Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/1999 z dne 22. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/1999 z dne 22. 12. 1999

Kazalo

4959. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu, stran 16281.

Na podlagi Sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo o brezcarinski blagovni menjavi v okviru Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu z listama C in D z dne 25. 5. 1984 (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8/89), Akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list RS, št. 40/92 – Mednarodne pogodbe, št. 11/92), izmenjave not št. 002615/290 z dne 26.10.1995 in št. 575-SD/95-24070 z dne 14.12.1995 v zvezi z blagovnima listama C in D ter 5. in 67. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu
1. člen
V uredbi o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu (Uradni list RS, št. 13/97, 83/97 in 6/99) se spremeni priloga k uredbi tako, da se glasi:
"UVOZ BLAGA PO LISTI D TRŽAŠKEGA SPORAZUMA ZA LETO 2000
-----------------------------------------------------------------
Zap. Carinska    Naziv blaga             Kvota
št.  tarifa                       za leto
                             2000 (v
                             mio
                             LIT)
1    2      3                     4
-----------------------------------------------------------------
1.  02.02. - 21.06 Meso goveje zmrznjeno; meso
           svinjsko sveže ali zmrznjeno
           ali razne obreznine; ribe,
           raki, mehkužci; razni
           rastlinski proizvodi;
           zelenjava, vrtnine; agrumi,
           sveži ali suhi in drugo sadje;
           aditili                7.970
2.    23.01    Moka, zdrob in peleti iz mesa
           ali mesnih odpadkov            9
3.  25.01 - 29.17  Razni mineralni proizvodi -
           sol, žveplo; zemljine in kamen;
           sadra, apno in cement; rude;
           žlindre in pepeli; mineralna
           goriva, olja in pr. njihove
           destilacije; anorganski kemični
           pr., org. in anorg., spojine,
           plemenit. kovine; ogljik. in
           njihovi halogen. derivati;
           alkoholi in njihovi halogenski
           derivati; fenoli estri,
           peroksidi, karbonske kisline       112
4.    32.04    Sintetična organska barvila        9
5.  32.05 - 32.15  Organski pigmenti (naravni in
           sintetični), barve, laki, kiti,
           tuši, črnila itd.            480
6.  33.01 - 38.02  Eterična olja, izdelki za
           ličenje, mila, voski, loščila,
           proiz. za fotograf. in kinemat.
           namene, lepila ipd.           370
7.  38.08 - 38.23  Razni proizv. kemične ind.,
           insekticidi, fundicidi,
           herbicidi itd.               9
8.  39.01 - 39.26  Plastične mase in proizvodi iz
           plastičnih mas; primarne oblike
           - polimeri, polietilen
           polivinilklorid; poliuretanske
           pene, razni drugi poliestri in
           kem. derivati; odpadki, ostružki,
           talne obloge, plošče listi,
           folije in razni proizvodi iz
           plastičnih mas             4.973
9.  40.05 - 40.16  Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in
           gume; plošče, listi, trakovi,
           palice, in profili iz gume,
           avtomobilske gume, zunanje in
           notranje; higienski in farmac.
           izdelki iz gume idr.           600
10. 44.08 - 44.18  Listi furnirja in listi za vezane
           plošče in drug žagan les; stavbno
           pohištvo in drugi leseni proizvodi
           za gradbeništvo              18
11. 45.03 - 45.04  Izdelki iz naravne plute,
           aglomerirana pluta itd.         165
12. 48.02 - 48.23  Papir, karton, izdelki iz papirne
           mase ali kartona, embalaža (škatle,
           vreče ipd.); registri, knjigovodske
           knjige in podob. izdelki za pisarne  2.900
13.   50.07    Preja iz česane volne, nepriprav.
           za prodajo na drobno            9
14. 51.05 - 51.08  Volna in fina ali groba žival.
           dlaka, mikana ali česana; preja iz
           mikane ali česane volne in fine
           živalske dlake, nepripravljena za
           prod. na drobno              18
15. 52.02 - 52.12  Bombažni odpadki, bombaž mikan ali
           česan, sukanec iz bombaža in preje
           Bombažna preja priprav. za prodajo
           na drobno                 96
16. 54.01 - 56.04  Filamenti iz umetnih ali
           sintetičnih vlaken; klobučevina,
           spec. preja ipd.             36
17. 56.07 - 56.08  Vrvi, motvozi, konopi, vozlani,
           mrežasti izdelki             48
18. 68.05 - 68.10  Naravni ali umetni abrazivni
           materiali v prahu ali zrnu;
           žlindra
           Proizvodi iz bitumna in podob.
           materialov, table, listi, plošče
           iz mineral. vlaken; proizvodi iz
           cementa, lepenke in gipsa, pr. iz
           sadre                   48
19. 69.02 - 69.13  Ognjevzdržna opeka, bloki,
           ploščice in drugi keram. izdelki;
           razni granitni in keram. izdelki,
           ploščice, sanitarna keramika in
           izdel. ipd.              1.300
20. 70.03 - 70.19  Steklo in stekl. izdelki
           (ornament, baravna, termopan-
           steklo, stekl. baloni in
           steklenice, ogledala, bloki,
           zidaki, kocke ipd.)           980
21. 72.08 - 72.19  Železo iz nelegiranega jekla;
           ploščati vročevaljani izd.;
           palice, progili, žice; nerjavno
           jeklo, ploščati, valjani proiz.
           iz nerjav. jekla            1.180
22. 73.04 - 73.26  Železni in jekleni proizvodi;
           cevi in votli profili; razne
           železne konstrukcije, rezervarji;
           verige, žeblji, sidra, vijaki,
           šivalne igle, peči za ogrevanje
           in radiatorji, razni namizni,
           kuhinjski in drugi proizvodi iz
           železa ali jekla; sanitarni
           predmeti iz ž. ali j. idr.       1.480
23. 74.07 - 74.12  Bakrene palice in profili, žica,
           trakovi, plošče, folije, cevi      390
24. 76.04 - 76.10  Aluminijaste palice in profili;
           alumin. žica, plošče, pločevine     638
25. 82.07 - 84.08  Izmenljivo orodje za ročno
           obdelavo, priprav. na mehan.
           pogon, noži in rezila za stroje,
           turbine, generatorji, batni
           motorji, kotli za centr. kurjavo
           ipd.                  1.300
26. 84.13 - 84.19  Črpalke za tekočine z merilnimi
           napravami ali brez njih
           logistična oprema;
           zamrzovalna tehnika;
           klimatizacijske naprave stroji,
           naprave in laboratorijska oprema    2.400
27. 84.22 - 84.29  Pomivalni stroji; stroji za
           polnjenje, zapiranje,
           etiketiranje, tehtnice; mehanične
           naprave; škribčevja, dvigala, ipd.
           transporterji, viličarji, avto
           dvigala; buldožerji, grejderji,
           bagri, nakladalniki ipd.        1.068
28. 84.32 - 84.52  Stroji za pripravo in kultivir.
           zemlje v kmetijstvu, za obiranje,
           žetev, mlatev, molzni stroji, str.
           za proizv. celuloze, knjigoveški
           stroji, tiskarski in pletilni
           stroji, stroji za šivanje ipd.
           Razni stroji za pranje, čiščenje,
           ožemanje, sušenje, likanje,
           kemično čiščenje (razen strojev
           iz tarife 84.50)
           Šivalni stroji, razen strojev za
           šivanje knjig, igle za šivalne
           stroje ipd.               760
29. 84.65 - 84.66  Stroji za obdelavo lesa, plute
           kosti, trde gume, plastike
           Deli in pribor, ki so izklj. ali
           pretežno primerni za uporabo s
           stroji iz tar.št. 84.56 do 84.65     90
30. 84.69 - 84.77  Pisalni stroji in stroji za
           obdelavo besedila; rač. stroji,
           knjigovodski stroji; razni stroji
           za avtomatsko obdelavo podatkov;
           razmnoževalni stroji; stroji za
           sortiranje, separacijo, pranje
           ipd.
           stroji za brizganje in pihanje
           plast. mas in obdelavo gume        96
31. 84.80 - 84.83  Utopi za livarne kovin.; modelne
           plošče, modeli za forme
           Pipe, ventili in podobne naprave
           za cevovode, kotle, rezervoarje
           ipd.                  1.180
32. 85.01 - 85.44  Akumulatorji
           Reduktorji, električni motorji,
           transformatorji, akumulatorji
           Električni stroji in oprema ter
           njihovi deli; aparati za snemanje
           in reprodukcijo zvoka in slike,
           TV aparati ipd. akustika         700
33. 87.01 - 87.15  Traktorji, cestni vlačilci za
           polpriklop. in druga vlečna
           vozila;
           sanitetna vozila; motorna vozila
           za prevoz blaga ali posebne
           namene, šasije za motorna vozila,
           karoserije in drugi rezervni deli,
           motorna kolesa, kolesa, invalidski
           vozički ter njihovi deli in
           pribor;
           otroški vozički in njihovi deli    1.740
34. 88.01 - 89.03  Ribiške ladje in ladje za predelavo
           ali konzerviranje ribjih izdelkov
           Razna plovila za šport in razvedrilo   48
35. 90.18 - 90.27  Medicinski, kirurški, zobozdravst.
           veterin. inštrumenti, aparati za
           mehanoterapijo, dihalni aparati;
           ortopedski pripomočki ipd.        12
36. 93.03, 93.04  Orožje za lov in šport
     in     Drugo orožje, razen orožja iz tar.
     95.07    št. 93.07; deli in pribor         36
37. 94.01 - 94.05  Pohištvo; in njegovi deli;
           svetilke in druga svetila,
           reflektorji, lestenci in njihovi
           deli                   698
38.   96.12    Trakovi za pisalne stroje ipd.      12
-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ                          33.978"
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000.
Št. 913-00/99-2
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost