. Luka Savnik, Ana Selak, Mihaela Slak, Bojana Slana, Damjana Slapšak, Inja Smerdel, Tomaž Smrekar, Marko Stepan, Pavel Stergar, Marta Strmec, Fanika Šalamun-Mlakar, Tatjana Šavle-Čok, Franc Šifrar, Stanka Šinkovc, Janez Šinkovec, Marija Škoda, Mojca Šmon, Ivan Špiler, Sonja Štamcar-Jalovec, Pavle Štrubelj, Janez Štrukelj, Anton Šulc, Stanislav Šuln, Stanislav Terlep, Tatjana Tomažič-Rogelj, Biserka Tori, Mag. Dejan Turk, Maksimiljan Turšič, Zora Ude, Henrik Udovč, Neža Udovč, Maks Unetič, Mojca Vadnjal, Vladimir Vajda, Alenka Vardjan, Božidar Vatovec, Jožica Velušček, mag. Peter Vene, Božislava Venek, dr. Dušan Verbič, Nevenka Vilčnik, Viktor Vild, Ivan Vinčec, Igor Vizjak, Damijan Vodnjov, Vesna Vogelnik, Marija Vrhovnik, Nevenka Zaviršek, Marjan Zdolšek, Rok Zelinka, Štefan Zidanšek, Živa Zor, Sergej Zupančič, Rudolf Žagar, Janja Žlogar-Piano, Dušan Žumer, Adi Žunec, Slavko Županič.
Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost