Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/1999 z dne 22. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/1999 z dne 22. 12. 1999

Kazalo

4956. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, stran 16264.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 2000 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Estonije.
2. člen
Izraz »uvoz« v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Estonije, se uporablja carinska stopnja »prosto«.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Estonije, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja »prosto«, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
5. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v Republiko Estonijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
6. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list Republike Slovenije, št. 46/99) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1921 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1922 za izdelke iz priloge 1 k tej uredbi.
7. člen
Predpis iz prvega odstavka 5. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra 1999.
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000.
Št. 333-07/98-5
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
                           PRILOGA 1

Tarifna oznaka (1)

010111

01012010

01012090

01021010

01021030

01021090

010310

01041010

01042010

01051111

01051119

010512001

010519201

01051990

010592001

010593001

010599101

010599201

010599301

010599501

010600101

010600200

010600901

010600902

010600903

010600908

02061010

02061099

02062100

020622

02062910

02063010

02064110

02064910

02068010

02069010

030110

03019110

030192

030199

03021200

030219

030221

030222

030223

030229

030231

030232

030233

030239

030240

030250

03026200

030263000

030265

030266

03026921

03026925

03026931

03026933

03026935

03026941

03026945

03026951

03026955

03026961

03026966

03026967

03026968

03026969

03026975

03026981

03026985

03026986

03026987

03026991

03026992

03026993

03026994

03026995

03026999

030310000

030322000

030329

030331

030332

030333

030339

030341

030342

030343

030349

030350

030360

030372

030373

030374

030375

030376

030377

030378

03037921

03037923

03037929

03037931

03037935

03037937

03037941

03037945

03037951

03037955

03037958

03037965

03037971

03037975

03037981

03037983

03037985

03037987

03037988

03037992

03037993

03037994

03037995

03037999

030380

03041013

03041019

03041031

03041033

03041035

03041038

03041097

03041098

03042013

03042021

03042029

03042031

03042033

03042035

03042037

03042041

03042043

03042045

03042051

03042053

03042055

03042056

03042058

03042059

03042061

03042069

03042071

03042073

03042075

03042079

03042081

03042083

03042085

03042087

03042088

03042091

03042095

030490050

03049022

03049031

03049035

03049038

03049039

03049041

03049045

03049047

03049049

03049051

03049055

03049057

03049059

03049061

03049065

03049097

030510

030520

030530

030541000

030542

030549

030551

030559

030561000

030562

030569

0306

0307

04070011

04070019

040899200

0504

0505

050610

0507

0508

05090010

051110

051191

05119910

05119950

051199801

051199809

060110

06021010

06022010

06029020

06041010

060491

070110

07131010

071320001

071331001

071332001

07133310

071339001

071340

071350

071390

071410

071420

071490

0801

080211

080212

080250

080290

0803

080410

080430

080440

08045000

080530

080540

080620

0807

081040

081050

081090

08111019

08112019

08112090

08119031

08119039

08119085

08119095

0814

0901

0902

0903

090411

090412

09042010

09042031

09042035

09042039

09042090

0905

090610

090620

0907

090810

09082010

09082090

090830

090910

090920

09093011

09093019

09094011

09094019

09095011

09095019

091010

091020

091030

091040

091050

100110

10019010

10019091

100200001

10030010

100300901

100400001

100510

1006

1007

100810001

100820001

100890

1108

1109

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1211

121210

121220

121230

121291

121292

121299

1213

121410

121490

1301

130211

130212

130214

13021905

13021910

13021930

13021991

130219991

130219999

130220

130231

130232

130239

1401

1402

1403

1404

1501

15020010

15020090

1503

150410

150420

150430

1505

1506

15071010

15071090

15079010

1508

1511

151211

15121910

151221

151229

1513

15141010

15141090

15149010

15151100

15151910

15151990

15152110

15152190

15152910

15152990

15153010

15153090

15154000

15155011

15155019

15155091

15155099

15156010

15156090

15159010

15159021

15159029

15159031

15159039

15159040

15159051

15159059

15159060

151590910

151590999

1516

1518

1520

1521

1522

16029031

16029041

1603

160411

160412

160414

160419

160420

160430

1605

170220

170230

170240

170250

170260

170410

1801

1802

1803

1804

1805

180610

180690

19019011

19019019

1903

1904

190530

190540

190590

200510

200540

200580

20071010

200819

200980

200990

2102

2103

210410

2201

220860

220890

2301

2302

2303

2304

2305

230610

230620

230630

230640

230650

230660

230670

230690

2307

2308

2401

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna
tarifna oznaka, se carinska stopnja "prosto" uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina