Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/1999 z dne 20. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/1999 z dne 20. 12. 1999

Kazalo

4930. Uredba o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto", stran 15241.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95), v zvezi s 6. in 7. členom uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje “prosto“ pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in 26/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje “prosto“
1. člen
S to uredbo se določa uporaba znižane carinske stopnje oziroma stopnje “prosto“ pri uvozu posameznega blaga na carinsko območje Republike Slovenije.
2. člen
Uporaba nižje carinske stopnje od stopenj, določenih v carinski tarifi ali stopnja “prosto“ za posamezno blago pri obračunu carinskega dolga je določena v seznamu blaga po tarifnih oznakah v prilogi k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba preneha veljati uredba o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje “prosto“ (Uradni list RS, št. 85/98 in 92/99).
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2000.
Št. 424-14/98-4
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
               PRILOGA

-----------------------------------------------------------------
Tarifna     Poimenovanje               Carinska
oznaka                          stopnja
1        2                      3
-----------------------------------------------------------------
0105      Živa domača perutnina
        (vrste Gallus domesticus,
        race, gosi, purani in
        pegatke)
        - Mase do vključno 185 g:
0105 12 00   - - purani:
0105 12 009   - - - drugi                40
0105 19     - - druga:
0105 19 20   - - - gosi:
0105 19 209   - - - - druge               10
        - Druga:
0105 99     - - druga:
0105 99 10   - - - race:
0105 99 109   - - - - druge               40
0105 99 20   - - - gosi:
0105 99 209   - - - - druge               40
0105 99 50   - - - pegatke:
0105 99 509   - - - - druge               5
0409 00 000   Med, naravni                30
0707 00     Kumare in kumarice, sveže
        ali ohlajene
0707 00 900   - Kumarice (katerih
        velikost je taka, da jih je
        v 1 kg 45 kosov ali več)          30
0712      Sušene vrtnine, cele,
        razrezane v kose ali mlete,
        vendar ne nadalje
        pripravljene
0712 90     - Druge vrtnine; mešanice
        vrtnin:
0712 90 050   - - krompir, cel ali
        narezan v kose ali krhlje,
        vendar ne nadalje
        pripravljen                 20
0809      Marelice, češnje in višnje,
        breskve (vključno z
        nektarinami), slive,
        trnulje, sveže
0809 10 00   - Marelice:
0809 10 002   - - od 21. junija do 31.
        julija                   30
0809 20     - Češnje in višnje:
0809 20 05   - - višnje (Prunus
        cerasus):
0809 20 052   - - - od 21. maja do 15.
        julija                   30
0809 20 053   - - - od 16. julija do 31.
        julija                   20
0809 20 95   - - druge:
0809 20 952   - - - od 21. maja do 15.
        julija                   30
0809 20 953   - - - od 16. julija do 31.
        julija                   20
0809 40     - Slive in trnulje:
0809 40 05   - - slive:
0809 40 052   - - - od 1. julija do 30.
        septembra                  30
0810      Drugo sadje, sveže
0810 30     - Črni, beli in rdeči
        ribez in kosmulje:
0810 30 100   - - črni ribez               20
0810 30 300   - - rdeči ribez              20
0810 30 900   - - drugo                 20
0810 40     - Brusnice, borovnice in
        drugo sadje rodu Vaccinium:
0810 40 500   - - sadeži vrste Vaccinium
        macrocarpon in Vaccinium
        corymbosum                 20
0810 40 900   - - drugo                 20
1101 00     Pšenična ali moka iz
        mešanice žit na podlagi
        pšenice
        - Pšenična moka:
1101 00 110   - - iz trde pšenice
        (Triticum durum)              pr
1302      Rastlinski sokovi in
        ekstrakti; pektinske snovi,
        pektinati in pektati; agar-
        agar in druge sluzi ter
        sredstva za zgoščevanje,
        dobljeni iz rastlinskih
        proizvodov, modificirani
        ali nemodificirani
        - Rastlinski sokovi in
        ekstrakti:
1302 19     - - drugi:
1302 19 100   - - - iz Quassia amara;
        aloje in mane                2
1302 19 300   - - - mešanice zelenjavnih
        ekstraktov za proizvodnjo
        pijač ali pripravo hrane          2
1507      Sojino olje in njegove
        frakcije, prečiščeno ali
        neprečiščeno, toda kemično
        nemodificirano
1507 10     - Surovo olje, vključno
        degumirano (brez smole):
1507 10 100   - - za tehnične in
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              pr
1507 10 900   - - drugo                 pr
1512      Olje iz sončničnih semen,
        semen žafranike in
        bombaževega semena in
        njihove frakcije,
        prečiščeno ali
        neprečiščeno, toda kemično
        nemodificirano
        - Olje iz sončnic in
        žafranike in njegove
        frakcije:
1512 11     - - surovo olje:
1512 11 100   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        proizvodnje hrane za
        človeško prehrano              pr
        - - - drugo:
1512 11 910   - - - - olje iz sončničnih
        semen                    pr
1512 11 990   - - - - olje iz žafranike         pr
1512 19     - - drugo:
1512 19 100   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              pr
1513      Olje kokosovega oreha
        (kopre), palmovega jedra
        (koščice), palmovega oreha
        in njegove frakcije,
        rafinirano ali
        nerafinirano, toda kemično
        nemodificirano
        - Olje kokosovega oreha
        (kopre) in njegove
        frakcije:
1513 11     - - surovo olje:
1513 11 100   - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              pr
1513 19     - - drugo:
        - - - drugo:
1513 19 300   - - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        hloveško prehrano              pr
1514      Olje iz ogrščice (repično
        olje) ali gorčice in
        njegove frakcije,
        rafinirano ali
        nerafinirano, toda kemično
        nemodificirano
1514 10     - Surovo olje:
1514 10 100   - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              pr
1514 10 900   - - drugo                 pr
1514 90     - Drugo:
1514 90 100   - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              pr
1515      Druge rastlinske masti in
        olja, nehlapna (vključno z
        jojoba oljem), in njihove
        frakcije, prečiščeni ali
        neprečiščeni, toda kemično
        nemodificirani
1515 30     - Ricinusovo olje in
        njegove frakcije
1515 30 100   - - za proizvodnjo
        aminoundekanske
        (undecilenske) kisline za
        uporabo pri proizvodnji
        sintetičnih tekstilnih
        vlaken ali umetnih
        plastičnih materialov            pr
1515 30 900   - - drugo                 pr
1515 90     - Drugo:
        - - olje iz tobakovega
        semena in njegove frakcije:
        - - - surovo olje:
1515 90 210   - - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za prozvodnjo hrane za
        človeško prehrano              pr
        - - - drugo:
1515 90 310   - - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za prozvodnjo hrane za
        človeško prehrano              2
        - - druga olja in njihove
        frakcije:
        - - - surova olja:
1515 90 400   - - - - za tehnične ali
        industrijske namene, razen
        za proizvodnjo hrane za
        človeško prehrano              pr
1518 00     Živalske ali rastlinske
        masti in olja in njihove
        frakcije, kuhani,
        oksidirani, dehidrirani,
        žveplani, pihani,
        polimerizirani s
        segrevanjem v vakuumu ali v
        inertnem plinu ali drugače
        kemično modificirani, razen
        tistih iz tar. št. 1516;
        mešanice ali preparati iz
        živalskih ali rastlinskih
        masti ter olj ali iz
        frakcije različnih masti
        ali olj iz tega poglavja,
        neustrezni za prehrano, ki
        niso omenjeni in ne zajeti
        na drugem mestu
        - Pripravljena rastlinska
        olja, tekoča, mešana, za
        tehnične ali industrijske
        namene, razen za pripravo
        hrane za človeško prehrano:
1518 00 310   - - surova                 2
1518 00 390   - - druga                 2
2203 00     Pivo iz slada (z vsebnostjo
        alkohola nad 0,5 vol.%)
        - V posodah, ki vsebujejo
        10 litrov ali manj:
2203 00 010   - - v steklenicah             40
2203 00 090   - - drugo                 40
2203 00 100   - V posodah, ki vsebujejo
        več kot 10 litrov              40
2207      Nedenaturiran etanol
        (nevtralni, sintetični ali
        fermentirani etanol), z
        vsebnostjo alkohola 80
        vol.% ali več; denaturirani
        etanoli, s katero koli
        vsebnostjo etanola
2207 10 000   - Etanol, z vsebnostjo 80
        vol.% ali več,
        nedenaturiran                pr
2207 20 000   - Denaturirani etanoli, s
        katero koli vsebnostjo
        etanola                   pr
2503 00     Žveplo vseh vrst, razen
        sublimiranega, usedlinskega
        in koloidnega žvepla
2503 00 900   - Drugo                  pr
2518      Dolomit, žgan ali nežgan;
        dolomit, grobo klesan ali
        razžagan ali kako drugače
        razrezan v kvadratne ali
        pravokotne bloke ali
        plošče, aglomerirani
        dolomit (vključno
        terdolomit)
2518 20 000   - Dolomit, žgan
        (magnezijev-kalcijev oksid)         pr
2707      Olja in drugi proizvodi,
        dobljeni z destilacijo
        katrana iz črnega premoga
        pri visoki temperaturi;
        podobni proizvodi, pri
        katerih masa aromatskih
        sestavin presega maso
        nearomatskih sestavin
2707 60 000   - Fenoli                  pr
2710 00     Olja, dobljena iz nafte, in
        olja, dobljena iz
        bituminoznih mineralov,
        razen surovih; proizvodi,
        ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu, ki
        vsebujejo po masi 70% ali
        več olj iz nafte ali olj,
        dobljenih iz bituminoznih
        mineralov, če so ta olja
        osnovne sestavine teh
        proizvodov
        - Lahka olja:
2710 00 390   - - - - druga lahka olja          pr
        - Srednja olja:
        - - za druge namene:
        - - - kerozini:
2710 00 510   - - - - reaktivno letalsko
        gorivo                   pr
        - Težka olja:
        - - mazalna olja; druga
        olja:
2710 00 810   - - - za uporabo v
        specifičnih procesih            pr
2710 00 830   - - - za kemično
        predelavo, razen v
        procesih, ki so določeni v
        skladu s tar.podšt. 2710 00
        810                     pr
        - - - za druge namene:
2710 00 880   - - - - tekočine za
        hidravlične namene             pr
2710 00 920   - - - - olja za menjalnike
        in reduktorje                pr
2710 00 940   - - - - sredstva za
        obdelavo kovin, za
        ločevanje kalupov,
        antikorozivna olja             pr
2710 00 960   - - - - elektroizolacijska
        olja                    pr
2710 00 97   - - - - druga mazalna in
        druga olja ter masti:
2710 00 971   - - - - - kurilna in
        pogonska olja, ki ne
        ustrezajo definiciji
        navedeni v dodatni opombi
        1(f) niti 1(g) (npr. mazut)         pr
2710 00 972   - - - - - masti               pr
2710 00 979   - - - - - druga               pr
2711      Naftni plini in drugi
        plinasti ogljikovodiki
        - Utekočinjeni:
2711 12     - - propan:
        - - - propan s čistočo
        vsaj 99%:
2711 12 110   - - - - za pogonsko gorivo
        ali kurjavo                 pr
        - V plinskem stanju:
2711 21 000   - - naravni plin              pr
2712      Vazelin; parafinski vosek,
        mikrokristalni vosek iz
        nafte, stiskani parafini,
        ozokerit, vosek iz rjavega
        premoga ali lignita, vosek
        iz šote, drugi mineralni
        voski in podobni proizvodi,
        dobljeni s sintezo ali
        drugimi postopki, pobarvani
        ali nepobarvani
2712 90     - Drugo:
        - - drugo:
        - - - drugo:
2712 90 910   - - - - mešanice 1-alkenov,
        ki vsebujejo 80 mas.% ali
        več 1-alkenov dolžine
        verige več kot 24, vendar
        manj kot 28 ogljikovih
        atomov                   pr
2712 90 990   - - - - drugo                pr
2801      Fluor, klor, brom in jod
2801 30     - Fluor; brom:
2801 30 900   - - brom                  pr
2802 00 000   Žveplo, sublimirano ali
        oborjeno; koloidno žveplo          pr
2804      Vodik, žlahtni plini in
        druge nekovine
2804 10 000   - Vodik                  pr
        - Žlahtni plini:
2804 21 000   - - argon                  pr
2804 29     - - drugi:
2804 29 100   - - - helij                 pr
2804 29 900   - - - drugi                 pr
2804 50     - Bor, telur:
2804 50 100   - - bor                  pr
2804 50 900   - - telur                 pr
        - Silicij:
2804 69 000   - - drug                  pr
2804 80 000   - Arzen                  pr
2805      Alkalijske in zemeljsko-
        alkalijske kovine; redke
        zemeljske kovine in skandij
        in itrij, vključno njihove
        medsebojne mešanice in
        zlitine; živo srebro
        - Alkalijske kovine:
2805 19 000   - - druge                  pr
        - Zemeljsko-alkalijske
        kovine:
2805 21 000   - - kalcij                 pr
2805 30     - Redke zemeljske kovine,
        skandij in itrij, vključno
        njihove medsebojne mešanice
        in zlitine:
2805 30 100   - - njihove mešanice ali
        zlitine                   pr
2805 30 900   - - drugo                 pr
2805 40     - Živo srebro:
2805 40 100   - - v steklenicah z neto
        vsebino 34,5 kg (standardna
        masa), katerih FOB vrednost
        ( vrednost blaga do meje)
        po steklenici ne presega
        224 EUR                   pr
2806      Klorovodik (klorovodikova
        kislina); klorsulfonska
        kislina
2806 20 000   - Klorsulfonska kislina          pr
2808 00 000   Solitrna kislina;
        sulfonitritne kisline            pr
2809      Difosforjev pentoksid;
        fosforjeva kislina in
        polifosforjeve kisline
2809 10 000   - Difosforjev pentoksid          pr
2809 20 000   - Fosforjeva kislina in
        polifosforjeve kisline           pr
2810 00     Borovi oksidi; borove
        kisline:
2810 00 100   - Diborov trioksid             pr
2810 00 900   - Drugo                   pr
2811      Druge anorganske kisline in
        druge anorganske kisikove
        spojine nekovin
        - Druge anorganske
        kisline:
2811 11 000   - - fluorovodik
        (fluorovodikova kislina)          pr
2811 19     - - druge:
2811 19 100   - - - vodikov bromid
        (bromovodikova kislina)           pr
2811 19 200   - - - vodikov cianid
        (cianovodikova kislina)           pr
2811 19 800   - - - druge                pr
        - Druge anorganske
        kisikove spojine nekovin:
2811 22 000   - - silicijev dioksid            pr
2811 23 000   - - žveplov dioksid             pr
2811 29     - - druge:
2811 29 300   - - - dušikovi oksidi           pr
2811 29 900   - - - drugo                pr
2812      Halogenidi in
        oksihalogenidi nekovin
2812 10     - Kloridi in oksikloridi:
        - - fosforja:
2812 10 110   - - - fosforjev triklor
        oksid (fosforil triklorid)         pr
2812 10 180   - - - drugo                pr
        - - drugo:
2812 10 910   - - - dižveplov diklorid          pr
2812 10 930   - - - žveplov diklorid           pr
2812 10 940   - - - fosgen (ogljikov
        klorid)                   pr
2812 10 950   - - - tionil diklorid
        (tionil klorid)               pr
2812 10 99   - - - drugo:
2812 10 991   - - - - spojine iz Priloge
        2 k kombinirani
        nomenklaturi (BSP)             pr
2812 10 999   - - - - drugo                pr
2812 90 000   - Drugi                  pr
2813      Sulfidi nekovin; fosforjev
        trisulfid, komercialni
2813 10 000   - Ogljikov disulfid            pr
2813 90     - Drugi:
2813 90 100   - - fosforjevi sulfidi,
        komercialni fosforjev
        trisulfid                  pr
2814      Amoniak, brezvodni ali v
        vodni raztopini
2814 10 000   - Amoniak, brezvodni            pr
2814 20 000   - Amoniak, v vodni
        raztopini                  pr
2815      Natrijev hidroksid
        (kavstična soda); kalijev
        hidroksid (kavstična
        pepelika); natrijevi ali
        kalijevi peroksidi
        - Natrijev hidroksid
        (kavstična soda):
2815 11 000   - - trden                  pr
2815 20     - Kalijev hidroksid
        (kavstična pepelika):
2815 20 100   - - trden                 pr
2815 20 900   - - v vodni raztopini
        (kalijev lug ali tekoči
        kalijev lug)                pr
2817 00 000   Cinkov oksid; cinkov
        peroksid                  pr
2818      Umetni korund, kemično
        določen ali ne; aluminijev
        oksid; aluminijev hidroksid
2818 10     - Umetni korund, kemično
        določen ali ne:
2818 10 100   - - bel, rožnat ali
        rubinasto rdeč, ki vsebuje
        več kot 97,5 mas.%
        aluminijevega oksida            pr
2818 10 900   - - drug                  pr
2818 20 000   - Aluminijev oksid, razen
        umetnega korunda              pr
2818 30 000   - Aluminijev hidroksid           pr
2819      Kromovi oksidi in
        hidroksidi
2819 10 000   - Kromov trioksid (CrO3)          pr
2819 90     - Drugi:
2819 90 100   - - kromov dioksid             pr
2819 90 900   - - drugi                  pr
2820      Manganovi oksidi
2820 10 000   - Manganov dioksid             pr
2820 90     - Drugi:
2820 90 100   - - manganov oksid, ki
        vsebuje 77 mas.% ali več
        mangana                   pr
2820 90 900   - - drugi                  pr
2821      Železovi oksidi in
        hidroksidi; zemeljske
        barve, ki vsebujejo po masi
        70 mas.% ali več vezanega
        železa, preračunanega kot
        Fe2O3
2821 10 000   - Železovi oksidi in
        hidroksidi                 pr
2822 00 000   Kobaltovi oksidi in
        hidroksidi; komercialni
        kobaltovi oksidi              pr
2824      Svinčevi oksidi; minij in
        oranžni svinčev oksid
2824 10 000   - Svinčev monoksid (emajl,
        svinčevo rumenilo)             pr
2824 20 000   - Minij in oranžni svinčev
        oksid                    pr
2824 90 000   - Drugo                  pr
2825      Hidrazin in hidroksilamin
        in njune anorganske soli;
        druge anorganske baze;
        drugi kovinski oksidi,
        hidroksidi in peroksidi
2825 10 000   - Hidrazin in
        hidroksilamin ter njune
        anorganske soli               pr
2825 20 000   - Litijev oksid in
        hidroksid                  pr
2825 50 000   - Bakrovi oksidi in
        hidroksidi                 pr
2825 70 000   - Molibdenovi oksidi in
        hidroksidi                 pr
2825 80 000   - Antimonovi oksidi            pr
2825 90     - Drugo:
2825 90 200   - - berilijev oksid in
        hidroksid                  pr
2825 90 600   - - kadmijev oksid             pr
2825 90 800   - - drugi                 pr
2826      Fluoridi; fluorosilikati,
        fluoroaluminati in druge
        kompleksne fluorove soli
        - Fluoridi:
2826 11 000   - - amonija ali natrija           pr
2826 12 000   - - aluminija                pr
2826 19 000   - - drugi                  pr
2826 20 000   - Natrijevi ali kalijevi
        fluorosilikati               pr
2826 30 000   - Natrijev
        heksafluoroaluminat
        (sintetični kriolit)            pr
2826 90     - Drugo:
2826 90 100   - - dikalijev
        heksafluorocirkonat             pr
2826 90 900   - - drugo                 pr
2827      Kloridi, oksikloridi in
        hidroksikloridi; bromidi in
        oksibromidi; jodidi in
        oksijodidi
2827 10 000   - Amonijev klorid             pr
2827 20 000   - Kalcijev klorid             pr
        - Drugi kloridi:
2827 31 000   - - magnezija                pr
2827 36 000   - - cinka                  pr
2827 38 000   - - barija                 pr
2827 39     - - drugi:
2827 39 900   - - - drugi                pr
        - Oksikloridi in
        hidroksikloridi:
2827 41 000   - - bakra                  pr
2827 49     - - drugi:
2827 49 100   - - - svinca                pr
2827 49 900   - - - drugi                pr
2827 60 000   - Jodidi in oksijodidi           pr
2828      Hipokloriti; komercialni
        kalcijev hipoklorit
        (klorovo apno); kloriti;
        hipobromiti
2828 90 00   - Drugo:
2828 90 009   - - drugo                 pr
2829      Klorati in perklorati;
        bromati in perbromati;
        jodati in perjodati
        - Klorati:
2829 11 000   - - natrija                 pr
2829 90     - Drugo:
2829 90 400   - - bromati kalija ali
        natrija                   pr
2830      Sulfidi; polisulfidi
2830 10 000   - Natrijevi sulfidi            pr
2830 30 000   - Kadmijev sulfid             pr
2830 90     - Drugi:
2830 90 110   - - sulfidi kalcija;
        antimona; železa              pr
2830 90 800   - - drugi                 pr
2831      Ditioniti in sulfoksilati
2831 10 000   - Natrija                 pr
2831 90 000   - Drugi                  pr
2832      Sulfiti; tiosulfati
2832 10 000   - Natrijevi sulfiti            pr
2832 20 000   - Drugi sulfiti              pr
2833      Sulfati; galuni;
        peroksisulfati (persulfati)
        - Natrijevi sulfati:
2833 11 000   - - dinatrijev sulfat            pr
2833 19 000   - - drugi                  pr
        - Drugi sulfati:
2833 21 000   - - magnezija                pr
2833 23 000   - - kroma                  pr
2833 24 000   - - niklja                 pr
2833 25 000   - - bakra                  pr
2833 27 000   - - barija                 pr
2833 29     - - drugi:
2833 29 100   - - - kadmija               pr
2833 29 300   - - - kobalta; titana           pr
2833 29 500   - - - železa                pr
2833 29 900   - - - drugi                pr
2833 40 000   - Peroksisulfati
        (persulfati)                pr
2834      Nitriti; nitrati
2834 10 000   - Nitriti                 pr
        - Nitrati:
2834 21 000   - - kalija                 pr
2834 29     - - drugi:
2834 29 900   - - - drugi                pr
2835      Fosfinati (hipofosfiti),
        fosfonati (fosfiti),
        fosfati in polifosfati
2835 10 000   - Fosfinati (hipofosfiti)
        in fosfonati (fosfiti)           pr
        - Fosfati:
2835 25     - - kalcijev
        hidrogenortofosfat
        ("dikalcijev fosfat" -
        CaHPO4):
2835 25 100   - - - z vsebnostjo fluora
        do 0,005 mas.%, v suhem,
        anhidridnem proizvodu            pr
2835 25 900   - - - z vsebnostjo fluora
        0,005 mas.% ali več, toda
        manj kot 0,2 mas.%, v suhem
        anhidridnem proizvodu            pr
2835 26     - - drugi kalcijevi
        fosfati:
2835 26 900   - - - z vsebnostjo fluora
        0,005 mas.% ali več, v
        suhem anhidridnem proizvodu         pr
2836      Karbonati; peroksikarbonati
        (perkarbonati); komercialni
        amonijev karbonat, ki
        vsebuje amonijev karbamat
2836 20 000   - Dinatrijev karbonat           pr
2836 30 000   - Natrijev
        hidrogenkarbonat (natrijev
        bikarbonat)                 pr
2836 40 000   - Kalijevi karbonati            pr
2836 50 000   - Kalcijev karbonat            pr
2836 60 000   - Barijev karbonat             pr
        - Drugo:
2836 92 000   - - stroncijev karbonat           pr
2836 99     - - drugo:
        - - - karbonati:
2836 99 180   - - - - drugi               pr
2837      Cianidi, oksicianidi in
        kompleksni cianidi
        - Cianidi in oksicianidi:
2837 11 000   - - natrija                 pr
2837 19 000   - - drugi                  pr
2839      Silikati; komercialni
        silikati alkalijskih kovin
        - Natrija:
2839 11 000   - - natrijevi metasilikati         pr
2839 20 000   - Kalija                  pr
2839 90 000   - Drugi                  pr
2840      Borati; peroksiborati
        (perborati)
2840 20     - Drugi borati:
2840 20 900   - - drugo                 pr
2841      Oksi in peroksi soli
        kovinskih kislin
2841 40 000   - Kalijev dikromat             pr
2841 80 000   - Volframati                pr
2841 90     - Druge:
2841 90 100   - - antimonati               pr
2841 90 300   - - cinkati in vanadati          pr
2842      Druge soli anorganskih
        kislin ali peroksi kislin,
        razen azidov
2842 90     - Drugo:
2842 90 900   - - drugo                 pr
2843      Plemenite kovine v
        koloidnem stanju,
        anorganske in organske
        spojine plemenitih kovin,
        kemično določene ali
        nedoločene; amalgami
        plemenitih kovin
2843 10     - Plemenite kovine v
        koloidnem stanju:
2843 10 100   - - srebro                 pr
2843 10 900   - - drugo                 pr
        - Srebrove spojine:
2843 21 000   - - srebrov nitrat             pr
2843 30 000   - Spojine zlata              pr
2844      Radioaktivni kemični
        elementi in radioaktivni
        izotopi (vključno fisijski
        in obogateni kemični
        elementi in izotopi) in
        njihove spojine; mešanice
        in ostanki, ki vsebujejo te
        proizvode
2844 30     - Uran, osiromašen z U
        235, in njegove spojine;
        torij in njegove spojine;
        zlitine, disperzije
        (vključno kermeti),
        keramični proizvodi in
        mešanice, ki vsebujejo
        uran, osiromašen z U 235,
        torij in spojine teh
        proizvodov:
        - - uran, osiromašen z U
        235; zlitine, disperzije
        (vključno kermeti),
        keramični proizvodi in
        mešanice, ki vsebujejo
        uran, osiromašen z U 235,
        ali spojine tega proizvoda:
2844 30 110   - - - kermeti               pr
2844 30 190   - - - drugo                pr
        - - torij; zlitine,
        disperzije (vključno
        kermeti), keramični
        proizvodi in mešanice, ki
        vsebujejo torij ali spojine
        tega proizvoda:
2844 30 510   - - - kermeti               pr
2845      Izotopi, razen izotopov iz
        tar. št. 2844; anorganske
        in organske spojine teh
        izotopov, kemično določene
        ali nedoločene
2845 10 000   - Težka voda (devterijev
        oksid)                   pr
2845 90     - Drugo:
2845 90 90   - - drugo:
2845 90 901   - - - diagnostični ali
        terapeutski preparati, ki
        se uporabljajo v medicini          pr
2848 00 000   Fosfidi, kemično določeni
        ali nedoločeni, razen
        železovih fosfidov             pr
2849      Karbidi, kemično določeni
        ali nedoločeni
2849 20 000   - Silicija                 pr
2849 90     - Drugi:
2849 90 900   - - drugi                 pr
2850 00     Hidridi, nitridi, azidi,
        silicidi in boridi, kemično
        določeni ali ne; razen
        spojin, ki so tudi karbidi
        iz tar. št. 2849
2850 00 200   - Hidridi; nitridi             pr
2850 00 700   - Silicidi                 pr
2851 00     Druge anorganske spojine
        (vključno z destilirano ali
        elektroneprevodno vodo in
        vodo podobne čistoče);
        utekočinjen zrak (z
        izločenimi ali neizločenimi
        žlahtnimi plini); stisnjen
        zrak; amalgami, razen
        amalgamov plemenitih kovin
2851 00 800   - Drugo                  pr
2901      Aciklični ogljikovodiki
2901 10     - Nasičeni:
2901 10 100   - - za uporabo kot
        pogonsko gorivo ali
        ogrevanje                  pr
2902      Ciklični ogljikovodiki
        - Cikloalkani, cikloalkeni
        in cikloterpeni:
2902 19     - - drugi:
2902 19 300   - - - azulen in njegovi
        alkilni derivati              pr
2902 20     - Benzen:
2902 20 100   - - za uporabo kot
        pogonsko gorivo ali za
        kurjavo                   pr
        - Ksileni (čistoče nad
        95%):
2902 44     - - izomeri ksilenov v
        mešanici:
2902 44 100   - - - za uporabo kot
        pogonsko gorivo ali za
        kurjavo                   pr
2902 50 000   - Stiren                  pr
2902 60 000   - Etilbenzen                pr
2902 70 000   - Kumen                  pr
2902 90     - Drugi:
2902 90 500   - - viniltolueni              pr
2902 90 600   - - 1,3-diizopropilbenzen         pr
2903      Halogenski ogljikovodiki
        derivati
        - Nasičeni klorirani
        derivati acikličnih
        ogljikovodikov:
2903 12 000   - - diklormetan
        (metilenklorid) - CH2Cl2          pr
2903 13 000   - - kloroform
        (triklormetan) - CHCl3           pr
2903 16 000   - - 1,2-diklorpropan
        (propilen-diklorid) in
        diklorbutani                pr
2903 19     - - drugi:
2903 19 900   - - - drugi                pr
        - Klorirani derivati
        nenasičenih acikličnih
        ogljikovodikov:
2903 23 000   - - tetrakloretilen
        (perkloretilen) - C2Cl4           pr
2903 29 000   - - drugi                  pr
2903 30     - Fluorirani, bromirani
        ali jodirani derivati
        acikličnih ogljikovodikov:
        - - bromirani:
2903 30 330   - - - bromometan - CH3Br          pr
2903 30 350   - - - dibromometan - CHBr2         pr
        - Halogenirani derivati
        acikličnih ogljikovodikov,
        ki vsebujejo dva ali več
        različnih halogenskih
        elementov:
2903 41 000   - - triklorofluorometan -
        (CFC - 11)                 pr
2903 44     - - diklortetrafluoroetani
        in klorpentafluoretan:
2903 44 100   - - -
        diklortetrafluoroetani -
        (CFC - 114))                pr
2903 44 900   - - - klorpentafluoroetan -
        (CFC - 115)                 pr
2903 45     - - drugi perhalogenirani
        derivati, samo z fluorom in
        klorom:
2903 45 100   - - - klorotrifluorometan -
        (CFC - 13)                 pr
2903 45 150   - - - pentaklorofluoroetan
        - (CFC - 111)                pr
2903 45 200   - - -
        tetraklorodifluoroetani -
        (CFC - 112)                 pr
2903 45 250   - - -
        heptaklorofluoropropani -
        (CFC - 211)                 pr
2903 45 300   - - -
        heksaklorodifluoropropani -
        (CFC - 212)                 pr
2903 45 350   - - -
        pentaklorotrifluoropropani
        - (CFC - 213)                pr
2903 45 400   - - -
        tetraklorotetrafluoropropan
        i - (CFC - 214)               pr
2903 45 450   - - -
        trikloropentafluoropropani
        - (CFC - 215)                pr
2903 45 500   - - -
        dikloroheksafluoropropani -
        (CFC - 216)                 pr
2903 45 550   - - -
        kloroheptafluoropropani -
        (CFC - 217)                 pr
2903 46     - -
        bromoklorodifluorometan,
        bromotrifluorometan in
        dibromtetrafluoroetani:
2903 46 100   - - -
        bromoklorodifluorometan -
        HALON - 1211                pr
2903 46 200   - - - bromotrifluorometan
        - HALON - 1301               pr
2903 46 900   - - -
        dibromtetrafluoroetani -
        HALON - 2402                pr
2903 47 000   - - drugi perhalogenirani
        derivati                  pr
2903 49     - - drugi:
        - - - halogenirani samo s
        fluorom in klorom:
2903 49 100   - - - - iz metana, etana
        ali propana (npr. F-22
        (klordifluormetan), F-141b
        (diklor-1-fluoroetan))           pr
2903 49 200   - - - - drugi               pr
        - - - halogenirani samo s
        fluorom in bromom:
2903 49 300   - - - - iz metana, etana in
        propana                   pr
2903 49 400   - - - - drugi                pr
2903 49 800   - - - drugi                pr
        - Halogenirani derivati
        ciklanskih, ciklenskih in
        cikloterpenskih
        ogljikovodikov:
2903 51 000   - - 1,2,3,4,5,6-
        heksaklorcikloheksan            pr
2903 59     - - drugi:
2903 59 100   - - - 1,2-dibromo-4-(1,2-
        dibromoetil)cikloheksan           pr
2903 59 300   - - -
        tetrabromociklooktani            pr
        - Halogenirani derivati
        aromatičnih ogljikovodikov:
2903 61 000   - - klorbenzen, o-
        diklorbenzen in p-
        diklorbenzen                pr
2903 62 000   - - heksaklorbenzen in DDT
        (1,1,1-triklor-2,2 bis(p-
        klorfenil) etan)              pr
2903 69     - - drugi:
2903 69 100   - - - 2,3,4,5,6-
        pentabromoetilbenzen            pr
2903 69 900   - - - drugi                pr
2904      Sulfo-, nitro- ali nitrozo-
        derivati ogljikovodikov,
        halogenirani ali
        nehalogenirani
2904 10 000   - Derivati, ki vsebujejo
        samo sulfo- skupine,
        njihove soli in etil estre         pr
2904 90     - Drugi:
2904 90 400   - - trikloronitrometan
        (kloropikrin)                pr
2904 90 850   - - drugi                 pr
2905      Aciklični alkoholi in
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo-
        derivati
        - Nasičeni enohidroksilni
        alkoholi:
2905 12 000   - - propan-1-ol
        (propilalkohol) in propan-
        2-ol (izopropil- alkohol)          pr
2905 13 000   - - butan-1-ol (n-
        butilalkohol)                pr
2905 14     - - drugi butanoli:
2905 14 100   - - - 2-metilpropan-2-ol
        (terc-butil alkohol)            pr
2905 14 900   - - - drugi                pr
2905 17 000   - - dodekan-1-ol
        (laurilalkohol), heksadekan-
        1-ol (cetilalkohol) in
        oktadekan-1-ol
        (stearilalkohol)              pr
        - Dioli:
2905 31 000   - - etilenglikol (etandiol)         pr
2905 32 000   - - propilenglikol (propan-
        1,2-diol)                  pr
2905 39     - - drugi:
2905 39 300   - - - 2,4,7,9-
        tetrametildeka-5-in-4,7-
        diol                    pr
2905 39 800   - - - drugi                pr
        - Drugi večhidroksilni
        alkoholi:
2905 41 000   - - 2-etil-2-
        (hidroksimetil) propan-1,3-
        diol (trimetilolpropan)           pr
2905 42 000   - - pentaeritritol             pr
2905 43 000   - - manitol                 pr
2905 44     - - D-glucitol (sorbitol):
        - - - v vodni raztopini:
2905 44 110   - - - - ki vsebuje do
        vključno 2% po masi D-
        manitola, računano na
        vsebnost D-glucitola            pr
2905 44 190   - - - - drugi               pr
        - - - drugi:
2905 44 910   - - - - ki vsebuje do
        vključno 2% po masi D-
        manitola, računano na
        vsebnost D-glucitola            pr
2905 44 990   - - - - drugi               pr
2905 49     - - drugi:
2905 49 100   - - - trioli; tetroli           pr
        - - - drugi:
        - - - - estri glicerola s
        spojinami, ki vsebujejo
        kislinske funkcije iz tar.
        št. 2904:
2905 49 510   - - - - - s
        sulfohalogeniranimi
        derivati                  pr
2905 50     - Halogenski, sulfo-,nitro-
        ali nitrozo-derivati
        acikličnih alkoholov:
2905 50 20   - - iz monohidridnih
        alkoholov:
2905 50 202   - - - spojine iz priloge 1
        k kombinirani nomenklaturi
        (MIPS)                   pr
        - - iz polihidridnih
        alkoholov:
2905 50 990   - - - drugi                pr
2906      Ciklični alkoholi in
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo-
        derivati
        - Ciklanski, ciklenski ali
        cikloterpenski:
2906 11 000   - - mentol                 pr
2906 19 000   - - drugo                  pr
2907      Fenoli; fenolni alkoholi
        - Monofenoli:
2907 11 000   - - fenol (hidroksibenzen)
        in njegove soli               pr
2907 12 000   - - krezoli in njihove soli         pr
2907 13 000   - - oktilfenol, nonilfenol
        in njuni izomeri; njune
        soli                    pr
2907 19 000   - - drugi                  pr
        - Polifenoli:
2907 21 000   - - rezorcinol in njegove
        soli                    pr
2907 22     - - hidrokinon (kinol) in
        njegove soli:
2907 22 100   - - - hidrokinon (kinol)          pr
2908      Halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati
        fenolov ali fenol alkoholov
2908 20 000   - Derivati,ki vsebujejo
        samo sulfo- skupine,
        njihove soli in estri            pr
2909      Etri,eter-alkoholi, eter-
        fenoli, eter-alkohol-
        fenoli, peroksidi
        alkoholov, peroksidi etrov,
        peroksidi ketonov (kemično
        določeni ali nedoločeni) in
        njihovi halogenski,
        sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
        - Aciklični etri in
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo-
        derivati:
2909 11 000   - - dietileter               pr
2909 19 000   - - drugo                  pr
2909 30     - Aromatski etri in
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo-
        derivati:
2909 30 100   - - difenileter              pr
        - - bromirani derivati:
2909 30 310   - - - pentabromodifenil
        eter; 1,2,4,5-tetrabromo-
        3,6-bis (pentabromofenoksi)
        benzen                   pr
2909 30 350   - - - 1,2-bis(2,4,6-
        tribromofenoksi)etan,
        namenjen za proizvodnjo
        akrilonitril-butadien-
        stirena (ABS)                pr
2909 30 900   - - drugo                 pr
        - Eter-alkoholi in njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati:
2909 41 000   - - 2,2-oksidietanol
        (dietilenglikol, digol)           pr
2909 42 000   - - monometil etri
        etilenglikola ali
        dietilenglikola               pr
2909 43 000   - - monobutil etri
        etilenglikola ali
        dietilenglikola               pr
2909 44 000   - - drugi monoalkil etri
        etilenglikola ali
        dietilenglikola               pr
2909 49     - - drugo:
        - - - aciklični:
2909 49 110   - - - - 2-(2-
        kloroetoksi)etanol             pr
2909 49 190   - - - - drugo                pr
2909 50     - Eter-fenoli, eter-
        alkohol-fenoli in njihovi
        halogenski, sulfo- nitro-
        ali nitrozo- derivati:
2909 50 900   - - drugo                 pr
2909 60 000   - Peroksidi alkoholov,
        peroksidi etrov, peroksidi
        ketonov in njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati            pr
2910      Epoksidi, epoksialkoholi,
        epoksifenoli in epoksietri
        s tričlenskim obročem in
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo-
        derivati
2910 10 000   - Etilenoksid (oksiran)          pr
2910 30 000   - Epiklorhidrin (1-kloro-
        2,3-epoksipropan)              pr
2910 90 000   - Drugo                  pr
2911 00 000   Acetali in polacetali z
        drugimi kisikovimi
        funkcijami ali brez njih in
        njihovi halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo-
        derivati                  pr
2912      Aldehidi, z drugimi
        kisikovimi funkcijami ali
        brez njih; ciklični
        polimeri aldehidov;
        paraformaldehid
        - Akciklični aldehidi brez
        drugih kisikovih funkcij:
2912 12 000   - - etanal (acetaldehid)          pr
2912 13 000   - - butanal (butiraldehid,
        normalni izomeri)              pr
2912 19 000   - - drugi                  pr
2912 30 000   - Aldehid-alkoholi             pr
        - Aldehid-etri, aldehid-
        fenoli in aldehidi z
        drugimi kisikovimi
        funkcijami:
2912 41 000   - - vanilin (4-hidroksi-3-
        metoksibenzaldehid)             pr
2912 42 000   - - etilvanilin (3-etoksi-4-
        hidroksibenzaldehid)            pr
2914      Ketoni in kinoni z drugimi
        kisikovimi funkcijami ali
        brez njih in njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati
        - Akciklični ketoni brez
        drugih kisikovih funkcij:
2914 11 000   - - aceton                 pr
2914 12 000   - - butanon (metil etil
        keton)                   pr
2914 13 000   - - 4-metilpentan-2-on
        (metil izobutil keton)           pr
2914 19     - - drugi:
2914 19 100   - - - 5-metiloheksan-2-on          pr
        - Ciklanski, ciklenski in
        cikloterpenski ketoni brez
        drugih kisikovih funkcij:
2914 22 000   - - cikloheksanon in
        metilcikloheksanoni             pr
2914 29 000   - - drugi                  pr
        - Aromatski ketoni brez
        drugih kisikovih funkcij:
2914 39 000   - - drugo                  pr
2914 50 000   - Ketonski fenoli in
        ketoni z drugimi kisikovimi
        funkcijami                 pr
        - Kinoni:
2914 69     - - drugi:
2914 69 900   - - - drugi                 pr
2914 70     - Halogenski, sulfo-,
        nitro- ali nitrozo-
        derivati:
2914 70 900   - - drugi                 pr
2915      Nasičene aciklične
        monokarboksilne kisline in
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi in
        peroksikisline, njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo derivati
        - Mravljinčna kislina,
        njene soli in estri:
2915 11 000   - - mravljinčna kislina           pr
2915 12 000   - - soli mravljinčne
        kisline                   pr
2915 13 000   - - estri mravljinčne
        kisline                   pr
        - Ocetna kislina in njene
        soli; anhidrid ocetne
        kisline:
2915 21 000   - - ocetna kislina             pr
2915 22 000   - - natrijev acetat             pr
2915 24 000   - - anhidrid ocetne kisline         pr
2915 29 000   - - drugi                  pr
        - Estri ocetne kisline:
2915 31 000   - - etilacetat               pr
2915 32 000   - - vinilacetat               pr
2915 33 000   - - n-butilacetat              pr
2915 35 000   - - 2-etoksietilacetat           pr
2915 39     - - drugi:
2915 39 100   - - - propilacetat in
        izopropilacetat               pr
2915 39 300   - - - metilacetat,
        pentilacetat (amilacetat),
        izopentilacetat
        (izoamilacetat) in glicerol
        acetati                   pr
2915 39 900   - - - drugo                pr
2915 40 000   - Mono-, di- ali
        triklorocetna kislina,
        njene soli in estri             pr
2915 50 000   - Propionska kislina,
        njene soli in estri             pr
2915 60     - Maslena kislina
        (butanovna kislina),
        valerijanska kislina
        (pentanojeva kislina),
        njihove soli in estri:
        - - maslene kisline,
        njihove soli in estri:
2915 60 190   - - - drugo                 pr
2915 70     - Palmitinska kislina,
        stearinska kislina, njune
        soli in estri:
2915 70 300   - - soli stearinske
        kisline                   pr
2915 70 800   - - estri stearinske
        kisline                   pr
2915 90     - Drugo:
2915 90 800   - - drugo                 pr
2916      Nenasičene aciklične
        monokarboksilne kisline,
        ciklične monokarboksilne
        kisline in njihovi
        anhidridi, halogenidi,
        peroksidi in
        peroksikisline, njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati
        - Nenasičene aciklične
        monokarboksilne kisline,
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati:
2916 11     - - akrilna kislina in
        njene soli:
2916 11 100   - - - akrilna kislina           pr
2916 12     - - estri akrilne kisline:
2916 12 200   - - - etilakrilat             pr
2916 12 900   - - - drugo                pr
2916 13 000   - - metakrilna kislina in
        njene soli                 pr
2916 14     - - estri metakrilne
        kisline:
2916 14 100   - - - metil metakrilat           pr
2916 14 900   - - - drugo                pr
2916 15 000   - - oleinska, linolna in
        linoleinska kislina,
        njihove soli in estri            pr
2916 19     - - drugo:
2916 19 100   - - - undecenske kisline,
        njihove soli in estri            pr
2916 19 400   - - - krotonska kislina          pr
2916 19 800   - - - drugo                pr
        - Aromatične
        monokarboksilne kisline,
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati:
2916 31 000   - - benzojska kislina,
        njene soli in estri             pr
2916 32     - - benzoilperoksid in
        benzoilklorid:
2916 32 100   - - - benzoilperoksid           pr
2916 39 000   - - drugo                  pr
2917      Polikarboksilne kisline,
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi in
        peroksikisline; njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati
        - Aciklične
        polikarboksilne kisline,
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati:
2917 11 000   - - oksalna kislina, njene
        soli in estri                pr
2917 12     - - adipinska kislina,
        njene soli in estri:
2917 12 100   - - - adipinska kislina in
        njene soli                 pr
2917 13     - - azelainska kislina,
        sebacinska kislina, njune
        soli in estri:
2917 13 100   - - - sebacinska kislina          pr
2917 13 900   - - - drugo                 pr
2917 19     - - drugo:
2917 19 100   - - - malonska kislina,
        njene soli in estri             pr
2917 19 900   - - - drugo                pr
2917 20 000   - Ciklanske, ciklenske in
        cikloterpenske
        polikarboksilne kisline,
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati                  pr
        - Aromatske
        polikarboksilne kisline,
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati:
2917 36 000   - - tereftalna kislina in
        njene soli                 pr
2917 37 000   - - dimetiltereftalat            pr
2917 39     - - drugo:
        - - - bromirani derivati:
2917 39 110   - - - - ester ali anhidrid
        tetrabromoftalne kisline          pr
2917 39 190   - - - - drugo                pr
        - - - drugo:
2917 39 300   - - - - benzen-1,2,4-
        trikarboksilna kislina           pr
2917 39 400   - - - - izoftaloilov
        diklorid, ki vsebuje 0,8
        mas.% ali manj
        tetraftaloilovega diklorida         pr
2917 39 500   - - - - naftaleno-1,4,5,8-
        tetrakarboksilna kislina          pr
2917 39 600   - - - - tetrakloroftalov
        anhidrid                  pr
2917 39 700   - - - - natrijev 3,5-
        bis(metoksikarbonil)benzens
        ulfonat                   pr
2917 39 800   - - - - drugo                pr
2918      Karboksilne kisline z
        dodatno kisikovo funkcijo
        in njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi in
        peroksikisline; njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati
        - Karboksilne kisline z
        alkoholno funkcijo, toda
        brez druge kisikove
        funkcije, njihovi
        anhidridi, halogenidi,
        peroksidi, peroksikisline
        ali njihovi derivati
2918 11 000   - - mlečna kislina, njene
        soli in estri                pr
2918 12 000   - - vinska kislina             pr
2918 14 000   - - citronska kislina            pr
2918 15 000   - - soli in estri citronske
        kisline                   pr
2918 16 000   - - glukonska kislina,
        njene soli in estri             pr
2918 17 000   - - fenilglikolna kislina
        (mandeljnova kislina) njene
        soli in estri                pr
2918 19     - - drugo:
2918 19 400   - - - 2,2-
        bis(hidroksimetil)propionsk
        a kislina                  pr
2918 19 99   - - - drugo:
2918 19 991   - - - - spojine iz Priloge
        2 k kombinirani
        nomenklaturi (BSP)             pr
2918 19 999   - - - - drugo                pr
        - Karboksilne kisline s
        fenolno funkcijo, toda brez
        drugih kisikovih funkcij,
        njihovi anhidridi,
        halogenidi, peroksidi,
        peroksikisline in njihovi
        derivati:
2918 22 000   - - 0-acetilsalicilna
        kislina, njene soli in
        estri                    pr
2918 29     - - drugo:
2918 29 300   - - - 4-hidroksibenzojska
        kislina, njene soli in
        estri                    pr
2918 29 900   - - - drugo                pr
2918 30 000   - Karboksilne kisline z
        aldehidno ali ketonsko
        funkcijo, toda brez drugih
        kisikovih funkcij, njihovi
        anhidridi, halogenidi,
        peroksidi, peroksikisline
        in njihovi derivati             pr
2918 90     - Drugo:
2918 90 100   - - 2,6-dimetoksibenzojska
        kislina                   pr
2918 90 200   - - dikamba (ISO)              pr
2918 90 300   - - natrijev fenoksiacetat         pr
2918 90 900   - - drugo                  pr
2919 00     Estri fosforne kisline in
        njene soli, vključno z
        laktofosfati; njeni
        halogenski, sulfo-, nitro
        ali nitrozo- derivati
2919 00 900   - Drugo                  pr
2920      Estri drugih anorganskih
        kislin (razen estrov
        vodikovih halogenidov) in
        njihove soli; njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati
2920 10 000   - Estri tiofosforne
        kisline (fosfortioati) in
        njihove soli; njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-,
        ali nitrozo- derivati            pr
2920 90     - Drugo:
2920 90 100   - - estri žveplove kisline
        in estri ogljikove kisline
        ter njihove soli, njihovi
        halogenski, sulfo-, nitro-
        ali nitrozo- derivati            pr
2920 90 200   - - dimetil fosfonat
        (dimetil fosfit)              pr
2920 90 300   - - trimetil fosfit
        (trimetoksifosfin)             pr
2920 90 400   - - trietil fosfit             pr
2920 90 500   - - dietil fosfonat
        (dietil vodikfosfit)
        (dietil fosfit)               pr
2920 90 85   - - drugi proizvodi:
2920 90 851   - - - spojine iz Priloge 2
        k kombinirani nomenklaturi
        (BSP)                    pr
2920 90 859   - - - drugi proizvodi            pr
2921      Spojine z amino funkcijo
        - Aciklični monoamini in
        njihovi derivati; njihove
        soli:
2921 11     - - metilamin, di- ali tri-
        metilamin in njihove soli:
2921 11 100   - - - metilamin, di- ali
        trimetilamin                pr
2921 11 900   - - - soli                 pr
2921 12 000   - - dietilamin in njegove
        soli                    pr
2921 19     - - drugo:
2921 19 100   - - - trietilamin in
        njegove soli                pr
2921 19 300   - - - izopropilamin in
        njegove soli                pr
2921 19 400   - - - 1,1,3,3-
        tetrametilbutilamin             pr
2921 19 80   - - - drugo:
2921 19 801   - - - - spojine iz Priloge
        2 k kombinirani
        nomenklaturi (BSP)             pr
2921 19 809   - - - - drugo                pr
        - Aciklični poliamini in
        njihovi derivati; njihove
        soli:
2921 22 000   - - heksametilendiamin in
        njegove soli                pr
2921 29 000   - - drugo                  pr
2921 30     - Ciklanski, ciklenski in
        cikloterpenski mono- ali
        poliamini in njihovi
        derivati; njihove soli:
2921 30 910   - - cikloheksa-1,3-
        ilenediamin (1,3-
        diaminocikloheksan)             pr
2921 30 990   - - drugo                 pr
        - Aromatski monoamini in
        njihovi derivati; njihove
        soli:
2921 42     - - derivati anilina in
        njihove soli:
2921 42 100   - - - halogenirani,
        sulfonirani, nitrirani in
        nitrozirani derivati in
        njihove soli                pr
2921 42 900   - - - drugo                pr
2921 43 000   - - toluidini in njihovi
        derivati; njihove soli           pr
2921 49     - - drugo:
2921 49 100   - - - ksilidini in njihovi
        derivati; njihove soli           pr
2921 49 90   - - - drugo:
2921 49 901   - - - - spojine iz priloge
        1 k kombinirani
        nomenklaturi (MIPS)             pr
2921 49 909   - - - - drugo               pr
        - Aromatski poliamini in
        njihovi derivati; njihove
        soli:
2921 51     - - o-,m-, p-
        fenilendiamini,
        diaminotolueni in njihovi
        derivati; njihove soli:
        - - - o-, m-, p-
        fenilendiamin,
        diaminotolueni in njihovi
        halogenirani, sulfonirani,
        nitrirani in nitrozirani
        derivati; njihove soli:
2921 51 190   - - - - drugo                pr
2921 51 900   - - - drugo                pr
2921 59     - - drugo:
2921 59 100   - - - m-
        fenilenbis(metilamin)            pr
2921 59 200   - - - 2,2'-diklor-4,4'-
        metilendianilin               pr
2921 59 300   - - - 4,4'-bi-o-toluidin          pr
2921 59 400   - - - 1,8-naftalendiamin          pr
2922      Aminospojine s kisikovo
        funkcijo
        - Aminoalkoholi in njihovi
        etri in estri razen tistih,
        ki vsebujejo več kot eno
        vrsto kisikove funkcije;
        njihove soli:
2922 11 000   - - monoetanolamin in
        njegove soli                pr
2922 12 000   - - dietanolamin in njegove
        soli                    pr
2922 13     - - trietanolamin in
        njegove soli:
2922 13 100   - - - trietanolamin             pr
2922 13 900   - - - soli trietanolamina          pr
2922 19     - - drugo:
2922 19 100   - - - n-etildietanolamin          pr
2922 19 200   - - - 2,2'-
        metiliminodietanol (n-
        metildietanolamin)             pr
2922 19 90   - - - drugo:
2922 19 901   - - - - spojine iz priloge
        1 k kombinirani
        nomenklaturi (MIPS)             pr
2922 19 902   - - - - spojine iz Priloge
        2 k kombinirani
        nomenklaturi (BSP)             pr
2922 19 909   - - - - drugo                pr
        - Aminonaftoli in drugi
        aminofenoli, njihovi etri
        in estri, razen tistih, ki
        vsebujejo več kot eno vrsto
        kisikove funkcije; njihove
        soli:
2922 22 000   - - anizidini, dianizidini,
        fenetidini in njihove soli         pr
2922 29 000   - - drugo                  pr
2922 30 00   - Aminoaldehidi,
        aminoketoni in aminokinoni,
        razen tistih, ki vsebujejo
        več kot eno vrsto kisikove
        funkcije; njihove soli:
2922 30 001   - - spojine iz priloge 1 k
        kombinirani nomenklaturi
        (MIPS)                   pr
        - Amino kisline in njihovi
        estri, razen tistih, ki
        vsebujejo več kot eno vsrto
        kisikove funkcije; njihove
        soli:
2922 41 000   - - lizin in njegovi estri;
        njegove soli                pr
2922 49     - - drugo:
2922 49 200   - - - b-alanin               pr
2922 49 70   - - - drugo:
2922 49 709   - - - - drugo               pr
2922 50 00   - Fenoli aminoalkoholov,
        fenoli amino-kislin in
        druge aminospojine s
        kisikovo funkcijo:
2922 50 009   - - drugo                 pr
2923      Kvarterne amonijeve soli in
        hidroksidi; lecitini in
        drugi fosfoaminolipidi
2923 20 000   - Lecitini in drugi
        fosfoaminolipidi              pr
2923 90 000   - Drugo                  pr
2924      Spojine s karboksiamidno
        funkcijo, spojine ogljikove
        kisline z amidno funkcijo
2924 10 00   - Aciklični amidi
        (vključno aciklični
        karbamati) in njihovi
        derivati; njihove soli:
2924 10 001   - - spojine iz priloge 1 k
        kombinirani nomenklaturi
        (MIPS)                   pr
2924 10 009   - - drugo                 pr
        - Ciklični amidi (vključno
        ciklični karbamati) in
        njihovi derivati; njihove
        soli:
2924 21     - - ureini in njihovi
        derivati; njihove soli:
2924 21 100   - - - izoproturon (ISO)          pr
2924 21 900   - - - druge                pr
2924 22 000   - - 2-acetamidobenzojska
        kislina (N-
        acetilantranilična kislina)         pr
2924 29     - - drugo:
2924 29 300   - - - paracetamol (INN)          pr
2924 29 90   - - - drugo:
2924 29 909   - - - - drugo (npr.
        aspartam)                  pr
2925      Spojine s karboksiimidno
        funkcijo (vključno saharin
        in njegove soli) in spojine
        z imino funkcijo
        - Imidi in njihovi
        derivati; njihove soli:
2925 11 000   - - saharin in njegove soli         pr
2925 19     - - drugo:
2925 19 100   - - - 3,3',4,4',5,5',6,6'-
        oktabromo-N,N'-
        etilenediftalimid              pr
2925 19 300   - - -
        etilenbisdibromonorbornandi
        karboksimid                 pr
2925 19 80   - - - drugi:
2925 19 801   - - - - spojine iz priloge
        1 k kombinirani
        nomenklaturi (MIPS)             pr
2925 19 809   - - - - drugo               pr
2925 20 000   - Imini in njihovi
        derivati; njihove soli           pr
2926      Spojine z nitrilno funkcijo
2926 20 000   - 1-cianogvanidin
        (diciandiamid)               pr
2926 90     - Drugo:
2926 90 200   - - izoftalonitril             pr
2926 90 99   - - drugo:
2926 90 991   - - - verapamil              pr
2926 90 992   - - - klosantel              pr
2926 90 993   - - - spojine iz priloge 1
        k kombinirani nomenklaturi
        (MIPS)                   pr
2926 90 999   - - - drugo                pr
2927 00 000   Diazo-, azo- ali azoksi
        spojine                   pr
2928 00     Organski derivati hidrazina
        ali hidroksilamina
2928 00 900   - Drugo                   pr
2929      Spojine z drugimi
        dušikovimi funkcijami
2929 10     - Izocianati:
2929 10 100   - - metilfenilen
        diizocianati (toluenovi
        diizocianati) (MDI, TDI),
        razen mešanic oligomerov          pr
2929 10 900   - - drugo                 pr
2930      Organske žveplove spojine
2930 20 000   - Tiokarbamati in
        ditiokarbamati               pr
2930 30 000   - Tiuram mono-, di- ali
        tetra-sulfidi                pr
2930 40     - Metionin:
2930 40 100   - - metionin (INN)             pr
2930 40 900   - - drugo                  pr
2930 90     - Drugo:
2930 90 160   - - derivati cisteina in
        cistina                   pr
2930 90 400   - - 2,2'-tiodietil bis [ 3-
        (3,5-di-tert-butil-4-
        hidroksifenil)propionat]          pr
2930 90 500   - - mešanice izomerjev, ki
        vsebujejo 4-metil-2,6-bis
        (metiltio) -
        metafenilendiamin in 2-
        metil-4,6-bis(metiltio)-
        metafenilendiamin              pr
2930 90 70   - - druge:
2930 90 701   - - - spojine iz Priloge 2
        k kombinirani nomenklaturi
        (BSP)                    pr
2930 90 709   - - - druge                 pr
2931 00     Druge organsko-anorganske
        spojine
2931 00 300   - Metilfosfonoil diklorid
        (metilfosfonski diklorid)          pr
2931 00 95   - Drugo:
2931 00 952   - - spojine iz Priloge 2 k
        kombinirani nomenklaturi
        (BSP)                    pr
2931 00 959   - - drugo                 pr
2932      Heterociklične spojine samo
        s heteroatomom ali
        heteroatomi kisika
        - Spojine, ki imajo v
        strukturi nekondenziran
        furanov obroč
        (hidrogenirane ali ne):
2932 19 000   - - drugo                  pr
        - Laktoni:
2932 29     - - drugi laktoni:
2932 29 200   - - - 1-hidroksi-4-[1-(4-
        hidroksi-3-metoksikarbonil-
        1-naftil)-3-okso-1H, 3H-
        benzo[de]izokromen-1-il]-6-
        oktadekaloksi-2-naftojska
        kislina                   pr
2932 29 300   - - - 3'kloro-6'-
        cikloheksaminospiro[izobenz
        ofuran-1(3H), 9'-ksanten]-3-
        on                     pr
2932 29 400   - - - 6'-(N-etil-
        paratoluidino)-2'-
        metilspiro[izobenzofuran-
        1(3H),9'-ksanten]-3-on           pr
2932 29 500   - - - metil-6-dikosaloksi-
        1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-
        3-metil-1-fenantril)-3-okso-
        1H,3H-naftol[1,8-cd]piran-1-
        il]naftalen-2-karboksilat          pr
2932 29 800   - - - drugo                pr
        - Drugi:
2932 91 000   - - izosafrol                pr
2932 92 000   - -1-(1,3-benzodioksol-5-
        il)propan-2-on               pr
2932 93 000   - - piperonal                pr
2932 99     - - drugi:
2932 99 500   - - - epoksidi s
        štiričlenim obročem             pr
2932 99 80   - - - drugo:
2932 99 801   - - - - spojine iz priloge
        1 k kombinirani
        nomenklaturi (MIPS)            pr
2932 99 809   - - - - drugo                pr
2933      Heterociklične spojine samo
        s heteroatomom ali
        heteroatomi dušika
        - Spojine, ki imajo v
        strukturi nekondenziran
        pirazolov obroč
        (hidrogenirane ali ne):
2933 11     - - fenazon (antipirin) in
        njegovi derivati:
2933 11 900   - - - drugo                pr
2933 19     - - druge:
2933 19 90   - - - drugo:
2933 19 901   - - - - spojine iz priloge
        1 k kombinirani
        nomenklaturi (MIPS)             pr
2933 19 909   - - - - drugo               pr
        - Spojine, ki imajo v
        strukturi nekondenziran
        imidazolov obroč
        (hidrogenirane ali ne):
2933 21 000   - - hidantoin in njegovi
        derivati                  pr
2933 29     - - drugo:
2933 29 90   - - - drugo:
2933 29 901   - - - - spojine iz priloge
        1 k kombinirani
        nomenklaturi (MIPS)            pr
2933 29 909   - - - - drugo               pr
        - Spojine, ki imajo v
        strukturi nekondenziran
        piridinov obroč
        (hidrogenirane ali ne):
2933 31 000   - - piridin in njegove soli         pr
2933 39     - - druge:
2933 39 200   - - - 2,3,5,6-
        tetraklorpiridin              pr
2933 39 250   - - - 3,6-diklorpiridin-2-
        karboksilna kislina             pr
2933 39 350   - - - 2-hidroksiletilamonij-
        3.6-diklorpiridin-2-
        karboksilat                 pr
2933 39 400   - - - 2-butoksietil(3,5,6-
        triklor-2-
        piridiloksi)acetat             pr
2933 39 450   - - - 3,5-diklor-2,4,6-
        trifluorpiridin               pr
2933 39 500   - - - fluoroksipir (ISO),
        metilni ester                pr
2933 39 550   - - - 4-metilpiridin            pr
2933 39 95   - - - drugo:
2933 39 951   - - - - spojine iz priloge
        1 k kombinirani
        nomenklaturi (MIPS)             pr
2933 39 952   - - - - spojine iz Priloge
        2 k kombinirani
        nomenklaturi (BSP)             pr
2933 39 959   - - - - drugo               pr
2933 40     - Spojine, ki imajo
        kinolinsko ali
        izokinolinsko obročasto
        strukturo (hidrogenirane
        ali ne), nadalje
        nekondenzirane:
2933 40 90   - - drugo:
2933 40 901   - - - spojine iz priloge 1
        k kombinirani nomenklaturi
        (MIPS)                   pr
2933 40 909   - - - drugo                pr
        - Spojine, ki imajo v
        strukturi pirimidinski
        obroč (hidrogenirane ali
        ne) ali piperazinski obroč:
2933 51     - - malonilurea (barbiturna
        kislina) in njeni derivati;
        njene soli:
2933 51 90   - - - drugo:
2933 51 901   - - - - spojine iz priloge
        1 k kombinirani
        nomenklaturi (MIPS)            pr
2933 51 909   - - - - drugo               pr
2933 59     - - drugo:
2933 59 200   - - - 1,4-
        diazobiciklol[2.2.2.]oktan
        (trietilendiamin)              pr
2933 59 70   - - - drugo:
2933 59 701   - - - - spojine iz priloge
        1 k kombinirani
        nomenklaturi (MIPS)             pr
2933 59 709   - - - - drugo               pr
        - Spojine, ki imajo v
        strukturi nekondenziran
        obroč triazina
        (hidrogenirane ali ne):
2933 61 000   - - melamin                 pr
2933 69     - - druge:
2933 69 100   - - - atrazin (ISO);
        propazin (ISO); simazin
        (ISO); heksahidro- 1,3,5-
        trinitro-1,3,5-triazin
        (heksogen,
        trimetilentrinitramin)           pr
2933 69 300   - - - 2,6-di-tert-butil-4-
        [4,6-bis(oktiltio)-1,3,3-
        triazin-2-ilamino]fenol           pr
2933 69 800   - - - drugo                pr
        - Laktami:
2933 71 000   - - 6-heksanlaktam
        (epsilonkaprolaktam)            pr
2933 79 00   - - drugi laktami:
2933 79 009   - - - drugo                pr
2933 90     - Drugo:
2933 90 600   - - diazepini               pr
2933 90 650   - - 2,4-di-tert-butil-6-(5-
        klorobenzotriazol-2-
        il)fenol                  pr
2933 90 95   - - drugo:
2933 90 951   - - - spojine iz priloge 1
        k kombinirani nomenklaturi
        (MIPS)                   pr
2933 90 959   - - - drugo                pr
2934      Nukleinske kisline in
        njihove soli; druge
        heterociklične spojine
2934 20     - Spojine, ki imajo v
        strukturi benzotiazolov
        obroč (hidrogenirane ali
        ne) naprej nekondenzirane:
2934 20 200   - - di(benzotiazol-2-
        il)disulfid; benzotiazol-2-
        tiol (merkaptobenzotiazol)
        in njegove soli               pr
2934 20 800   - - drugo                 pr
2934 30     - Spojine, ki imajo v
        strukturi fenotiazinov
        obroč (hidrogenirane ali
        ne), naprej nekondenzirane:
2934 30 900   - - drugo                 pr
2934 90     - Drugo:
2934 90 850   - - 7-aminocefalosporanska
        kislina                   pr
2934 90 910   - - soli in estri (6R, 7R)-
        3-acetoksimetil-7-[(R)-2-
        formiloksi-2-
        fenilacetamido]-8-okso-5-
        tia-1-azabiciklo[4.2.0.]okt-
        2-en-2-karboksilne kisline         pr
2934 90 930   - - 1-[2-(1,3-dioksan-2-
        il)etil]-2-metilpiridinijev
        bromid                   pr
2934 90 96   - - drugo:
2934 90 962   - - - spojine iz priloge 1
        k kombinirani nomenklaturi
        (MIPS)                   pr
2935 00     Sulfonamidi:
2935 00 200   - metosulam (ISO)              pr
2935 00 900   - drugo                   pr
2938      Glikozidi, naravni ali
        sintetični, in njihove
        soli, etri, estri in drugi
        derivati
2938 90     - Drugo:
2938 90 100   - - digitalis glikozidi          pr
2938 90 900   - - drugo                 pr
2940 00     Sladkorji, kemično čisti,
        razen saharoze, laktoze,
        maltoze, glukoze in
        fruktoze; sladkorni etri in
        sladkorni estri in njihove
        soli, razen proizvodov iz
        tar. št. 2937, 2938 ali
        2939
2940 00 900   - Drugo                  pr
2941      Antibiotiki
2941 20     - Streptomicini in njihovi
        derivati; njihove soli:
2941 20 300   - - dihidrostreptomicin,
        njegove soli, estri in
        hidrati                   pr
2942 00 000   Druge organske spojine           pr
3102      Dušikova gnojila, mineralna
        ali kemična
3102 10     - Sečnina, vključno s
        sečnino v vodni raztopini:
3102 10 100   - - sečnina, ki vsebuje
        nad 45% po masi dušika v
        suhem brezvodnem proizvodu         pr
3102 10 900   - - drugo                 pr
        - Amonijev sulfat; dvojne
        soli in mešanice
        amonijevega sulfata in
        amonijevega nitrata:
3102 21 000   - - amonijev sulfat             pr
3102 29 000   - - drugo                  pr
3102 30     - Amonijev nitrat,
        vključno amonijev nitrat v
        vodni raztopini:
3102 30 900   - - drugo                 pr
3102 40     - Mešanice amonijevega
        nitrata s kalcijevim
        karbonatom (KAN) ali
        drugimi anorganskimi
        negnojilnimi snovmi:
3102 40 100   - - pri katerih delež
        dušika ne presega 28% po
        masi                    pr
3102 40 900   - - pri katerih delež
        dušika presega 28% po masi         pr
3102 50     - Natrijev nitrat:
3102 50 900   - - drugo                 pr
3102 70 000   - Kalcijev cianamid            pr
3102 80 000   - Mešanice sečnine in
        amonijevega nitrata v vodni
        ali amoniakalni raztopini          pr
3103      Fosfatna gnojila, mineralna
        ali kemična
3103 10     - Superfosfati:
3103 10 100   - - ki vsebujejo nad 35%
        difosforjevega pentaoksida
        po masi                   pr
3103 10 900   - - drugo                 pr
3201      Strojilni ekstrakti
        rastlinskega izvora; tanini
        in njihove soli, etri,
        estri in drugi derivati
3201 20 000   - Ekstrakt mimoze             pr
3202      Sintetična organska
        strojila; anorganska
        strojila; strojilni
        preparati ne glede na to,
        ali vsebujejo naravna
        strojila; encimski
        preparati za predstrojenje
3202 10 000   - Sintetična organska
        strojila                  pr
3202 90 000   - Drugo                  pr
3203 00     Barvila rastlinskega ali
        živalskega izvora (vključno
        z ekstrakti za barvanje,
        toda brez živalskega črnega
        pigmenta, nastalega z
        žganjem živalskih snovi),
        kemično določena ali
        nedoločena; preparati na
        osnovi barvil rastlinskega
        ali živalskega izvora,
        navedeni v 3. opombi v tem
        poglavju
3203 00 900   - Barvila živalskega
        izvora in preparati na
        njihovi osnovi               pr
3204      Sintetična organska
        barvila, kemično določena
        ali nedoločena; preparati
        na osnovi sintetičnih
        organskih barvil, navedeni
        v 3. opombi v tem poglavju;
        sintetični organski
        proizvodi, ki se
        uporabljajo kot sredstva za
        fluorescenčna belila ali
        kot luminofori, kemično
        določeni ali nedoločeni
        - Sintetična organska
        barvila in preparati na
        osnovi teh barvil, navedeni
        v 3. opombi v tem poglavju:
3204 11 000   - - disperzijska barvila in
        preparati na osnovi teh
        barvil                   pr
3204 12 000   - - kisla barvila,
        metalizirana ali
        nemetalizirana, in
        preparati na osnovi teh
        barvil; jedkalna barvila in
        preparati na osnovi teh
        barvil                   pr
3204 13 000   - - bazična barvila in
        preparati na osnovi teh
        barvil                   pr
3204 14 000   - - direktna barvila in
        preparati na osnovi teh
        barvil                   pr
3204 15 000   - - redukcijska barvila
        (vključno tista, ki so v
        tem stanju uporabna kot
        pigmenti) in preparati na
        osnovi teh barvil              pr
3204 16 000   - - reaktivna barvila in
        preparati na osnovi ter
        barvil                   pr
3204 17 000   - - pigmenti in preparati
        na osnovi pigmentov             pr
3204 19 000   - - drugo, vključno
        mešanice barvil iz dveh ali
        več tarifnih podštevilk
        3204.11 do 3204.19             pr
3204 20 000   - Sintetični organski
        proizvodi, ki se
        uporabljajo kot
        fluorescenčna belilna
        sredstva                  pr
3204 90 000   - Drugo                  pr
3205 00 000   Lak barve; preparati
        predvideni v 3. opombi v
        tem poglavju na osnovi "lak
        barv"                    pr
3206      Druga barvila; preparati,
        navedeni v 3. opombi v tem
        poglavju, razen tistih iz
        tar. št. 3203, 3204 ali
        3205; anorganski proizvodi,
        ki se uporabljajo kot
        luminofori, kemično
        določeni ali nedoločeni
3206 20 000   - Pigmenti in preparati na
        osnovi kromovih spojin           pr
        - Druga barvila in drugi
        preparati:
3206 41 000   - - ultramarin in preparati
        na osnovi ultramarina            pr
3206 42 000   - - litopon in drugi
        pigmenti ter preparati na
        osnovi cinkovega sulfida          pr
3206 49     - - drugo:
3206 49 900   - - - drugo                pr
3212      Pigmenti (vključno kovinski
        prah in luske),
        dispergirani v nevodnih
        medijih, v tekočem stanju
        ali v pasti, ki se
        uporabljajo pri proizvodnji
        premaznih sredstev
        (vključno emajlov);
        tiskarske folije, barve in
        druga barvila, ki so
        pripravljena v oblikah ali
        pakiranjih za prodajo na
        drobno končnemu porabniku
        brez predhodnega pakiranja
        v manjšo embalažo
3212 10     - Tiskarske folije:
3212 10 100   - - na osnovi kovin            pr
3212 10 900   - - drugo                 pr
3215      Tiskarska črnila barve,
        tuši in črnila za pisanje
        ali risanje in druga
        črnila, vključno
        nekoncentrirana ali v
        trdnem stanju
3215 90     - Drugo:
3215 90 100   - - črnilo za pisanje ali
        risanje                   pr
3215 90 800   - - drugo                 pr
3301      Eterična olja (brez
        terpenov ali s terpeni),
        vključno zgoščena (trda)
        olja (concretes) in čista
        olja; rezinoidi; izvlečki
        oleosmol; koncentrati
        eteričnih olj in maščob v
        masteh, neeteričnih oljih,
        voskih ali podobnem,
        dobljeni z ekstrakcijo
        eteričnih olj z mastjo ali
        maceracijo; stranski
        terpenski proizvodi,
        dobljeni z deterpenacijo
        eteričnih olj; vodni
        destilati in vodne
        raztopine eteričnih olj
        - Eterična olja agrumov:
3301 12     - - iz pomaranče:
3301 12 100   - - - nedeterpenirana           pr
3301 13     - - iz limone:
3301 13 100   - - - nedeterpenirana           pr
3301 19     - - drugo:
3301 19 100   - - - nedeterpenirana           pr
        - Eterična olja, druga,
        razen iz citronskega sadja
        (agrumov):
3301 26     - - iz vetivera:
3301 26 900   - - - deterpenirana            pr
3404      Umetni voski in
        pripravljeni voski
3404 20 000   - Iz polietilenglikola           pr
3404 90     - Drugo:
3404 90 100   - - pripravljeni voski,
        vključno s tesnilnimi voski         pr
3404 90 900   - - drugo                 pr
3501      Kazein, kazeinati in drugi
        kazeinski derivati;
        kazeinska lepila
3501 10     - Kazein:
3501 10 500   - - za industrijsko rabo,
        razen za proizvodnjo hrane
        ali krme                  pr
3501 10 900   - - drugo                 pr
3502      Albumini (vključno
        koncentrati dveh ali več
        proteinov iz sirotke z
        vsebnostjo 80 mas.% ali več
        proteinov iz sirotke,
        računano na suho snov),
        albuminati in drugi
        albuminski derivati
        - Jajčni albumin:
3502 11     - - posušen:
3502 11 900   - - - drugo                pr
3502 19     - - drugo:
3502 19 900   - - - drugo                pr
3503 00     Želatina (vključno z
        želatino v kvadratnih in
        pravokotnih listih; po
        površini obdelano ali
        neobdelano ali barvano) in
        njeni derivati; ribje
        lepilo; drugo lepilo
        živalskega izvora, razen
        kazeinskih lepil iz tar.
        št. 3501
3503 00 100   - Želatina in njeni
        derivati                  pr
3503 00 800   - Drugo (npr. lepila)           pr
3504 00 00   Peptoni in njihovi
        derivati; druge proteinske
        snovi in njihovi derivati,
        ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu;
        prah iz kože ali usnja,
        vključno tudi prah iz
        kromovo strojenega usnja
3504 00 001   - Spojine iz Priloge 2 k
        kombinirani nomenklaturi
        (BSP)                    pr
3504 00 009   - Drugo                  pr
3507      Encimi; pripravljeni
        encimi, ki niso navedeni in
        ne zajeti na drugem mestu
3507 10 000   - Sirilo in njegovi
        koncentrati                 pr
3507 90     - Drugo:
3507 90 200   - - aspergilna alkalna
        proteaza                  pr
3507 90 900   - - drugo                  pr
3603 00     Počasi goreče vžigalne
        vrvice; detonirne vrvice;
        udarne in razstrelilne
        kapice; vžigalniki;
        električni detonatorji
3603 00 10   - Počasi goreče vžigalne
        vrvice; detonirne vrvice:
3603 00 109   - - detonirne vrvice            pr
3603 00 90   - Drugo:
3603 00 909   - - drugo                 pr
3605 00 000   Vžigalice, razen
        pirotehničnih proizvodov iz
        tar. št. 3604                pr
3606      Ferocerij in druge
        piroforne zlitine v vseh
        oblikah; proizvodi iz
        vnetljivih snovi, navedeni
        v 2. opombi k temu poglavju
3606 10 000   - Tekoča ali utekočinjena
        plinasta goriva, ki se
        uporabljajo za vžigalnike
        za cigarete in podobne
        vžigalnike, v posodah s
        prostornino do vključno 300
        cm3                     pr
3701      Fotografske plošče in plan
        filmi, občutljivi za
        svetlobo, neosvetljeni, iz
        kakršnega koli materiala,
        razen iz papirja, kartona
        ali tekstila; plan filmi za
        trenutno (hitro)
        fotografijo, občutljivi na
        svetlobo, neosvetljeni, v
        kasetah ali brez njih
3701 10     - Za rentgensko snemanje:
3701 10 100   - - za medicinsko,
        zobarsko ali veterinarsko
        rabo                    pr
3701 10 900   - - drugi                 pr
3701 20 000   - Plan filmi za trenutno
        (hitro) fotografijo
        (polaroid)                 pr
        - Drugo:
3701 91 000   - - za barvne fotografije
        (večbarvne)                 pr
3701 99 000   - - drugo:                 pr
3702      Fotografski filmi v
        zvitkih, občutljivi na
        svetlobo, neosvetljeni, iz
        kakršnega koli materiala,
        razen iz papirja, kartona
        ali tekstila; filmi v
        zvitkih za trenutne (hitre)
        fotografije, občutljivi na
        svetlobo, neosvetljeni
        - Drugi filmi,
        neperforirani, široki do
        vključno 105 mm:
3702 31     - - za barvno fotografijo
        (večbarvno):
3702 31 100   - - - dolžine do vključno
        30 m                    pr
        - - - dolžine nad 30 m:
3702 31 910   - - - - barvni negativni
        film:
        - širine 75 mm ali več,
        vendar ne več kot 105 mm in
        - dolžine 100 m ali več
        za proizvodnjo vložkov za
        trenutne fotografije            pr
3702 32     - - drugi, z emulzijo
        srebrovega halogenida:
        - - - širine do vključno
        35 mm:
3702 32 110   - - - - mikrofilm; film za
        grafične namene               pr
        - - - širine nad 35 mm:
3702 32 510   - - - - film za grafične
        namene                   pr
3702 32 900   - - - - drugi               pr
3702 39 000   - - drugi                  pr
        - Drugi filmi,
        neperforirani, široki nad
        105 mm:
3702 43 000   - - široki nad 610 mm in
        dolgi do vključno 200 m           pr
3702 44 000   - - široki nad 105 mm do
        vključno 610 mm               pr
        - Drugi filmi, za barvno
        fotografijo (večbarvno):
3702 51 000   - - široki do vključno 16
        mm in dolgi do vključno 14
        m                      pr
3702 52     - - široki do vključno 16
        mm in dolgi nad vključno 14
        m:
3702 52 900   - - - dolžine nad 30 m           pr
3702 53 000   - - široki nad 16 mm do
        vključno 35 mm in dolgi do
        vključno 30 m za
        diapozitive                 pr
3702 54     - - široki nad 16 mm do
        vključno 35 mm in dolgi do
        vključno 30 m, razen za
        diapozitive:
3702 54 100   - - - široki nad 16 mm do
        vključno 24 mm               pr
3702 54 900   - - - široki nad 24 mm do
        vključno 35 mm               pr
3702 55 000   - - široki nad 16 mm do
        vključno 35 mm in dolgi nad
        30 m                    pr
        - Drugo:
3702 92     - - široki do vključno 16
        mm in dolgi nad 14 m:
3702 92 900   - - - drugi                pr
3702 93     - - široki nad 16 mm do
        vključno 35 mm in dolgi do
        vključno 30 m:
3702 93 900   - - - drug                 pr
3702 94     - - široki nad 16 mm do
        vključno 35 mm in dolgi nad
        30 m:
3702 94 100   - - - mikrofilm; film za
        grafične namene               pr
3702 95 000   - - široki nad 35 mm            pr
3703      Fotografski papir, karton
        in tekstil, občutljivi na
        svetlobo, neosvetljeni
3703 10 000   - V zvitkih, širokih nad
        610 mm                   pr
3703 20     - Drugo, za barvno
        fotografijo (večbarvno):
3703 20 100   - - za fotografije, za
        katere se uporablja negativ
        film                    pr
3703 20 900   - - drugo                 pr
3703 90     - Drugo:
3703 90 100   - - senzitivirani s
        srebrovimi ali platinovimi
        solmi                    pr
3703 90 900   - - drugo                 pr
3705      Fotografske plošče in
        filmi, osvetljeni in
        razviti, razen
        kinematografskih filmov
3705 20 000   - Mikrofilmi                pr
3705 90 000   - Drugo                  pr
3706      Kinematografski filmi,
        osvetljeni in razviti, s
        posnetim zvočnim zapisom
        ali brez njega ali samo s
        posnetim zvočnim zapisom
3706 10     - Široki 35 mm in več:
        - - drugo:
3706 10 990   - - - drugi pozitivi            pr
3707      Kemični preparati za
        fotografske namene (razen
        lakov, lepil, sredstev za
        lepljenje in podobnih
        preparatov); nepomešani
        proizvodi za fotografsko
        uporabo, pripravljeni v
        odmerjene količine ali
        pripravljeni za prodajo na
        drobno končnemu porabniku
        brez predhodnega pakiranja
        v manjšo embalažo v obliki
        pripravljeni za uporabo
3707 10 000   - Emulzije, občutljive na
        svetlobo                  pr
3707 90     - Drugo:
        - - razvijalci in
        fiksirji:
        - - - za barvno
        fotografijo (polychrome):
3707 90 110   - - - - za fotografske
        filme in plošče               pr
3707 90 190   - - - - drugi               pr
3707 90 300   - - - drugi                pr
3707 90 900   - - drugi                 pr
3801      Umetni grafit, koloidni ali
        polkoloidni grafit;
        preparati na osnovi grafita
        ali drugih vrst ogljika v
        obliki paste, blokov, plošč
        in drugih polizdelkov
3801 10 000   - Umetni grafit              pr
3801 20     - Koloidni ali polkoloidni
        grafit:
3801 20 900   - - drug                  pr
3801 30 000   - Ogljikove paste za
        elektrode in podobne paste
        za oblaganje peči              pr
3802      Aktivno oglje; aktivni
        naravni mineralni
        proizvodi; živalsko oglje,
        vključno rabljeno živalsko
        oglje
3802 10 000   - Aktivno oglje              pr
3802 90 000   - Drugo                  pr
3804 00     Lužnice iz proizvodnje
        lesne celuloze,
        nekoncentrirane ali
        koncentrirane, razsladkane
        ali kemično obdelane,
        vključno z lignin
        sulfonati, toda brez tal-
        olja iz tar. št. 3803
3804 00 900   - Drugo                  pr
3805      Smolni ali sulfatni lesni
        terpentin ter druga
        terpentinova olja, dobljena
        z destilacijo ali po
        drugačnem postopku iz lesa
        iglavcev; surovi dipenten;
        sulfitni terpentin in drugi
        surovi paracimeni; borovo
        olje, ki vsebuje alfa-
        terpineol kot glavno
        sestavino
3805 10     - Smolna (gumijeva) ali
        sulfatna lesna terpentinova
        olja:
3805 10 100   - - smolni terpentin            pr
3806      Kolofonija in druge smolne
        kisline ter njihovi
        derivati; smolni špirit in
        smolna olja; tekoče smole
3806 10     - Kolofonija in smolne
        kisline:
3806 10 100   - - dobljene iz svežih
        oljnatih smol (oleo smol)          pr
3806 10 900   - - druge                 pr
3806 30 000   - Smolni estri (ester
        gums)                    pr
3806 90 000   - Drugo                  pr
3807 00     Lesni katran; olja iz
        lesnega katrana; lesni
        kreozot; lesna nafta;
        rastlinska smola;
        pivovarska smola in podobni
        preparati na osnovi
        kolofonije, smolnih kislin
        ali rastlinskih smol
3807 00 100   - Lesni katran               pr
3809      Sredstva za dodelavo,
        nosilci barv, sredstva za
        pospeševanje barvanja in
        fiksiranje barvil ter drugi
        proizvodi (npr.: sredstva
        za apreturo in jedkanje),
        ki se uporabljajo v
        tekstilni, papirni,
        usnjarski in podobnih
        industrijah, ki niso
        navedeni in ne zajeti na
        drugem mestu
3809 10     - Na osnovi škrobnih
        snovi:
3809 10 100   - - ki po masi vsebujejo
        do 55% takih substanc            pr
3809 10 300   - - ki po masi vsebujejo
        55% ali več, vendar do 70%
        takih substanc               pr
3809 10 900   - - ki po masi vsebujejo
        83% ali več takih substanc         pr
        - Drugo:
3809 91 000   - - ki se uporabljajo v
        tekstilni ali podobnih
        industrijah                 pr
3809 92 000   - - ki se uporabljajo v
        papirni ali podobnih
        industrijah                 pr
3809 93 000   - - ki se uporabljajo v
        usnjarski ali podobnih
        industrijah                 pr
3811      Preparati zoper detonacijo,
        antioksidanti, preparati za
        preprečevanje kopičenja
        smole, za zboljšanje
        viskoznosti, preparati za
        preprečevanje korozije in
        drugi pripravljeni aditivi,
        za mineralna olja (vključno
        bencin) ali za druge
        tekočine, ki se uporabljajo
        v iste namene kot mineralna
        olja
        - Preparati zoper
        detonacijo:
3811 11     - - na osnovi svinčevih
        spojin:
3811 11 100   - - - na osnovi tetraetil-
        svinca                   pr
3811 11 900   - - - drugi                pr
        - Aditivi za mazalna olja:
3811 29 000   - - drugi                  pr
3811 90 000   - Drugo                  pr
3812      Pripravljeni pospeševalci
        vulkanizacije, sestavljeni
        plastifikatorji za gumo in
        plastične mase, ki niso
        navedeni in ne zajeti na
        drugem mestu, antioksidanti
        in drugi sestavljeni
        stabilizatorji za gumo ali
        plastične mase
3812 10 000   - Pripravljeni
        pospeševalci vulkanizacije
        za gumo                   pr
3812 20     - Sestavljeni mehčalci za
        gumo in plastične mase:
3812 20 900   - - drugo                  pr
3812 30     - Antioksidanti in drugi
        sestavljeni stabilizatorji
        za gumo ali plastične mase:
3812 30 200   - - antioksidanti             pr
3812 30 800   - - drugi                 pr
3813 00 000   Preparati in polnila za
        aparate za gašenje požara;
        napolnjene granate za
        gašenje požara               pr
3814 00     Sestavljena organska topila
        in razredčila, ki niso
        navedena in ne zajeta na
        drugem mestu; pripravljena
        sredstva za odstranjevanje
        premazov ali lakov
3814 00 90   - Druga:
3814 00 901   - - ki vsebujejo kloro,
        fluoro ali bromo
        ogljikovodike                pr
3815      Pobudniki reakcije,
        pospeševalci reakcije in
        katalitični preparati, ki
        niso navedeni in ne zajeti
        na drugem mestu
        - Katalizatorji na
        nosilcu:
3815 11 000   - - z nikljem ali
        nikljevimi spojinami kot
        aktivnimi snovmi              pr
3815 12 000   - - s plemenitimi kovinami
        ali spojinami plemenitih
        kovin kot aktivnimi snovmi         pr
3815 19     - - drugi:
3815 19 900   - - - drugi                 pr
3815 90     - Drugo:
3815 90 900   - - drugo                  pr
3817      Mešani alkilbenzeni in
        mešani alkilnaftaleni,
        razen tistih iz tar. št.
        2707 ali 2902
3817 10     - Mešani alkilbenzeni:
3817 10 100   - - dodecilbenzen             pr
3817 20 000   - Mešani alkilnaftaleni          pr
3818 00     Kemični elementi, dopirani
        za uporabo v elektroniki, v
        obliki kolutov, ploščic ali
        podobnih oblikah; kemične
        spojine, dopirane za
        uporabo v elektroniki
3818 00 100   - Dopirani silicij             pr
3818 00 900   - Drugi                  pr
3819 00 000   Tekočine za hidravlične
        zavore in druge
        pripravljene tekočine za
        hidravlični prenos, ki po
        masi ne vsebujejo ali
        vsebujejo pod 70 % naftnega
        olja ali olj, dobljenih iz
        bituminoznih mineralov           pr
3821 00 000   Pripravljene podlage za
        razvoj mikroorganizmov           pr
3822 00 00   Diagnostični ali
        laboratorijski reagenti na
        podlogi (nosilcu) in
        pripravljeni diagnostični
        ali laboratorijski reagenti
        na nosilcu ali brez njega,
        razen tistih iz tar. št.
        3002 ali 3006:
3822 00 009   - Laboratorijski reagenti
        na podlogi (nosilcu) in
        pripravljeni laboratorijski
        reagenti na nosilcu ali
        brez njega, razen tistih iz
        tar. št. 3002 ali 3006           pr
3823      Industrijske maščobne
        monokarbonske kisline;
        kisla olja iz rafinacije;
        industrijski maščobni
        alkoholi
        - Industrijske maščobne
        monokarbonske kisline;
        kisla olja iz rafinacije:
3823 11 000   - -stearinska kislina
        (razen tiste iz tar. št.
        2915.70)                  pr
3824      Pripravljena vezivna
        sredstva za livarske modele
        in livarska jedra, kemični
        proizvodi in preparati
        kemijske industrije in
        sorodnih industrij
        (vključno tudi tisti, ki so
        sestavljeni iz mešanic
        naravnih proizvodov), ki
        niso navedeni in ne zajeti
        na drugem mestu; ostanki iz
        proizvodnje kemijske
        industrije ali sorodnih
        industrij, ki niso navedeni
        in ne zajeti na drugem
        mestu
3824 10 000   - Pripravljena vezivna
        sredstva za livarske modele
        ali livarska jedra             pr
3824 30 000   - Neaglomerirani karbidi
        kovin, med seboj pomešani
        ali pomešani s kovinskimi
        vezivi                   pr
3824 60     - Sorbitol, razen
        sorbitola iz tar. podšt.
        2905 44:
        - - v vodni raztopini:
3824 60 110   - - - ki vsebuje 2 mas.%
        ali manj D-manitola,
        računano glede na vsebnost
        D-glucitola                 pr
3824 60 190   - - - drug                 pr
        - - drug:
3824 60 910   - - - ki vsebuje 2 mas.%
        ali manj D-manitola,
        računano glede na vsebnost
        D-glucitola                 pr
3824 60 990   - - - drug                 pr
        - Mešanice, ki vsebujejo
        perhalogenirane derivate
        acikličnih ogljikovodikov,
        ki vsebujejo dva ali več
        različnih halogenov:
3824 79 000   - - drugi                  pr
3824 90     - Drugo:
3824 90 100   - - petrolejevi sulfonati,
        razen petrolejevih
        sulfonatov alkalnih kovin,
        amonijaka ali etanolaminov;
        tiofenirane sulfonske
        kisline, iz olj
        pridobljenih iz
        bituminoznih mineralov in
        njihovih soli                pr
3824 90 350   - - antikorozijski
        preparati, ki vsebujejo
        amine kot aktivne sestavine         pr
        - - drugo:
3824 90 450   - - - preparati, ki
        preprečujejo tvorbo vodnega
        kamna in podobni preparati,
        ki odstranjujejo vodni
        kamen                    pr
        - - - proizvodi in
        preparati za farmacevtsko
        ali kirurško uporabo:
3824 90 610   - - - - vmesni proizvodi
        pri proizvodnji
        antibiotikov, dobljeni s
        fermentacijo Streptomyces
        tenebarius, posušeni ali
        neposušeni, namenjeni za
        proizvodnjo človeških
        zdravil iz tar. številke
        3004                    pr
3824 90 620   - - - - vmesni proizvodi iz
        proizvodnje monensinskih
        soli                    pr
3824 90 640   - - - - drugi                pr
        - - - drugi:
3824 90 750   - - - - vaferji litijevega
        niobata, nedopirani             pr
3824 90 800   - - - - mešanice aminov iz
        dimerizacije maščobnih
        kislin, povprečne
        molekulske mase 520 ali
        več, vendar ne več kot 550         pr
3824 90 95   - - - - drugo:
3824 90 953   - - - - - odpadki in
        ostanki, ki vsebujejo poleg
        organskih topil še druge
        substance, razen emulzij
        (Y6)                    pr
3824 90 954   - - - - - tekoči odpadki in
        ostanki v obliki emulzij
        (npr. voda/olje,
        voda/organska topila ipd.)
        (Y9)                    pr
3824 90 959   - - - - - drugo              pr
3901      Polimeri etilena (PE) v
        primarnih oblikah
3901 10     - Polietilen z gostoto pod
        0,94 (LDPE):
3901 10 100   - - linearni polietilen
        (LLDPE)                   pr
3901 10 900   - - drug                  pr
3901 20     - Polietilen z gostoto
        0,94 ali več:
3901 20 100   - - polietilen v eni izmed
        oblik, navedenih v opombi
        št. 6 (b) k temu poglavju,
        specifične gostote 0,958
        ali več pri 23 stopinj C,
        in ki vsebuje:
        - 50 mg/kg ali manj
        aluminija;
        - 2 mg/kg ali manj kalcija;
        - 2 mg/kg ali manj kroma;
        - 2mg/kg ali manj železa;
        - 2mg/kg ali manj niklja;
        - 2 mg/kg ali manj titana
        in
        - 8 mg/kg ali manj
        vanadija, in
        ki je namenjen za
        proizvodnjo
        klorosulfoniranega
        polietilena.                pr
3901 20 900   - - drug.                  pr
3901 30 000   - Kopolimeri etilen-vinil
        acetata (EVA)                pr
3901 90     - Drugo:
3901 90 200   - - A-B-A blok-polimer
        polistirena, kopolimer
        etilen-butilena in
        polistirena, ki vsebuje 35
        mas.% ali manj stirena, v
        eni izmed oblik, navedenih
        v opombi št. 6 b k temu
        poglavju                  pr
3901 90 900   - - drugo                  pr
3902      Polimeri propilena (PP) ali
        drugih olefinov, v
        primarnih oblikah
3902 10 000   - Polipropilen (PP)            pr
3902 20 000   - Poliizobutilen              pr
3902 30 000   - Kopolimeri propilena           pr
3902 90     - Drugo:
3902 90 200   - - Polibut-1-en, kopolimer
        but-1-ena z etilenom, ki
        vsebuje 10 ut% ali manj
        etilena, in mešanice
        polibut-1-ena s
        polietilenom in/ali s
        polipropilenom, ki
        vsebujejo 10 mas.% ali manj
        polietilena in/ali 25 mas.%
        ali manj polipropilena, v
        eni izmed oblik, navedenih
        v opombi št. 6 b k temu
        poglavju                  pr
3902 90 900   - - drugo                  pr
3903      Polimeri stirena (PS) v
        primarnih oblikah
        - Polistiren (PS):
3903 11 000   - - za ekspandiranje            pr
3903 19 000   - - drugi                  pr
3903 20 000   - Kopolimeri stiren-
        akrilnitrila (SAN)             pr
3903 30 000   - Kopolimeri akrilnitril-
        butadien-stirena (ABS)           pr
3903 90     - Drugo:
3903 90 100   - - kopolimer izključno iz
        stirena z alilnim
        alkoholom, acetilne
        vrednosti 175 ali več            pr
3903 90 200   - - bromirani polistiren,
        ki vsebuje 58 mas.% ali
        več, vendar ne več kot 71
        mas.% broma, v eni izmed
        oblik, navedenih v opombi
        št 6 b k temu poglavju           pr
3903 90 900   - - drugo                  pr
3904      Polimeri viniklorida (PVC)
        ali drugih halogeniranih
        olefinov, v primarnih
        oblikah
3904 10 000   - Polivinilklorid (PVC),
        nepomešan z drugimi snovmi         pr
        - Drug polivinilklorid
        (PVC):
3904 21 000   - - nemehčan                pr
3904 22 000   - - mehčan                 pr
3904 30 000   - Kopolimeri vinilklorida-
        vinilacetata                pr
3904 40 000   - Drugi kopolimeri
        vinilklorida                pr
        - Fluoro-polimeri:
3904 69     - - drugi:
3904 69 100   - - - polivinil fluorid v
        eni izmed oblik, navedenih
        v opombi št. 6 b k temu
        poglavju                  pr
3904 90 000   - Drugi                  pr
3905      Polimeri vinilacetata
        (PVAC) ali drugih
        vinilestrov, v primarnih
        oblikah; drugi polimeri
        vinila, v primarnih oblikah
        - Polimeri vinilacetata
        (PVAC):
3905 19 000   - - drugi                  pr
        - Kopolimeri vinilacetata:
3905 21 00   - - v vodni disperziji:
3905 21 001   - - - kopolimer
        etilenvinilacetata             pr
3905 29 000   - - drugi                  pr
3905 30 000   - Polivinilalkoholi
        (PVAL), s hidroliziranimi
        ali nehidroliziranimi
        acetatnimi skupinami            pr
        - Drugi:
3905 91 000   - -Kopolimeri                pr
3905 99     - -drugi:
3905 99 100   - - - poli(vinilformal), v
        eni izmed oblik, navedenih
        v opombi št. 6 b k temu
        poglavju, molekulske mase
        10.000 ali več, vendar ne
        več kot 40.000, ki vsebuje:
        - 9,5 mas.% ali več, vendar
        ne več kot 13 mas.%
        acetilnih skupin,
        vrednotenih kot vinilni
        acetati in
        - 5 mas.% ali več, vendar
        ne več kot 6,5 mas.%
        hidroksilnih skupin,
        vrednotenih kot vinilni
        alkohol                   pr
3905 99 900   - - - drugi                 pr
3906      Akrilni polimeri v
        primarnih oblikah
3906 10 00   - Polimetilmetakrilat
        (PMMA):
3906 10 009   - - drugo                  pr
3907      Poliacetali, drugi polietri
        in epoksidne smole, v
        primarnih oblikah;
        polikarbonati, alkidne
        smole, polialilestri in
        drugi poliestri, v
        primarnih oblikah
3907 10 000   - Poliacetali               pr
3907 20     - Drugi polietri:
        - - polieter alkoholi:
3907 20 110   - - - polietilen glikoli          pr
        - - - drugi:
3907 20 210   - - - - s hidroksilnim
        številom do vključno 100          pr
3907 20 290   - - - - drugo               pr
        - - drugi:
3907 20 910   - - - kopolimer 1-kloro-2,3-
        epoksipropana z etilenovim
        oksidom                   pr
3907 20 990   - - - drugi                 pr
3907 30 00   - Epoksidne smole
        (vključno epoksi-estri):
3907 30 009   - - drugo                  pr
3907 40 000   - Polikarbonati (PC)           pr
3907 60     - Polietilentereftalat
        (PET):
3907 60 200   - - z viskoznim številom
        183 ml/g ali več              pr
3907 60 800   - - drug                  pr
        - Drugi poliestri:
3907 99     - - drugi:
        - - - drugo:
3907 99 990   - - - - drugo                pr
3908      Poliamidi (PAM) v primarnih
        oblikah
3908 10 000   - Poliamid (PAM) -6, -11,
        -12, -6,6, -6,9, -6,10 ali
        6,12                    pr
3908 90 000   - Drugi                  pr
3910 00 000   Silikoni v primarnih
        oblikah                   pr
3911      Naftne smole; kumaron-inden
        smole, politerpeni,
        polisulfidi, polisulfoni in
        drugi proizvodi, navedeni v
        3. opombi v tem poglavju,
        ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu, v
        primarnih oblikah
3911 10 000   - Naftne smole, kumaron,
        inden ali kumaron-inden
        smole in politerpeni            pr
3911 90     - Drugo:
        - - proizvodi kondenzacije
        ali preureditvene
        polimerizacije, kemično
        modificirani ali
        nemodificirani:
3911 90 110   - - - poli(oksi-1,4-
        fenilensulfonil-1,4-
        fenilenoksi-1,4-
        fenilenizopropiliden-1,4-
        fenilen), v eni izmed
        oblik, navedenih v opombi
        št. 6 b k temu poglavju           pr
3911 90 190   - - - drugo                 pr
        - - drugo:
3911 90 910   - - - kopolimer
        parakreozola z
        divinilbenzenom, v obliki
        raztopine v N,N-
        dimetilacetamida, ki
        vsebuje 50 mas.% ali več
        polimerov                  pr
3911 90 930   - - - hidrogenirani
        kopolimeri viniltoluena z ?
        - metilstirenom               pr
3911 90 990   - - - drugo                 pr
3912      Celuloza in njeni kemični
        derivati, ki niso navedeni
        in ne zajeti na drugem
        mestu, v primarnih oblikah
        - Celulozni acetati (CA):
3912 11 000   - - nemehčani                pr
3912 12 000   - - mehčani                 pr
3912 20     - Nitrati celuloze
        (vključno s kolodiji):
        - - nemehčani:
3912 20 110   - - - kolodije in keloidin
        (celulozni tetranitrat)           pr
3912 20 190   - - - drugo                pr
        - Celulozni etri:
3912 31 000   - - karboksimetilceluloza
        (CMC) in njene soli             pr
3912 39     - - drugi:
3912 39 100   - - - etilceluloza             pr
3912 39 200   - - - hidroksipropilna
        celuloza                  pr
3912 39 800   - - - drugo                pr
3912 90     - Drugo:
3912 90 100   - - celulozni estri            pr
3912 90 900   - - drugo, vključno
        mikrokristalna celuloza           pr
3913      Naravni polimeri (npr.:
        alginska kislina) in
        modificirani naravni
        polimeri (npr.: strjene
        beljakovine, kemični
        derivati naravnega
        kavčuka), ki niso navedeni
        in ne zajeti na drugem
        mestu, v primarnih oblikah
3913 10 000   - Alginska kislina, njene
        soli in estri                pr
3913 90     - Drugi:
3913 90 100   - - kemični derivati
        naravnega kavčuka              pr
3913 90 200   - - amilopektin              pr
3913 90 800   - - drugo                 pr
3914 00 000   lonski izmenjalci na osnovi
        polimerov iz tar. št. 3901
        do 3913, v primarnih
        oblikah                   pr
3916      Monofilamenti, katerih
        kateri koli prečni prerez
        presega 1 mm, palice,
        paličice in profilne oblike
        iz plastičnih mas,
        površinsko obdelane ali ne,
        toda drugače neobdelane
3916 90     - Iz drugih plastičnih
        mas:
        - - iz proizvodov
        dobljenih s kondenzacijo
        ali preureditveno
        polimerizacijo, kemično
        modificirani ali
        nemodificirani:
3916 90 110   - - - iz poliestrov            pr
3916 90 130   - - - iz poliamidov            pr
3916 90 150   - - - iz epoksidnih smol          pr
3916 90 190   - - - drugo (npr. iz
        poliuretanov)                pr
        - - iz proizvodov
        adicijske polimerizacije:
3916 90 590   - - - drugo                pr
3916 90 900   - - drugo                 pr
3917      Cevi, tulci in pribor zanje
        (na primer: spojnice,
        kolena, prirobnice) iz
        plastičnih mas
3917 10     - Umetna čreva (čreva za
        klobasne izdelke) iz
        strjenih beljakovin ali
        celuloznih materialov:
3917 10 100   - - iz strjenih beljakovin         pr
3917 10 900   - - iz celuloznih snovi          pr
        - Cevi in tulci, togi:
3917 29     - - iz drugih plastičnih
        mas:
        - - - drugo:
3917 29 990   - - - - drugo               pr
        - Druge cevi in tulci:
3917 32     - - druge, ki niso ojačene
        in ne kombinirane z drugimi
        materiali, brez pribora:
        - - - drugo (npr. šivne,
        perforirane):
3917 32 910   - - - - umetna čreva za
        klobase                   pr
3918      Talne obloge iz plastičnih
        mas, samolepilne ali ne, v
        zvitkih ali v ploščah;
        tapete za stene ali strope,
        definirane z 9. opombo v
        tem poglavju
3918 90 000   - Iz drugih plastičnih mas         pr
3919      Samolepilne plošče, listi,
        filmi, folije, trakovi in
        druge podobne ploščate
        oblike iz plastičnih mas,
        vključno tudi tiste v
        zvitkih
3919 10     - V zvitkih, širokih do
        vključno 20 cm:
        - - drugo:
        - - - iz proizvodov
        dobljenih s kondenzacijo
        ali preureditveno
        polimerizacijo, kemično
        modificiranih ali
        nemodificiranih:
3919 10 310   - - - - iz poliestrov           pr
3919 10 380   - - - - drugo (npr. iz
        poliuretanov)                pr
3919 10 900   - - - drugo                pr
3919 90     - Drugo:
        - - drugo:
        - - - iz proizvodov
        dobljenih s kondenzacijo
        ali preureditveno
        polimerizacijo, kemično
        modificiranih ali
        nemodificiranih:
3919 90 310   - - - - iz polikarbonatov,
        alkidnih smol, polialilnih
        estrov ali drugih
        poliestrov                 pr
3919 90 380   - - - - drugo (npr. iz
        poliuretanov)                pr
3919 90 900   - - - drugo (npr. celofan)         pr
3920      Druge plošče, listi, filmi,
        folije in trakovi iz
        plastičnih mas, ki nimajo
        celičaste strukture,
        neojačeni, nelaminirani,
        brez podloge, ali ki niso
        kombinirani z drugimi
        materiali
3920 20     - Iz polimerov in
        kopolimerov propilena:
        - - debeline do vključno
        0,10 mm:
3920 20 210   - - - biaksialno
        usmerjenih                 pr
        - Iz polimerov in
        kopolimerov vinilklorida:
3920 42     - - gibki:
        - - - nemehčani, debeline:
3920 42 110   - - - - do vključno 1 mm          pr
3920 42 190   - - - - nad 1 mm              pr
        - - - mehčani, debeline:
3920 42 910   - - - - do vključno 1 mm          pr
3920 42 990   - - - - nad 1 mm              pr
        - Iz akrilnih polimerov in
        kopolimerov:
3920 59     - - drugo:
3920 59 900   - - - drugo                 pr
        - Iz polikarbonatov,
        alkidnih smol, polialilnih
        estrov ali drugih
        poliestrov
3920 61 000   - - iz polikarbonatov            pr
3920 62     - - iz
        polietilentereftalata:
        - - - debeline do vključno
        0,35 mm:
3920 62 110   - - - - film
        polietilenterftalata
        debeline 72 ?m ali več,
        vendar ne več kot 79 ?m, za
        proizvodnjo gibkih
        magnetnih diskov              pr
3920 62 190   - - - - drugo                pr
3920 62 900   - - - debeline nad 0,35 mm         pr
3920 69 000   - - iz drugih poliestrov          pr
        - Iz celuloze ali njenih
        kemičnih derivatov:
3920 71     - - iz regenerirane
        celuloze:
3920 71 100   - - - folije, filmi ali
        trakovi, naviti ali
        nenaviti, debeline pod 0,75
        mm                     pr
3920 71 900   - - - drugo                pr
3920 72 000   - - iz vulkanfibra             pr
3920 73     - - iz celuloznega acetata:
3920 73 500   - - - listi, filmi ali
        trakovi, naviti na tuljavo
        ali nenaviti, debeline pod
        0,75 mm                   pr
3920 73 900   - - - drugo                pr
3920 79 000   - - iz drugih derivatov
        celuloze                  pr
        - Iz drugih plastičnih
        mas:
3920 99     - - iz drugih plastičnih
        mas:
        - - - iz proizvodov
        dobljenih s kondenzacijo
        ali preureditveno
        polimerizacijo, kemično
        modificiranih ali
        nemodificiranih:
3920 99 280   - - - - drugo (npr.
        poliuretani)                pr
        - - - iz proizvodov
        adicijske polimerizacije:
3920 99 530   - - - - membrane za
        izmenjavo ionov iz
        fluoriranega plastičnega
        materiala, namenjene za
        uporabo v kloroalkalnih
        elektrolitskih celicah           pr
3920 99 550   - - - - biaksialno usmerjen
        film polivinilalkohola, ki
        vsebuje 97 mas.% ali več
        polivinilalkohola,
        neprevlečen in debeline, ki
        ne presega 1 mm               pr
3920 99 590   - - - - drugo                pr
3920 99 900   - - - drugo                pr
3921      Druge plošče, listi, filmi,
        folije in trakovi iz
        plastičnih mas (vključno
        kombinirani z materiali, ki
        niso iz 39. poglavja)
        - Celičaste strukture:
3921 14 000   - - iz regenerirane
        celuloze                  pr
3921 19 000   - - iz drugih plastičnih
        mas                     pr
3924      Namizna posoda, kuhinjska
        posoda in drugi
        gospodinjski proizvodi in
        toaletni izdelki iz
        plastičnih mas
3924 90     - Drugo:
        - - iz regenerirane
        celuloze:
3924 90 110   - - - spužve                pr
4002      Sintetični kavčuk in faktis
        dobljen iz olja, v
        primarnih oblikah ali
        ploščah, listih ali
        trakovih; mešanice katerega
        koli proizvoda iz tar. št.
        4001 s katerim koli
        proizvodom iz te tarifne
        številke, v primarnih
        oblikah ali ploščah, listih
        ali trakovih -
        nevulkanizirani
        - Drugo:
4002 99     - - drugo:
4002 99 100   - - - proizvodi,
        modificirani z vgradnjo
        plastike                  pr
4007 00 000   Niti (debeline do 5 mm) in
        kord iz vulkaniziranega
        kavčuka (gume)               pr
4009      Cevi iz vulkaniziranega
        kavčuka (gume), razen iz
        trde gume, s priborom ali
        brez njega (npr. spojnice,
        kolena, prirobnice)
4009 20 000   - Ojačene ali kombinirane
        samo s kovino, brez pribora         pr
4015      Oblačilni predmeti in
        pribor za oblačila
        (vključno rokavice) za vse
        vrste namenov, iz
        vulkaniziranega kavčuka
        (gume), razen trdega
        vulkaniziranega kavčuka
        (gume)
        - Rokavice:
4015 11 000   - - kirurške - sterilne           pr
4104      Usnje goveda ali
        kopitarjev, brez dlake,
        razen usnja iz tar.št. 4108
        ali 4109
4104 10     - Cele goveje kože,
        strojene, skupne površine
        do vključno 28 kvadratnih
        čevljev (2,6 m2):
        - - druge:
4104 10 910   - - - neobdelane, razen
        strojene                  pr
        - - - drugače
        pripravljene:
4104 10 950   - - - - goveji boks            pr
4104 10 990   - - - - drugo               pr
        - Druge strojene ali
        dostrojene goveje kože ali
        kože kopitarjev, toda
        nadalje neobdelane,
        cepljene ali necepljene:
4104 21 000   - - goveje kože, strojene z
        rastlinskim predstrojem           pr
4104 22     - - goveje kože, strojene z
        drugo vrsto predstroja:
4104 22 900   - - - druge                pr
4104 29 000   - - druge                  pr
        - Druge strojene kože,
        goveje in kopitarjev,
        pergamentno obdelane ali
        dodelane po strojenju:
4104 31     - - nebrušene kože na
        sprednji strani (lice) in
        nebrušene cepljene:
        - - - goveje usnje:
        - - - - nebrušene kože na
        sprednji strani (lice):
4104 31 110   - - - - - usnje za
        podplate                  pr
4104 31 190   - - - - - drugo              pr
4104 31 300   - - - - nebrušene cepljene         pr
4104 31 900   - - - usnje kopitarjev           pr
4104 39     - - drugo:
4104 39 100   - - - goveje usnje             pr
4104 39 900   - - - usnje kopitarjev           pr
4105      Ovčje ali jagnječje usnje,
        brez volne, razen usnja iz
        tar.št. 4108 ali 4109
        - Strojeno ali dostrojeno,
        toda naprej neobdelano,
        cepljeno ali necepljeno:
4105 12     - - z drugimi vrstami
        predstroja:
4105 12 100   - - - necepljeno              pr
4105 19     - - drugo:
4105 19 100   - - - necepljeno              pr
4105 20 000   - Pergamentno obdelano ali
        dodelano po strojenju            pr
4106      Kozje ali kozličje usnje,
        brez dlake, razen uznja iz
        tar.št. 4108 in 4109
        - Strojeno ali dostrojeno,
        toda naprej neobdelano,
        cepljeno ali necepljeno:
4106 12 000   - - z drugo vrsto
        predstroja                 pr
4106 19 000   - - drugo                  pr
4107      Usnje drugih živali, brez
        dlake, razen usnja iz
        tar.št. 4108 ali 4109
4107 10     - Prašičev:
4107 10 100   - - samo strojeno, drugače
        neobdelano                 pr
4107 90     - Drugih živali:
4107 90 100   - - neobdelano, razen s
        strojenjem                 pr
4107 90 900   - - drugo                 pr
4407      Les, vzdolžno žagan ali
        rezan, cepljen ali luščen,
        skobljan ali ne, topo ali
        zobato dolžinsko spojen,
        debeline nad 6 mm
4407 10     - Iglavcev:
4407 10 15   - - brušen; skobljan ali
        ne, topo ali zobato
        dolžinsko spojen, brušen
        ali ne:
4407 10 151   - - - skobljan ali ne,
        topo ali zobato dolžinsko
        spojen, brušen ali ne            pr
4407 10 152   - - - brušen                pr
        - - drugo:
        - - - skobljan:
4407 10 310   - - - - smreka vrste Picea
        abies Karst. ali srebrna
        (bela) jelka (Abies alba
        Mill.)                   pr
        - - - drugo:
4407 10 98   - - - - drugo:
4407 10 982   - - - - - les dolžine do
        vključno 125 cm in debeline
        manjše od 12,5 mm              pr
        - Iz vrst tropskega
        drevja, ki je navedeno v
        opombi 1. k tar.
        podštevilki v tem poglavju:
4407 24     - -virola, mahagoni
        (Swietenia spp.), imbula in
        balsa:
        - - - drugo:
4407 24 300   - - - - skobljan              pr
4407 25     - - dark red meranti, light
        red meranti in meranti
        bakau:
4407 25 100   - - - topo ali zobato
        dolžinsko spojen, skobljan
        ali ne, brušen ali ne            pr
4407 29     - - drugo:
4407 29 050   - - - topo ali zobato
        dolžinsko spojen, skobljan
        ali ne, brušen ali ne            pr
4408      Furnirski listi ali listi
        za vezan les (spojeni ali
        ne) in drug vzdolžno žagan
        les, rezan ali luščen,
        skobljan ali ne, topo ali
        zobato dolžinsko spojen,
        debeline do vključno 6 mm
4408 10     - Iglavcev:
4408 10 150   - - skobljan; brušen; topo
        ali zobato dolžinsko
        spojen, skobljan ali ne,
        brušen ali ne                pr
        - Iz vrst tropskega
        drevja, ki je navedeno v
        opombi 1. k tar.
        podštevilki v tem poglavju:
4408 39     - -drugo:
        - - - white lauan, sipo,
        limba, okoumé, obeche,
        acajou d'Afrique, sapelli,
        virola, mahagoni (Swietenia
        spp.), palissandre de Rio,
        palissandre de para in
        palissandre de rose:
4408 39 150   - - - - brušen; topo ali
        zobato dolžinsko spojen,
        skobljan ali ne, brušen ali
        ne                     pr
        - - - - drugo:
        - - - - - drugo:
4408 39 310   - - - - - - debeline do
        vključno 1 mm                pr
4408 39 350   - - - - - - debeline več
        kot 1 mm                  pr
        - - - drugo:
4408 39 550   - - - - skobljan; brušen;
        topo ali zobato dolžinsko
        spojen, skobljan ali ne,
        brušen ali ne                pr
        - - - - drugo:
        - - - - - drugo:
4408 39 800   - - - - - - debeline do
        vključno 1 mm                pr
4408 39 900   - - - - - - debeline več
        kot 1 mm                  pr
4408 90     - Drugo:
4408 90 150   - - skobljan; brušen; topo
        ali zobato dolžinsko
        spojen, skobljan ali ne,
        brušen ali ne                pr
        - - drugo:
        - - - drugo:
4408 90 810   - - - - debeline do
        vključno 1 mm                pr
4408 90 890   - - - - debeline več kot 1
        mm                     pr
4410      Iverne plošče in podobne
        plošče iz lesa in drugih
        lesnatih (ligninskih)
        materialov, neaglomerirane
        ali aglomerirane s smolami
        ali drugimi organskimi
        vezivi
        - Iz lesa:
4410 11     - - oblatne plošče, vštevši
        usmerjene pramenske plošče:
4410 11 10   - - - neobdelane ali zgolj
        brušene:
4410 11 101   - - - - plošče debeline do
        vključno 10 mm               pr
4410 11 90   - - - druge:
4410 11 901   - - - - plošče debeline do
        vključno 10 mm               pr
4410 19     - - druge:
4410 19 10   - - - neobdelane ali zgolj
        brušene:
4410 19 101   - - - - plošče debeline do
        vključno 10 mm               pr
4410 19 30   - - - površinsko obdelane
        z dekorativnimi laminati,
        izdelanimi pod visokim
        pritiskom:
4410 19 301   - - - - plošče debeline do
        vključno 10 mm               pr
4410 19 50   - - - površinsko obdelane
        s papirjem, impregniranim z
        melaminsko smolo:
4410 19 501   - - - - plošče debeline do
        vključno 10 mm               pr
4410 19 90   - - - druge:
4410 19 901   - - - - plošče debeline do
        vključno 10 mm               pr
4411      Vlaknene plošče iz lesa ali
        drugih lesnatih materialov,
        aglomerirane ali
        neaglomerirane s smolami
        ali drugimi organskimi
        vezivi
        - Vlaknene plošče, gostote
        več kot 0,80 g/cm3:
4411 11     - - mehanično neobdelane in
        površinsko neprevlečene:
4411 11 10   - - - vlaknene plošče
        srednje gostote (MDF):
4411 11 109   - - - - druge                pr
4411 11 90   - - - druge:
4411 11 909   - - - - druge                pr
4411 19     - - druge:
4411 19 10   - - - vlaknene plošče
        srednje gostote (MDF):
4411 19 109   - - - - druge                pr
4411 19 90   - - - druge:
4411 19 909   - - - - druge                pr
4412      Vezane lesene plošče,
        furnirane plošče in podoben
        lameliran les
        - Vezane lesene plošče, ki
        so sestavljene samo iz
        furniranih lesenih listov,
        katerih posamezna debelina
        ne presega 6 mm:
4412 13     - - z najmanj enim zunanjim
        slojem iz vrst tropskega
        drevja, navedenih v opombi
        k tarifnim podštevilkam št.
        1 v tem poglavju:
4412 13 10   - - - iz lesa okoumé, dark
        red meranti, light red
        meranti, white lauan, sipo,
        limba, obeche, acajou
        d'Afrique, sapelli, virola,
        mahagoni (Swietenia spp.),
        palissandre de Rio,
        palissandre de para in
        palissandre de rose:
4412 13 101   - - - - plošče debeline do
        vključno 5 mm                pr
4412 13 90   - - - druge:
4412 13 901   - - - - plošče debeline do
        vključno 5 mm                pr
4412 14 00   - - druge, z najmanj enim
        zunanjim slojem iz lesa, ki
        ni les iglavcev:
4412 14 001   - - - plošče debeline do
        vključno 5 mm                pr
4412 19 00   - - druge:
4412 19 001   - - - plošče debeline do
        vključno 5 mm                pr
4504      Aglomerirana pluta (z
        vezivi ali brez njih) in
        izdelki iz aglomerirane
        plute
4504 90     - Drugo:
        - - drugo:
4504 90 910   - - - čepi in zamaški           pr
4504 90 990   - - - drugo                pr
4802      Nepremazan papir in karton,
        ki se uporabljata za
        pisanje, tiskanje ali druge
        grafične namene, vključno
        papir in karton za luknjane
        kartice in trakove v
        zvitkih ali listih, razen
        papirja iz tar.št. 4801 ali
        4803; ročno izdelana papir
        in karton
4802 20 000   - Papir in karton, ki se
        uporabljata kot podlaga za
        fotoobčutljiv, toplotno
        občutljiv ali elektro-
        občutljiv papir ali karton         pr
4804      Kraft papir in karton,
        nepremazana, v zvitkih ali
        listih, razen tistih iz
        tar.št. 4802 ali 4803
        - Kraftliner:
4804 11     - - nebeljen:
        - - - pri katerem je vsaj
        80% vlaken po masi iz
        vlaken iglavcev,
        pridobljenih s kavstičnimi
        ali sulfatnimi kemičnimi
        procesi:
4804 11 110   - - - - z maso do 150 g/m2         pr
4804 11 150   - - - - z maso 150 g/m2
        ali več, vendar do 175 g/m2         pr
4804 11 190   - - - - z maso 175 g/m2
        ali več                   pr
4804 11 900   - - - drug                 pr
4804 19     - - drug:
        - - - pri katerem je vsaj
        80% vlaken po masi iz
        vlaken iglavcev,
        pridobljenih s kavstičnimi
        ali sulfatnimi kemičnimi
        procesi:
        - - - - ki je sestavljen
        iz ene ali več nebeljenih
        plasti z zunanjo beljeno,
        polbeljeno ali obarvano
        plastjo, z maso na m2:
4804 19 110   - - - - - do 150 g             pr
4804 19 150   - - - - - 150 g ali več,
        vendar do 175 g               pr
        - - - - drug, z maso na
        m2:
4804 19 310   - - - - - do 150 g             pr
4804 19 350   - - - - - 150 g ali več,
        vendar do 175 g               pr
        - Kraft papir za vreče:
4804 21     - - nebeljen:
4804 21 100   - - - ki vsebuje vsaj 80%
        od skupne mase vsebovanih
        vlaken, vlaken iglavcev,
        dobljenih s kavstičnimi ali
        sulfatnimi kemičnimi
        procesi                   pr
4804 21 900   - - - drug                 pr
4804 29     - - drug:
4804 29 100   - - - ki vsebuje vsaj 80%
        od skupne mase vsebovanih
        vlaken, vlaken iglavcev,
        dobljenih s kavstičnimi ali
        sulfatnimi kemičnimi
        procesi                   pr
4804 29 900   - - - drug                 pr
        - Drug kraft papir in
        karton, z maso do vključno
        150 g/m2:
4804 31     - - nebeljena:
4804 31 100   - - - za proizvodnjo
        papirne preje iz tar.št.
        5308 ali papirne preje,
        ojačane s kovino iz tar.št.
        5607                    pr
        - - - drugo:
        - - - - ki vsebujeta vsaj
        80% po masi vlaken
        iglavcev, dobljenih s
        kavstičnimi ali sulfatnimi
        kemičnimi postopki, od
        skupne mase vsebovanih
        lesnih vlaken:
4804 31 510   - - - - - kraft
        elektrotehnični izolirni
        papir                    pr
4804 31 590   - - - - - drugo              pr
4804 31 900   - - - - drugo               pr
4804 39     - - drugo:
        - - - drugo:
        - - - - ki vsebujeta vsaj
        80% po masi vlaken
        iglavcev, dobljenih s
        kavstičnim ali sulfatnim
        kemičnim postopkom, od
        skupne mase vsebovanih
        lesnih vlaken:
4804 39 510   - - - - - beljena v masi          pr
4804 39 590   - - - - - drugo              pr
4804 39 900   - - - - drugo               pr
        - Drug kraft papir in
        karton, mase nad 150 g/m2,
        vendar pod 225 g/m2:
4804 41     - - nebeljena:
4804 41 90   - - - drugo:
4804 41 901   - - - - ki vsebuje vsaj
        80% od skupne mase vlaken,
        vlaken iglavcev, dobljenih
        s kavstičnim ali sulfatnim
        kemičnim postopkom             pr
4804 41 909   - - - - drugo               pr
4804 42 00   - - beljena v masi, ki v
        skupni količini vlaken
        vsebuje po masi nad 95%
        lesnih vlaken, dobljenih s
        kemičnim postopkom:
4804 42 001   - - - ki vsebuje vsaj 80%
        od skupne mase vlaken,
        vlaken iglavcev, dobljenih
        s kavstičnim ali sulfatnim
        kemičnim procesom              pr
4804 42 009   - - - drugo                pr
4804 49 00   - - drugo:
4804 49 001   - - - ki vsebujeta vsaj
        80% od skupne mase
        vsebovanih vlaken, vlaken
        iglavcev, dobljenih s
        kavstičnim ali sulfatnim
        kemičnim postopkom             pr
        - Drug kraft papir in
        karton, mase 225 g/m2 ali
        več:
4804 51 00   - - nebeljena:
4804 51 009   - - - drugo                pr
4804 52 00   - - beljena v masi, ki v
        skupni količini vlaken
        vsebuje po masi nad 95 %
        lesnih vlaken, dobljenih s
        kemičnim postopkom:
4804 52 001   - - - ki vsebujeta vsaj
        80% od skupne mase
        vsebovanih vlaken, vlaken
        iglavcev, dobljenih s
        kavstičnim ali sulfatnim
        kemičnim postopkom             pr
4804 52 009   - - - drugo                pr
4805      Drug nepremazan papir in
        karton, v zvitkih ali
        listih, dalje neobdelan,
        razen obdelav, ki so
        navedene v 2. opombi tega
        poglavja
4805 10 000   - Papir iz polkemične
        celuloze za valovit sloj
        (fluting)                  pr
        - Papir in karton,
        večplasten:
4805 22     - - s samo eno zunanjo
        beljeno plastjo:
4805 22 100   - - - testliner              pr
4805 22 900   - - - drugo                pr
4805 29     - - drugo:
4805 29 100   - - - testliner              pr
4805 29 900   - - - drugo                pr
4805 30     - Sulfitni ovojni papir:
4805 30 100   - - z maso manj kot 30
        g/m2                    pr
4805 30 900   - - z maso 30 g/m2 ali več         pr
4805 40 000   - Filtrirni papir in
        karton                   pr
4805 50 000   - Klobučni papir in
        klobučni karton               pr
4805 60     - Drug papir in karton, z
        maso do vključno 150 g/m2:
4805 60 100   - - papir in lepenka iz
        slame                    pr
        - - papir in lepenka za
        valovit papir in lepenko:
4805 60 200   - - - papir za valovito
        lepenko (Wellenstoff)            pr
4805 60 400   - - - testliner              pr
4805 60 600   - - - drugo                pr
4805 60 900   - - drugo                 pr
4805 70     - Drug papir in karton, z
        maso nad 150 g/m2, toda pod
        225 g/m2:
        - - papir in karton za
        valoviti papir in karton:
4805 70 110   - - - testliner              pr
4811      Papir, karton, celulozna
        vata ter listi in trakovi
        iz celuloznih vlaken,
        premazani, impregnirani,
        prekriti, površinsko
        barvani, površinsko
        okrašeni ali tiskani, v
        zvitkih ali listih, razen
        izdelkov iz tar. št. 4803,
        4804, 4809, 4810 ali 4818
        - Papir in karton,
        premazana, impregnirana ali
        pokrita s plastičnimi
        masami (razen lepil):
4811 31 000   - - beljena, z maso nad 150
        g/m2                    pr
4813      Cigaretni papir, razrezan
        ali nerazrezan v določene
        velikosti ali v obliki
        knjižic ali ceveh
4813 20 000   - V zvitkih, širokih do
        vključno 5 cm                pr
4813 90 00   - Drugo:
4813 90 009   - - drugo                 pr
4823      Drug papir, karton,
        celulozna vata ter listi in
        trakovi iz celuloznih
        vlaken, razrezani v
        določene velikosti ali
        oblike, drugi izdelki iz
        celuloze, papirja, kartona,
        celulozne vate ali listov
        ali trakov iz celuloznih
        vlaken
4823 70     - Liti ali stisnjeni
        izdelki iz papirne mase:
4823 70 900   - - drugo                 pr
5105      Volna in fina ali groba
        živalska dlaka, mikana ali
        česana (vključno s česano
        volno, v masi)
        - Česana volna:
5105 21 000   - - česana volna, v
        razsutem stanju - v
        pramenih                  pr
5105 29 000   - - druga                  pr
5111      Tkanine iz mikane volne ali
        mikane fine živalske dlake
        - Ki vsebujejo po masi 85
        % ali več volne ali fine
        živalske dlake:
5111 11     - - mase do vključno 300
        g/m2:
        - - - loden tkanine
        (dodatna opomba 1./51
        pogl.):
5111 11 110   - - - - vrednosti 2,50
        EUR/m2 ali več               pr
5111 11 190   - - - - druge               pr
        - - - druge tkanine:
5111 11 910   - - - - iz volnene preje,
        vrednosti 2,50 EUR/m2 ali
        več                     pr
5111 11 990   - - - - druge               pr
5111 20 000   - Druge, v mešanici
        pretežno ali samo z
        umetnimi ali sintetičnimi
        filamenti                  pr
5111 90     - Druge:
5111 90 100   - - ki po masi vsebujejo
        skupno nad 10% tekstilnih
        surovin iz poglavja 50           pr
5205      Bombažna preja (razen
        sukanca za šivanje), ki
        vsebuje po masi 85 % ali
        več bombaža, nepripravljena
        za prodajo na drobno
        - Enojna preja iz
        nečesanih vlaken:
5205 11 000   - - številke 714,29
        deciteksov ali več
        (metrične številke Nm do
        14)                     pr
5205 12 000   - - številke od 232,56 do
        714,29 deciteksov (metrična
        številka Nm nad 14 do 43)          pr
5205 13 000   - - številke od 192,31 do
        232,56 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 43 do 52)          pr
5205 14 000   - - številke od 125 do
        192,31 deciteksov (metrične
        Ztevilke Nm nad 52 do 80)          pr
        - Enojna preja iz česanih
        vlaken:
5205 22 000   - - številke od 232,56 do
        714,29 deciteksov (metrične
        številke Nm 14 do 43)            pr
5205 23 000   - - številke od 192,31 do
        232,56 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 43 do 52)          pr
5205 24 000   - - številke od 125 do
        192,31 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 52 do 80)          pr
5205 26 000   - - številke od 106,38 do
        125 deciteksov (metrične
        številke Nm več kot 80 do
        vključno 94)                pr
5205 27 000   - - številke pod 106,38
        deciteksov, vendar ne manj
        kot 83,33 deciteksov
        (metrične številke Nm nad
        94 do 120)                 pr
5205 28 000   - - številke do 83,33
        deciteksov (metrične
        številke Nm nad 120)            pr
5206      Bombažna preja (razen
        sukanca za šivanje), ki
        vsebuje po masi pod 85%
        bombaža, nepripravljena za
        prodajo na drobno
        - Enojna preja iz
        nečesanih vlaken:
5206 12 000   - - številke od 232,56 do
        714,29 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 14 do 43)          pr
5206 14 000   - - številke od 125 do
        192,31 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 52 do 80)          pr
5206 15     - - številke pod 125
        deciteksov (metrične
        Ztevilke Nm nad 80):
5206 15 100   - - - številke pod 125
        deciteksov, vendar vsaj
        83,33 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 80 do 120)         pr
5206 15 900   - - - številke pod 83,33
        deciteksov (metrične
        številke Nm nad 120)            pr
        - Enojna preja iz česanih
        vlaken:
5206 22 000   - - številke od 232,56 do
        714,29 decitesov (metrične
        številke Nm nad 14 do 43)          pr
5206 23 000   - - številke od 192,31 do
        232,56 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 43 do 52)          pr
5206 25     - - številke pod 125
        deciteksov (metrične
        številke Nm nad 80):
5206 25 100   - - - številke pod 125
        deciteksov, vendar vsaj
        83,33 deciteksov (metrične
        številke Nm nad 80 do 120)         pr
5208      Bombažne tkanine, ki
        vsebujejo po masi 85 % ali
        več bombaža, mase do 200
        g/m2
        - Nebeljene:
5208 11     - - v platnovi vezavi, mase
        do 100 g/m2:
5208 11 100   - - - tkanine za
        proizvodnjo povojev in
        medicinske gaze               pr
5208 11 900   - - - druge                pr
5208 12     - - v platnovi vezavi, mase
        nad 100 g/m2:
        - - - v platnovi vezavi, z
        maso nad 100 g/m2, do
        vključno 130 g/m2, in
        Zirine:
5208 12 160   - - - - do vključno 165 cm         pr
5208 12 190   - - - - nad 165 cm             pr
        - - - v platnovi vezavi, z
        maso nad 130 g/m2, širine:
5208 12 960   - - - - do vključno 165 cm         pr
5209      Bombažne tkanine, ki
        vsebujejo po masi 85% ali
        več bombaža, mase nad 200
        g/m2
        - Nebeljene:
5209 11 000   - - v platnovi vezavi            pr
5209 12 000   - - trinitni ali štirinitni
        keper, vključno križni
        keper                    pr
5209 19 000   - - druge tkanine              pr
        - Beljene:
5209 22 000   - - trinitni ali štirinitni
        keper, vključno križni
        keper                    pr
5209 29 000   - - druge tkanine              pr
        - Barvane:
5209 31 000   - - v platnovi vezavi            pr
5209 32 000   - - trinitni ali štirinitni
        keper, vključno križni
        keper                    pr
5209 39 000   - - druge tkanine              pr
        - Iz preje različnih barv:
5209 41 000   - - v platnovi vezavi            pr
5209 42 000   - - tkanine za kavbojke
        (jeans) - denim               pr
5209 43 000   - - druge tkanine iz
        trinitnega ali štirinitnega
        kepra, vključno križni
        keper                    pr
5209 49     - - druge tkanine:
5209 49 100   - - - jacquard tkanine
        širine nad 115 cm do
        vključno 140 cm               pr
5209 49 900   - - - druge                pr
        - Tiskane:
5209 51 000   - - v platnovi vezavi            pr
5209 52 000   - - trinitni ali štirinitni
        keper, vključno križni
        keper                    pr
5209 59 000   - - druge tkanine              pr
5210      Bombažne tkanine, ki
        vsebujejo po masi pod 85 %
        bombaža, v mešanici
        pretežno ali samo z
        umetnimi ali sintetičnimi
        vlakni, mase do 200 g/m2
        - Nebeljene:
5210 11     - - v platnovi vezavi:
5210 11 100   - - - širine do vključno
        165 cm                   pr
5210 11 900   - - - širine nad 165 cm          pr
        - Beljene:
5210 21     - - v platnovi vezavi:
5210 21 100   - - - širine do vključno
        165 cm                   pr
5210 22 000   - - trinitni ali štirinitni
        keper, vključno križni
        keper                    pr
5210 29 000   - - druge tkanine              pr
        - Barvane:
5210 31     - - v platnovi vezavi:
5210 31 100   - - - širine do vključno
        165 cm                   pr
5210 32 000   - - trinitni ali štirinitni
        keper, vključno križni
        keper                    pr
5210 39 000   - - druge tkanine              pr
        - Iz raznobarvne preje:
5210 41 000   - - v platnovi vezavi            pr
5210 49 000   - - druge tkanine              pr
        - Tiskane:
5210 51 000   - - v platnovi vezavi            pr
5210 59 000   - - druge tkanine              pr
5211      Bombažne tkanine, ki
        vsebujejo po masi pod 85%
        bombaža, v mešanici
        pretežno ali samo z
        umetnimi ali sintetičnimi
        vlakni, mase nad 200 g/m2
        - Nebeljene:
5211 11 000   - - v platnovi vezavi            pr
5211 12 000   - - trinitni ali štirinitni
        keper, vključno križni
        keper                    pr
5211 19 000   - - druge tkanine              pr
        - Barvane:
5211 31 000   - - v platnovi vezavi            pr
5211 32 000   - - trinitni ali štirinitni
        keper, vključno križni
        keper                    pr
5211 39 000   - - druge tkanine              pr
        - Iz raznobarvne preje:
5211 41 000   - - v platnovi vezavi            pr
5211 42 000   - - tkanine za kavbojke
        (jeans) - denim               pr
5211 49     - - druge tkanine:
5211 49 100   - - - jacquard tkanine           pr
5211 49 900   - - - druge                pr
        - Tiskane:
5211 51 000   - - v platnovi vezavi            pr
5211 59 000   - - druge tkanine              pr
5309      Lanene tkanine
        - Ki vsebujejo po masi 85
        % ali več lanu:
5309 11     - - nebeljene ali beljene:
5309 11 100   - - - nebeljene              pr
5309 11 900   - - - beljene               pr
5309 19 000   - - druge                  pr
        - Ki vsebujejo po masi do
        85 % lanu:
5309 21     - - nebeljene ali beljene:
5309 21 900   - - - beljene               pr
5309 29 000   - - druge                  pr
5402      Preja iz sintetičnih
        filamentov (razen sukanca
        za šivanje), nepripravljena
        za prodajo na drobno,
        vključno s sintetičnimi
        monofilamenti številke pod
        67 deciteksov
        - Teksturirana preja:
5402 33 000   - - iz poliestra:              pr
5402 39     - - druga:
5402 39 100   - - - iz polipropilena           pr
        - Druga preja, enojna
        nesukana ali vpredena, do
        50 zavojev na meter:
5402 41 00   - - iz najlona ali drugih
        poliamidov:
5402 41 001   - - - številke največ 7
        teksov                   pr
5402 41 002   - - - številke nad 7
        teksov, vendar največ 33
        teksov                   pr
5402 42 000   - - iz poliestrov, delno
        orientiranih                pr
5402 43 000   - - iz poliestrov, druga          pr
5402 49     - - druga:
5402 49 100   - - - elastomerna             pr
        - - - drugo:
5402 49 990   - - - - druge               pr
5403      Preja iz umetnih filamentov
        (razen sukanca za šivanje),
        nepripravljena za prodajo
        na drobno, vključno z
        umetnimi monofilamenti
        številke manj kot 67
        deciteksov
        - Druga preja, enojna:
5403 31 000   - - iz viskoznega rajona,
        brez zavojev ali do 120
        zavojev na meter              pr
        - Druga preja, dvojna,
        večnitna ali pramenska:
5403 41 000   - - iz viskoznega rajona          pr
5407      Tkanine iz preje iz
        sintetičnih filamentov,
        vključno tkanine, dobljene
        iz izdelkov iz tar. št.
        5404
        - Druge tkanine, ki
        vsebujejo po masi 85 % ali
        več filamentov iz najlona
        ali drugih poliamidov:
5407 41 000   - - nebeljene ali beljene          pr
5407 43 000   - - iz preje različnih barv         pr
        - Druge tkanine:
5407 92 000   - - barvane                 pr
5408      Tkanine iz preje iz umetnih
        filamentov, vključno
        tkanine, dobljene iz
        izdelkov iz tar. št. 5405
        - Druge tkanine:
5408 31 000   - - nebeljene ali beljene          pr
5408 32 000   - - barvane                 pr
5408 33 000   - - iz raznobarvne preje          pr
5408 34 000   - - tiskane                 pr
5502 00     Prameni iz umetnih
        filamentov
5502 00 400   - Iz acetatov               pr
5502 00 800   - Drugi                  pr
5503      Sintetična vlakna, rezana,
        nemikana, nečesana in ne
        drugače pripravljena za
        predenje
5503 10     - Iz najlona ali drugih
        poliamidov:
5503 10 900   - - druga                 pr
5503 20 000   - Iz poliestra               pr
5503 30 000   - Akrilna ali modakrilna          pr
5504      Umetna vlakna, rezana,
        nemikana, nečesana in ne
        drugače pripravljena za
        predenje
5504 10 000   - Iz viskoznega rajona           pr
5506      Sintetična vlakna, rezana,
        mikana, česana ali drugače
        pripravljena za predenje
5506 90     - Druga:
5506 90 90   - - druga:
5506 90 901   - - - iz polipropilena           pr
5507 00 000   Umetna vlakna, rezana,
        mikana, česana ali drugače
        pripravljena za predenje          pr
5509      Preja (razen sukanca za
        šivanje) iz rezanih
        sintetičnih vlaken,
        nepripravljena za prodajo
        na drobno
        - Druga preja iz rezanih
        akrilnih ali modakrilnih
        vlaken:
5509 69 000   - - druga                  pr
5510      Preja (razen sukanca za
        šivanje) iz rezanih umetnih
        vlaken, nepripravljena za
        prodajo na drobno
5510 30 000   - Druga preja, v mešanici
        pretežno ali samo z
        bombažem                  pr
5515      Druge tkanine iz rezanih
        sintetičnih vlaken
        - Iz rezanih akrilnih ali
        modakrilnih vlaken:
5515 21     - - v mešanici pretežno ali
        samo z umetnimi ali
        sintetičnimi filamenti:
5515 21 300   - - - tiskane               pr
5515 21 900   - - - druge                pr
5601      Vata iz tekstilnih
        materialov in izdelki iz
        vate; tekstilna vlakna,
        dolga do 5 mm (kosmiči);
        prah in nopki - vlaknati
        vozlički
5601 30 000   - Tekstilni kosmiči, prah
        in nopki                  pr
5602      Klobučevina, vključno z
        impregnirano, prevlečeno
        ali laminirano
        - Druga klobučevina,
        neimpregnirana,
        neprevlečena, neprekrita
        ali nelaminirana:
5602 21 000   - - iz volne ali fine
        živalske dlake               pr
5602 90 000   - Drugo                  pr
5604      Niti in kord iz gume,
        prekrit s tekstilnim
        materialom; tekstilna
        preja, trakovi in podobno
        iz tar.št. 5404 ali 5405,
        impregnirani, prevlečeni,
        prekriti, obloženi z gumo
        ali plastično maso
5604 10 000   - Niti in kord iz gume,
        prekriti s tekstilnim
        materialom                 pr
5604 20 000   - Poliestrske, najlon in
        druge poliamidne preje in
        preje iz viskozne svile,
        velike jakosti,
        impregnirane ali prevlečene         pr
5604 90 000   - Drugo                  pr
5608      Vozlani mrežasti izdelki iz
        motvozov, vrvi ali
        konopcev; zgotovljene
        ribiške mreže in druge
        zgotovljene mreže iz
        tekstilnega materiala
5608 90 000   - Drugo                  pr
5705 00     Druge preproge in druga
        talna prekrivala iz
        tekstila, dokončana ali
        nedokončana
5705 00 100   - Iz volne ali fine
        živalske dlake               pr
5705 00 300   - Iz sintetičnih ali
        umetnih tekstilnih surovin         pr
5705 00 900   - Iz drugih tekstilnih
        surovin                   pr
5801      Tkanine z zankasto oz.
        lasasto površino in tkanine
        iz ženiljske preje, razen
        tkanin iz tar.št. 5802 ali
        5806
        - Iz umetnih ali
        sintetičnih vlaken:
5801 33 000   - - druge tkanine z
        razrezanimi zankami po
        votku                    pr
5902      Kord tkanine za
        avtomobilske plašče iz
        preje iz najlona, poliestra
        ali viskoznega rajona,
        velike trdnosti
5902 10     - Iz najlona in drugih
        poliamidov:
5902 10 100   - - impregnirane z gumo          pr
5902 20     - Iz poliestrov:
5902 20 100   - - impregnirane z gumo          pr
5902 90     - Druge:
5902 90 100   - - impregnirane z gumo          pr
5903      Tekstilni materiali,
        impregnirani, premazani,
        prevlečeni ali prekriti ali
        laminirani s plastičnimi
        masami, razen tistih iz
        tar.št. 5902
5903 10     - S polivinilkloridom:
5903 10 100   - - impregnirane              pr
5903 10 900   - - premazane, prevlečene
        ali laminirane               pr
5903 20     - S poliuretanom:
5903 20 100   - - impregnirane              pr
5903 20 900   - - premazane, prevlečene
        ali laminirane (npr.
        "Goretex")                 pr
5903 90     - Druge:
5903 90 100   - - impregnirane              pr
        - - premazane, prevlečene
        ali laminirane:
5903 90 910   - - - s celuloznimi
        derivati ali drugimi
        plastičnimi snovmi, s
        tkanino na licu               pr
5903 90 990   - - - druge (npr.
        "Goretex")                 pr
5906      Gumirani tekstilni
        materiali, razen tistih iz
        tar.št. 5902
        - Drugi:
5906 99     - - drugo:
5906 99 900   - - - drugo                pr
5911      Tekstilni izdelki in
        predmeti za tehnične
        namene, navedeni v 7.
        opombi k temu poglavju
        - Tekstilne tkanine in
        klobučevina, brezkončne ali
        z elementi za spajanje, ki
        se uporabljajo pri strojih
        za proizvodnjo papirja ali
        pri podobnih strojih (npr.
        za celulozo ali azbest
        cement):
5911 31     - - mase manj kot 650 g/m2:
        - - - svilene ali iz
        umetnih in sintetičnih
        vlaken:
5911 31 110   - - - - tekstilne tkanine,
        podložene ali nepodložene s
        klobučevino, iz sintetičnih
        vlaken, ki se uporabljajo v
        strojih za izdelavo papirja         pr
5911 31 190   - - - - druge               pr
5911 31 900   - - - druge                pr
5911 40 000   - Tkanine za precejanje in
        stiskanje, ki se
        uporabljajo v stiskalnicah
        za olje in podobno,
        vključno tkanine, izdelane
        iz človeških las              pr
6001      Plišasti materiali,
        vključno z dolgolasastimi
        in bukle materiali, pleteni
        in kvačkani
        - Bukle (zankasti)
        materiali:
6001 21 000   - - iz bombaža               pr
6001 22 000   - - iz umetnih ali
        sintetičnih vlaken             pr
6001 29     - - iz drugih tekstilnih
        surovin:
6001 29 100   - - - iz volne ali fine
        živalske dlake               pr
6001 29 900   - - - drugi                pr
6603      Deli, okraski in pribor
        izdelkov iz tar.št. 6601
        ali 6602
6603 20 000   - Ogrodja za dežnike,
        vključno montirana ogrodja
        na palicah                 pr
6802      Obdelan kamen za spomenike
        in stavbe (razen iz
        skrilavcev) in izdelki iz
        njega, razen izdelkov iz
        tar.št. 6801; kockice za
        mozaik in podobno iz
        naravnega kamna (vključno
        tudi iz skrilavcev) na
        podlogi ali brez podloge;
        umetno obarvana zrna,
        luskine in prah iz
        naravnega kamna (vključno
        iz skrilavcev)
        - Drug kamen za spomenike
        in stavbe in izdelki iz
        njega, grobo rezan ali
        razžagan, z ravno -
        izravnano površino:
6802 22 000   - - drug apnenčev kamen           pr
6803 00     Skrilavec, obdelan, izdelki
        iz skrilavca ali
        aglomeriranega skrilavca
6803 00 100   - Strešne in zidne plošče         pr
6803 00 900   - Drugo                  pr
6815      Izdelki iz kamna ali drugih
        mineralnih materialov
        (vključno s izdelki iz
        šote), ki niso navedeni in
        ne zajeti na drugem mestu
6815 10     - Izdelki iz grafita ali
        drugega ogljika, ki niso za
        elektrotehnične namene:
6815 10 100   - - ogljikova vlakna in
        izdelki iz ogljikovih
        vlaken                   pr
6815 10 900   - - drugo                 pr
6902      Ognjevarna opeka, bloki,
        ploščice in podobni
        ognjevarni keramični
        izdelki za vgraditev, razen
        tistih iz silikatne fosilne
        moke ali podobnih
        silikatnih zemljin
6902 10 000   - Ki vsebujejo po masi več
        kot 50 % elementov Mg, Ca
        in/ali Cr, izraženih kot
        MgO, CaO in Cr2O3,
        posamično ali skupaj            pr
6902 20     - Ki vsebujejo po masi več
        kot 50 % aluminijevega
        oksida (Al2O3),
        silicijevega dioksida
        (SiO2) ali mešanice ali
        spojin teh izdelkov:
6902 20 100   - - ki vsebujejo 93% ali
        več silicijevega dioksida
        (SiO2) po masi               pr
        - - drugo:
6902 20 910   - - - ki po masi vsebujejo
        več kot 7%, vendar do 45%
        aluminijevega oksida
        (Al2O3)                   pr
6902 20 990   - - - drugo                pr
6902 90 000   - Drugo                  pr
6903      Drugi ognjevarni keramični
        izdelki (npr.: retorte,
        talilni lonci, ponve,
        brizgalne šobe-izlivalniki,
        čepi, podloge, kadi, cevi,
        obloge in palice), razen iz
        silikatne fosilne moke ali
        iz podobne silikatne
        zemljine
6903 20     - Ki vsebujejo po masi več
        kot 50 % aluminijevega
        oksida (Al2O3) ali mešanice
        ali spojine aluminijevega
        oksida ali silicijevega
        dioksida (SiO2):
6903 20 900   - - ki po masi vsebujejo
        45% ali več aluminijevega
        oksida (Al2O3)               pr
6903 90     - Drugo:
6903 90 100   - - ki po masi vsebujejo
        več kot 25%, vendar do 50%
        grafita ali drugih oblik
        ogljika ali mešanic teh
        snovi                    pr
6903 90 200   - - ki po masi vsebujejo,
        posamično ali skupaj, nad
        50% elementov Mg, Ca ali
        Cr, izraženih kot MgO, CaO
        ali Cr2O3                  pr
6906 00 000   Keramične cevi, odvodi,
        žlebovi in pribor za cevi          pr
7002      Steklo v obliki krogel
        (razen kroglic iz tar. št.
        7018), palic ali cevi,
        neobdelano
        - Cevi:
7002 31 000   - - iz taljenega kremena
        ali drugega taljenega
        silicijevega dioksida            pr
7007      Varnostno steklo iz
        kaljenega ali plastnega
        stekla
        - Plastno varnostno
        steklo:
7007 21     - - velikosti in oblik,
        primernih za vgraditev v
        vozila, letala, vesoljske
        ladje ali plovila:
        - - - drugo:
7007 21 910   - - - - velikosti in
        oblike, ustrezne za
        vgradnjo v motorna vozila          pr
7010      Baloni, steklenice,
        kozarci, lonci, fiole,
        ampule in druge posode iz
        stekla, za transport ali
        pakiranje blaga; stekleni
        kozarci za vlaganje, čepi,
        pokrovi in druga zapirala,
        iz stekla
7010 10 000   - Ampule                  pr
7019      Steklena vlakna (vključno s
        stekleno volno) in izdelki
        iz njih (npr. preja,
        tkanine)
        - Trakovi iz steklenih
        vlaken (netkani), roving
        preja in rezane niti:
7019 11 000   - - rezane niti dolžine 50
        mm ali manj                 pr
7019 12 000   - - roving prediva             pr
7019 19     - - drugo:
7019 19 100   - - - iz filamentov            pr
7019 19 900   - - - iz rezanih vlaken          pr
        - Tančice (voal), mreže,
        rogoznice, žimnice, plošče
        in podobni netkani izdelki:
7019 31 000   - - rogoznice                pr
7019 32 000   - - tančice (voal)             pr
7019 40 000   - Tkane tkanine, narejene
        iz roving prediva              pr
        - Druge tkane tkanine:
7019 51 000   - - širine ne več kot 30 cm         pr
7019 52 000   - - širine več kot 30 cm,
        navadno tkane, katrih masa
        je manjša kot 250 g/m2, iz
        filamentov, ki na eno nit
        merijo več kot 136 teksov          pr
7019 59 000   - - drugo                  pr
7019 90     - Drugo:
7019 90 100   - - netekstilna vlakna v
        razsutem stanju               pr
        - - drugo:
7019 90 910   - - - iz tekstilnih vlaken         pr
7019 90 990   - - - drugo                pr
7104      Sintetični ali
        rekonstruirani dragi ali
        poldragi kamni, obdelani
        ali neobdelani, nesortirani
        ali sortirani, toda
        nenanizani, nemontirani,
        nevdelani; nesortirani
        sintetični ali
        rekonstruirani dragi ali
        poldragi kamni, začasno
        nanizani zaradi lažjega
        transporta
7104 90 000   - Drugi                  pr
7201      Grodelj in zrcalovina, v
        štrucah, blokih in drugih
        primarnih oblikah
7201 10     - Nelegirani grodelj, ki
        vsebuje do 0,5 mas.%
        fosforja:
        - - ki vsebuje najmanj 0,4
        mas.% mangana:
7201 10 110   - - - ki vsebuje 1 mas.%
        ali manj silicija              pr
7201 10 190   - - - ki vsebuje več kot 1
        mas.% silicija               pr
7201 10 300   - - ki vsebuje najmanj 0,1
        mas.%, toda manj kot 0,4
        mas.% mangana                pr
7201 10 900   - - ki vsebuje manj kot
        0,1 mas.% mangana              pr
7201 50     - Legirani grodelj;
        zrcalovina:
7201 50 900   - - drugo                 pr
7202      Fero-predzlitine
7202 30 000   - Fero-siliko-mangan            pr
        - Fero-krom:
7202 41     - - ki vsebuje več kot 4
        mas.% ogljika:
7202 41 100   - - - ki vsebuje več kot
        4 mas.%, vendar največ 6
        mas.% ogljika                pr
        - - - ki vsebuje več kot
        6 mas.% ogljika:
7202 41 910   - - - - ki vsebuje do
        vključno 60 mas.% kroma           pr
7202 41 990   - - - - ki vsebuje več
        kot 60 mas.% kroma             pr
7202 49     - - drugo:
7202 49 100   - - - ki vsebuje največ
        0,05 mas.% ogljika             pr
7202 49 500   - - - ki vsebuje več kot
        0,05 mas.%, vendar največ
        0,5 mas.% ogljika              pr
7202 49 900   - - - ki vsebuje več kot
        0,5 mas.%, vendar največ 4
        mas.% ogljika                pr
7202 50 000   - Fero-siliko-krom             pr
7202 70 000   - Fero-molibden              pr
7202 80 000   - Fero-volfram in fero-
        siliko-volfram:               pr
        - Druge:
7202 91 000   - - fero-titan in fero-
        siliko-titan:                pr
7202 92 000   - - fero-vanadij              pr
7202 93 000   - - fero-niobij               pr
7202 99     - - drugo:
        - - - fero-fosfor:
7202 99 190   - - - - ki vsebuje 15
        mas.% ali več fosforja           pr
7204      Odpadki in ostanki železa
        ali jekla; odpadni ingoti
        iz železa ali jekla za
        pretaljevanje
7204 50     - Odpadni ingoti za
        pretaljevanje:
7204 50 900   - - drugi                 pr
7205      Granule in prah iz grodlja,
        zrcalovine, železa ali
        jekla
        - Prah:
7205 29 000   - - drug                  pr
7206      Železo in nelegirano jeklo,
        v ingotih ali drugih
        primarnih oblikah (razen
        železa iz tar.št. 7203)
7206 90 000   - Drugo                  pr
7207      Polizdelki iz železa ali
        nelegiranega jekla
        - Ki vsebujejo manj kot
        0,25 mas.% ogljika:
7207 12     - - drugi s pravokotnim
        (razen kvadratnega) prečnim
        prerezom:
7207 12 100   - - - valjani ali
        kontinuirno vliti              pr
7207 12 900   - - - kovani                pr
7207 19     - - drugi:
        - - - s krožnim ali
        mnogokotnim prečnim
        prerezom:
        - - - - valjani ali
        kontinuirno vliti:
        - - - - - drugi:
7207 19 160   - - - - - - drugi             pr
        - - - surovci za kotnike
        in profile:
7207 19 310   - - - - valjani ali
        kontinuirno vliti              pr
7207 20     - Ki vsebujejo 0,25 mas.%
        ali več ogljika:
        - - s pravokotnim
        (vključno s kvadratnim)
        prečnim prerezom širine, ki
        je manjša od dvojne
        debeline:
        - - - valjani ali
        kontinuirno vliti:
7207 20 110   - - - - iz avtomatnega
        jekla                    pr
        - - - - drugi, ki
        vsebujejo:
7207 20 170   - - - - - 0,6 mas.% ali
        več ogljika                 pr
        - - drugi, s pravokotnim
        (razen kvadratnega) prečnim
        prerezom:
7207 20 320   - - - valjani ali
        kontinuirno vliti              pr
7207 20 390   - - - kovani                pr
        - - krožnega ali
        mnogokotnega prereza:
7207 20 590   - - - kovani                pr
        - - surovci za kotnike in
        profile:
7207 20 790   - - - kovani                pr
7208      Ploščati toplo valjani
        izdelki iz železa ali
        nelegiranega jekla, širine
        600 mm ali več,
        neplatirani, neprevlečeni
        in neprekriti
        - Drugi, v kolobarjih,
        toplo valjani brez
        nadaljnje obdelave:
7208 37     - - debeline 4,75 mm ali
        več, toda ne več kot 10 mm:
7208 37 100   - - - za ponovno valjanje         pr
7208 38     - - debeline 3 mm in več,
        toda manj kot 4,75 mm:
7208 38 100   - - - za ponovno valjanje         pr
7208 39     - - debeline manj kot 3 mm:
7208 39 100   - - - za ponovno valjanje         pr
7208 40     - Ne v kolobarjih, toplo
        valjani brez nadaljnje
        obdelave, z reliefnimi
        vzorci:
7208 40 100   - - debeline 2 mm ali več         pr
        - Drugi, ne v kolobarjih,
        toplo valjani, brez
        nadaljnje obdelave:
7208 51     - - debeline več kot 10 mm:
        - - - drugi, debeline:
        - - - - več kot 10 mm,
        vendar ne več kot 15 mm,
        širine:
7208 51 910   - - - - - 2.050 mm ali več         pr
7208 52     - - drugi, debeline 4,75 mm
        ali več, vendar ne več kot
        10 mm:
        - - - drugi, širine:
7208 52 910   - - - - 2.050 mm ali več          pr
7208 90     - Drugi (v kolobarjih ali
        ne):
7208 90 100   - - samo površinsko
        obdelani, ali samo rezani v
        oblike drugačne od
        pravokotnih ali kvadratnih         pr
7209      Ploščati valjani izdelki iz
        železa ali nelegiranega
        jekla, širine 600 mm ali
        več, hladno valjani (hladno
        deformirani), neplatirani,
        neprevlečeni in neprekriti
7209 90     - Drugi (v kolobarjih ali
        ne):
7209 90 100   - - samo površinsko
        obdelani, ali samo rezani v
        oblike drugačne od
        pravokotnih ali kvadratnih         pr
7210      Ploščati valjani izdelki iz
        železa ali nelegiranega
        jekla, širine 600 mm ali
        več, platirani, prevlečeni
        ali prekriti
        - Platirani ali prevlečeni
        s kositrom:
7210 11     - - debeline 0,5 mm ali
        več:
7210 11 900   - - - drugi                pr
7210 12     - - debeline do 0,5 mm:
        - - - samo površinsko
        obdelani, ali samo rezani v
        oblike drugačne od
        pravokotnih ali kvadratnih:
7210 12 110   - - - - pokositrena
        pločevina                  pr
7210 12 190   - - - - drugo               pr
7210 12 900   - - - drugi                pr
7210 20     - Platirani ali prevlečeni
        s svincem, vključno tudi
        prevlečene z zlitino svinca
        in kositra:
7210 20 100   - - samo površinsko
        obdelani, ali samo rezani v
        oblike drugačne od
        pravokotnih ali kvadratnih         pr
7210 20 900   - - drugi                  pr
7210 30     - Elektrolitsko platirani
        ali prevlečeni s cinkom:
7210 30 100   - - samo površinsko
        obdelani, ali samo rezani v
        oblike drugačne od
        pravokotnih ali kvadratnih         pr
7210 30 900   - - drugi                 pr
        - Drugače prevlečeni s
        cinkom:
7210 41     - - valoviti:
7210 41 100   - - - samo površinsko
        obdelani, ali samo rezani v
        oblike drugačne od
        pravokotnih ali kvadratnih         pr
7210 41 900   - - - drugi                pr
7210 49     - - drugi:
7210 49 100   - - - samo površinsko
        obdelani, ali samo rezani v
        oblike drugačne od
        pravokotnih ali kvadratnih         pr
7210 49 900   - - - drugi                pr
7210 50     - Platirani ali prevlečeni
        s kromovimi oksidi ali s
        kromom in kromovimi oksidi:
7210 50 100   - - samo površinsko
        obdelani, ali samo rezani v
        oblike drugačne od
        pravokotnih ali kvadratnih         pr
7210 50 900   - - drugi                 pr
        - Platirani ali prevlečeni
        z aluminijem:
7210 61     - - platirani ali
        prevlečeni z zlitino
        aluminija in cinka:
7210 61 900   - - - drugi                pr
7210 69     - - drugi:
7210 69 900   - - - drugi                pr
7210 70     - Pobarvani, lakirani ali
        prevlečeni s plastično
        maso:
        - - samo površinsko
        obdelani, ali samo rezani v
        oblike drugačne od
        pravokotnih ali kvadratnih:
7210 70 310   - - - pokositrena
        pločevina in izdelki iz
        nje, platirani ali
        prevlečeni s kromovimi
        oksidi ali s kromom in
        kromovimi oksidi, lakirani         pr
7210 70 390   - - - drugo                pr
7210 70 900   - - drugi                 pr
7210 90     - Drugi:
7210 90 100   - - prevlečeni s srebrom
        ali zlatom, platino ali
        emajlirani                 pr
        - - drugi:
        - - - samo površinsko
        obdelani, vključno s
        prevlekanjem z drugimi
        kovinami (npr.,
        pokositrani, pocinkani,
        pobakreni, pozlačeni ipd.)
        ali samo rezani v oblike
        drugačne od pravokotnih ali
        kvadratnih:
7210 90 310   - - - - platirani             pr
7210 90 330   - - - - prevlečeni s
        kositrom in tiskani             pr
7210 90 900   - - - drugi                pr
7212      Ploščati valjani izdelki iz
        železa ali nelegiranega
        jekla, široki manj kot 600
        mm, platirani, prevlečeni
        ali prekriti
7212 20     - Elektrolitsko platirani
        ali prevlečeni s cinkom:
        - - širine več kot 500 mm
        :
7212 20 190   - - - drugi                pr
7212 20 900   - - širine ne več kot 500
        mm                     pr
7212 30     - Drugače platirani ali
        prevlečeni s cinkom:
        - - širine več kot 500 mm:
7212 30 190   - - - drugi                pr
7212 30 900   - - širine ne več kot 500
        mm                     pr
7212 40     - Barvani, lakirani ali
        prevlečeni s plastično
        maso:
        - - drugi:
        - - - širine ne več kot
        500 mm:
7212 40 950   - - - - platirani ali
        prevlečeni s kromovimi
        oksidi ali s kromom in
        kromovimi oksidi, lakirani         pr
7212 40 980   - - - - drugi               pr
7212 50     - Platirani ali prevlečeni
        na drug način:
        - - širine več kot 500 mm:
7212 50 100   - - - posrebreni,
        pozlačeni, prevlečeni s
        platino ali emajlirani           pr
        - - - površinsko obdelani,
        brez nadaljnje obdelave:
7212 50 310   - - - - prevlečeni s
        svincem                   pr
        - - širine ne več kot 500
        mm:
        - - - prevlečeni ali
        platirani z aluminijem:
7212 50 930   - - - - prevlečeni ali
        platirani z zlitinami iz
        aluminija in cinka             pr
7212 50 970   - - - - drugi               pr
7212 50 990   - - - drugi                pr
7212 60     - Platirani:
        - - širine več kot 500 mm:
7212 60 190   - - - drugi                pr
        - - širine ne več kot 500
        mm:
        - - - površinsko obdelani,
        brez nadaljnje obdelave:
7212 60 930   - - - - drugi               pr
7216      Kotni profili in drugi
        profili iz železa ali
        nelegiranega jekla
        - Drugi:
7216 91     - - hladno oblikovani ali
        hladno dodelani iz plosko
        valjanih izdelkov:
        - - - drugi:
        - - - - platirani ali
        prevlečeni s cinkom skupne
        debeline:
7216 91 500   - - - - - 2,5 mm ali več          pr
7217      Žica iz železa ali
        nelegiranega jekla
7217 10     - Neplatirana ali
        neprevlečena, polirana ali
        nepolirana:
        - - ki vsebuje manj kot
        0,25 mas.% ogljika:
7217 10 100   - - - z največjo dimenzijo
        prečnega prereza manj kot
        0,8 mm                   pr
7217 20     - Platirana ali prevlečena
        s cinkom:
        - - ki vsebuje manj kot
        0,25 mas.% ogljika:
7217 20 100   - - - z največjo dimenzijo
        prečnega prereza manj kot
        0,8 mm                   pr
7217 30     - Platirana ali prevlečena
        z drugimi navadnimi
        kovinami:
7217 30 900   - - ki vsebuje 0,6 mas.%
        ali več ogljika               pr
7218      Nerjavno jeklo v ingotih
        ali drugih primarnih
        oblikah; polizdelki iz
        nerjavnega jekla
        - Drugo:
7218 99     - - drugi:
        - - - s kvadratnim prečnim
        prerezom:
7218 99 190   - - - - kovani               pr
7222      Palice, kotni profili in
        drugi profili iz nerjavnega
        jekla
7222 30     - Druge palice:
7222 30 100   - - toplo valjane, toplo
        vlečene ali iztiskane, samo
        platirane, brez nadaljnje
        obdelave                  pr
7222 40     - Kotni profili in drugi
        profili:
        - - drugi:
7222 40 300   - - - toplo valjani, toplo
        vlečeni ali iztiskani, samo
        platirani, brez nadaljnje
        obdelave                  pr
7302      Deli za železniške in
        tramvajske tire, iz železa
        ali jekla; tirnice, vodila
        in zobate tirnice,
        kretniški jezički,
        križišča, spojne palice in
        drugi deli kretnic,
        pragovi, tirne vezice,
        tirna ležišča, klini za
        tirna ležišča, podložne
        plošče, pričvrščevalne
        ploščice, distančne palice,
        drugi deli, posebej
        konstruirani za
        postavljanje, spajanje in
        pritrjevanje tirnic
7302 10     - Tirnice:
7302 10 100   - - elektroprevodne, z
        deli iz neželeznih kovin
        (glej komentar KN k tej
        tar. podštevilki)              pr
7302 30 000   - Kretniški jezički,
        križišča, spojne palice in
        drugi deli kretnic             pr
7303 00     Cevi in votli profili iz
        litega železa
7303 00 100   - Cevi in votli profili,
        ki se uporabljajo v tlačnih
        sistemih                  pr
7303 00 900   - Drugi                  pr
7304      Cevi in votli profili,
        brezšivni, iz železa (razen
        litega železa) ali jekla
7304 10     - Cevi za naftovode ali
        plinovode:
7304 10 100   - - z zunanjim premerom do
        vključno 168,3 mm              pr
7304 10 300   - - z zunanjim premerom
        več kot 168,3 mm, vendar do
        vključno 406,4 mm              pr
        - Zaščitne cevi
        ("casing"), proizvodne cevi
        ("tubing") in vrtalne cevi,
        ki se uporabljajo pri
        vrtanju za pridobivanje
        nafte ali plina:
7304 21 000   - - vrtalne cevi              pr
7304 29     - - drugo:
7304 29 110   - - - z zunanjim premerom
        do vključno 406,4 mm            pr
        - Drugi, s krožnim prečnim
        prerezom, iz železa in
        nelegiranega jekla:
7304 31     - - hladno vlečeni ali
        hladno oblikovani (hladno
        deformirani):
        - - - drugi:
7304 31 910   - - - - precizne cevi           pr
7304 31 990   - - - - drugi               pr
7304 39     - - drugi:
7304 39 100   - - - neobdelani, ravni in
        z enakomerno debelino sten,
        za uporabo zgolj pri
        proizvodnji cevi in votlih
        profilov z drugimi prečnimi
        prerezi in debelinami sten         pr
        - - - drugi:
        - - - - drugi:
        - - - - - drugi:
        - - - - - - navojne cevi
        (za plinovode):
7304 39 510   - - - - - - - platirane
        ali prevlečene s cinkom           pr
7304 39 590   - - - - - - - druge            pr
        - - - - - - drugi, z
        zunanjim premerom:
7304 39 910   - - - - - - - do vključno
        168,3 mm                  pr
7304 39 930   - - - - - - - več kot
        168,3 mm, vendar do
        vključno 406,4 mm              pr
7304 39 990   - - - - - - - več kot
        406,4 mm                  pr
        - Drugi, s krožnim prečnim
        prerezom, iz nerjavnega
        jekla:
7304 41     - - hladno vlečeni ali
        hladno oblikovani (hladno
        deformirani):
7304 41 900   - - - drugi                pr
7304 49     - - drugi:
7304 49 100   - - - neobdelani, ravni in
        z enakomerno debelino sten,
        za uporabo zgolj pri
        proizvodnji cevi in votlih
        profilov z drugimi prečnimi
        prerezi in debelinami sten         pr
        - - - drugi:
        - - - - drugi:
7304 49 910   - - - - - z zunanjim
        premerom do vključno 406,4
        mm                     pr
7304 49 990   - - - - - z zunanjim
        premerom več kot 406,4 mm          pr
        - Drugi, s krožnim prečnim
        prerezom, iz drugega
        legiranega jekla:
7304 51     - - hladno vlečeni ali
        hladno oblikovani (hladno
        deformirani):
        - - - ravni in z
        enakomerno debelino sten,
        iz legiranega jekla, ki
        vsebuje najmanj 0,9 mas.%,
        vendar ne več kot 1,15
        mas.% ogljika, najmanj 0,5
        mas.%, vendar največ 2
        mas.% kroma in največ do
        0,5 mas.% molibdena, če ga
        vsebujejo, dolžine:
7304 51 110   - - - - do vključno 4,5 m         pr
7304 51 190   - - - - več kot 4,5 m           pr
        - - - drugi:
        - - - - drugi:
7304 51 910   - - - - - precizne cevi          pr
7304 51 990   - - - - - drugi              pr
7304 59     - - drugi:
7304 59 100   - - - neobdelani, ravni in
        z enakomerno debelino sten,
        za uporabo zgolj pri
        izdelavi cevi z drugačnimi
        prečnimi prerezi in
        debelinami sten               pr
        - - - drugi:
7304 59 500   - - - - opremljeni s
        priborom(fitingi), ustrezni
        za pretok plina ali
        tekočine za uporabo v
        civilnem letalstvu             pr
        - - - - drugi:
7304 59 910   - - - - - z zunanjim
        premerom do vključno 168,3
        mm                     pr
7304 59 930   - - - - - z zunanjim
        premerom več kot 168,3 mm,
        vendar do vključno 406,4 mm         pr
7304 59 990   - - - - - z zunanjim
        premerom več kot 406,4 mm          pr
7304 90     - Drugi:
7304 90 900   - - drugi                 pr
7305      Druge cevi (npr. varjene,
        kovičene ali zaprte na
        podoben način), s krožnim
        prečnim prerezom, katerega
        zunanji premer presega
        406,4 mm, iz železa ali
        jekla
        - Cevi za naftovode ali
        plinovode:
7305 11 000   - - vzdolžno varjene,
        električno obločno             pr
7305 12 000   - - druge, vzdolžno varjene         pr
7305 20     - Zaščitne cevi
        ("casing"), ki se
        uporabljajo pri vrtanju za
        pridobivanje nafte ali
        plina:
7305 20 100   - - vzdolžno varjene            pr
        - Druge, varjene:
7305 31 000   - - vzdolžno varjene            pr
7305 39 000   - - druge                  pr
7305 90 000   - Druge                  pr
7306      Druge cevi in votli profili
        (npr. z odprtimi spoji,
        varjeni, kovičeni ali
        zaprti na podoben način),
        iz železa ali jekla
7306 10     - Cevi za naftovode ali
        plinovode:
        - - vzdolžno varjene, z
        zunanjim premerom:
7306 10 110   - - - do vključno 168,3 mm         pr
7306 10 190   - - - več kot 168,3 mm,
        vendar do vključno 406,4 mm         pr
7306 20 000   - Zaščitne cevi ("casing")
        in proizvodne cevi
        ("tubing"), ki se
        uporabljajo pri vrtanju za
        pridobivanje nafte ali
        plina                    pr
7306 40     - Drugi, varjeni, s
        krožnim prečnim prerezom,
        iz nerjavnega jekla:
        - - drugi:
7306 40 910   - - - hladno vlečeni ali
        hladno oblikovani (hladno
        deformirani)                pr
7306 40 990   - - - drugi                pr
7306 50     - Drugi, varjeni, s
        krožnim prečnim prerezom,
        iz drugih legiranih jekel:
        - - drugi:
7306 50 910   - - - precizne cevi            pr
7306 50 990   - - - drugi                pr
7309 00     Rezervoarji, cisterne, sodi
        in podobni kontejnerji za
        kakršen koli material
        (razen komprimiranih ali
        utekočinjenih plinov), iz
        železa ali jekla, s
        prostornino več kot 300
        litrov, z oblogo ali brez
        nje, s toplotno izolacijo
        ali brez nje, toda brez
        mehaničnih ali termičnih
        naprav
7309 00 900   - Za trdne snovi              pr
7312      Vpredena žica, vrvi in
        kabli, pleteni trakovi
        ipd., iz železa ali jekla,
        ki niso električno
        izolirani
7312 10     - Vpredena žica, vrvi in
        kabli:
        - - drugi:
        - - - drugi, z največjim
        prečnim prerezom:
        - - - - do vključno 3 mm:
7312 10 510   - - - - - platirani ali
        prevlečeni z zlitinami
        bakra in cinka (medenina)          pr
7316 00 000   Ladijski kavlji (sidra),
        kljuke in njihovi deli, iz
        železa ali jekla              pr
7318      Vijaki, matice, tirni
        vijaki (tirfoni), vijaki s
        kavljem, kovice, klini za
        natezanje, razcepke,
        podložke (vključno vzmetne
        podložke) in podobni
        izdelki, iz železa ali
        jekla
        - Izdelki z navojem:
7318 12     - - drugi lesni vijaki:
7318 12 100   - - - iz nerjavnega jekla         pr
7318 12 900   - - - drugi                pr
7318 13 000   - - vijaki s kavljem in
        vijaki z obročem              pr
7320      Vzmeti in peresa, iz železa
        ali jekla
7320 20     - Spiralaste vzmeti:
        - - druge:
7320 20 890   - - - druge                pr
7325      Drugi liti izdelki iz
        železa ali jekla
        - Drugi:
7325 91 000   - - krogle in podobni
        izdelki za mletje              pr
7409      Plošče, pločevine in
        trakovi iz bakra, debeline
        več kot 0,15 mm
7409 90 000   - Iz drugih bakrovih
        zlitin                   pr
7507      Cevi in pribor (fitingi) za
        cevi (npr.: spojnice,
        kolena, oglavki), iz niklja
        - Cevi:
7507 12 000   - - iz nikljevih zlitin           pr
7508      Drugi nikljevi izdelki
7508 10 000   - Tkanine, rešetke, mreže
        in žične ograje, iz
        nikljeve žice                pr
7508 90 000   - Drugo                  pr
7601      Aluminij, surov
7601 20     - Aluminijeve zlitine:
        - - sekundarne:
7601 20 910   - - - v ingotih ali v
        tekočem stanju               pr
7601 20 990   - - - drugi                 pr
7606      Plošče, pločevine in
        trakovi iz aluminija,
        debeline več kot 0,20 mm
        - Pravokotni (tudi
        kvadratni):
7606 12     - - iz aluminijevih zlitin:
        - - - drugi:
        - - - - drugi, debeline:
7606 12 910   - - - - - manj kot 3 mm          pr
7610      Konstrukcije (razen
        montažnih zgradb iz tar.
        št. 9406) in deli
        konstrukcij (npr.: mostovi
        in deli mostov, stolpi,
        predalčni stebri, strehe,
        strešna ogrodja, vrata in
        okna ter okvirji zanje,
        vratni pragi, ograje in
        stebri) iz aluminija;
        pločevine, palice, profili,
        cevi in podobno, iz
        aluminija, pripravljeni za
        uporabo v konstrukcijah
7610 90     - Drugo:
7610 90 100   - - mostovi in deli
        mostov, stolpi in predalčni
        stebri                   pr
7614      Vpredena žica, vrvi,
        pleteni trakovi ipd. iz
        aluminija, električno
        neizolirani
7614 90 000   - Drugo                  pr
7901      Cink, surov
        - Nelegiran cink:
7901 11 000   - - ki vsebuje 99,99 mas.%
        cinka ali več                pr
7901 12     - - ki vsebuje manj kot
        99,99 mas.% cinka:
7901 12 100   - - - ki vsebuje 99,95
        mas.% ali več, vendar manj
        kot 99,99 mas.% cinka            pr
7901 12 900   - - - ki vsebujejo 97,5
        mas.% ali več, vendar manj
        kot 98,5 mas.% cinka            pr
7901 20 000   - Cinkove zlitine             pr
7903      Cinkov prah in luskine
7903 10 000   - Cinkov prah               pr
7903 90 000   - Drugo                  pr
8007 00 000   Drugi kositrni izdelki           pr
8101      Volfram in volframovi
        izdelki, vključno z odpadki
        in ostanki
        - Drugo:
8101 91     - - volfram, surov,
        vključno palice, dobljene
        samo s sintranjem; odpadki
        in ostanki:
8101 91 900   - - - odpadki in ostanki          pr
8101 92 000   - - palice, razen tistih,
        ki so dobljene samo s
        sintranjem, profili,
        plošče, trakovi, pločevine
        in folije                  pr
8101 93 000   - - žica                  pr
8101 99 000   - - drugo                  pr
8102      Molibden in molibdenovi
        izdelki, vključno z odpadki
        in ostanki
        - Drugo:
8102 99 000   - - drugo                  pr
8103      Tantal in tantalovi
        izdelki, vključno z odpadki
        in ostanki
8103 10     - Tantal, surov, vključno
        palice, dobljene samo s
        sintranjem; odpadki in
        ostanki; prah:
8103 10 100   - - surovi tantal,
        vključno s palicami,
        dobljenimi samo s
        sintranjem; prah              pr
8103 10 900   - - odpadki in ostanki           pr
8104      Magnezij in magnezijevi
        izdelki, vključno z odpadki
        in ostanki
        - Magnezij, surov:
8104 11 000   - - če vsebuje najmanj 99,8
        mas.% magnezija               pr
8104 19 000   - - drug                  pr
8104 90 000   - Drugo                  pr
8105      Kobaltni mate in drugi
        vmesni izdelki metalurgije
        kobalta, kobalt in
        kobaltovi izdelki, vključno
        z odpadki in ostanki
8105 90 000   - Drugo                  pr
8108      Titan in titanovi izdelki,
        vključno z odpadki in
        ostanki
8108 10     - Titan, surov; odpadki in
        ostanki; prah:
8108 10 900   - - odpadki in ostanki           pr
8108 90     - Drugo:
        - - drugo:
8108 90 300   - - - palice, profili in
        žica                    pr
8108 90 500   - - - plošče, pločevina,
        trakovi in folije              pr
8108 90 700   - - - cevi in votli
        profili                   pr
8108 90 900   - - - drugo                pr
8109      Cirkonij in cirkonijevi
        izdelki, vključno z odpadki
        in ostanki
8109 10     - Cirkonij, surov; odpadki
        in ostanki; prah:
8109 10 100   - - Cirkonij, surov; prah         pr
8109 10 900   - - odpadki in ostanki           pr
8109 90 000   - Drugo                  pr
8110 00     Antimon in antimonovi
        izdelki, vključno z odpadki
        in ostanki
        - Antimon, surov; odpadki
        in ostanki; prah:
8110 00 110   - - antimon, surov; prah          pr
8110 00 190   - - odpadki in ostanki           pr
8111 00     Mangan in manganovi
        izdelki, vključno z odpadki
        in ostanki
        - Mangan, surov; odpadki
        in ostanki; prah:
8111 00 110   - - mangan, surov; prah          pr
8112      Berilij, krom, germanij,
        vanadij, galij, hafnij,
        indij, niobij (kolumbij),
        renij in talij ter izdelki
        iz teh kovin, vključno z
        odpadki in ostanki
        - Berilij:
8112 11     - - surov; odpadki in
        ostanki; prah:
8112 11 100   - - - surov; prah             pr
8112 11 900   - - - odpadki in ostanki          pr
8112 19 000   - - drugo                  pr
8112 20     - Krom:
        - - surov; odpadki in
        ostanki; prah:
        - - - drugo:
8112 20 310   - - - - surov; prah            pr
8112 20 390   - - - - odpadki in ostanki         pr
8112 30     - Germanij:
8112 30 200   - - surov; prah              pr
8112 30 400   - - odpadki in ostanki           pr
8112 30 900   - - drugo                 pr
8112 40     - Vanadij:
        - - surov; odpadki in
        ostanki; prah
8112 40 190   - - - odpadki in ostanki          pr
8112 40 900   - - drugo                 pr
        - Drugo:
8112 91     - - surovi; odpadki in
        ostanki; prah:
8112 91 100   - - - hafnij                pr
        - - - galij; indij; talij:
8112 91 500   - - - - odpadki in ostanki         pr
8112 99     - - drugo:
8112 99 100   - - - hafnij                pr
8407      Batni motorji z notranjim
        zgorevanjem, na vžig s
        svečkami, z izmeničnim ali
        vrtilnim gibanjem bata
8407 10     - Letalski motorji:
8407 10 900   - - drugi                 pr
        - Batni motorji z
        izmeničnim gibanjem bata,
        za pogon vozil iz 87.
        poglavja:
8407 33     - - s prostornino nad 250
        do vključno 1000 cm3:
8407 33 100   - - - za industrijsko
        sestavljanje: traktorjev s
        pedalnim vodenjem iz tar.
        št. 8701 10; motornih vozil
        iz tar. št. 8703, 8704 in
        8705                    pr
8407 33 900   - - - drugi                pr
8407 34     - - s prostornino nad 1000
        cm3:
8407 34 100   - - - za industrijsko
        sestavljanje: pedalno
        vodenih traktorjev iz tar.
        podšt. 8701 10; motornih
        vozil iz tar. št. 8703;
        motornih vozil iz tar. št.
        8704 z motorji s
        prostornino do vključno
        2.800 cm3; motornih vozil
        iz tar. št. 8705              pr
8407 90     - Drugi motorji:
        - - s prostornino nad 250
        cm3:
8407 90 500   - - - za industrijsko
        sestavljanje:
        pedalno vodenih traktorjev
        iz tar. podšt. 8701 10;
        motornih vozil iz tar. št.
        8703;
        motornih vozil iz tar. št.
        8704 z motorjem prostornine
        do vključno 2.800 cm3;
        motornih vozil iz tar. št.
        8705                    pr
8408      Batni motorji z notranjim
        zgorevanjem, na vžig s
        kompresijo (dieselski ali
        poldieselski motorji)
8408 10     - Pogonski motorji za
        plovila:
        - - rabljeni:
8408 20     - Motorji za pogon vozil
        iz 87. poglavja:
8408 20 100   - - za industrijsko
        sestavljanje: pedalno
        vodenih traktorjev iz tar.
        št. 8701 10; motornih vozil
        iz tar. št. 8703; motornih
        vozil iz tar. št. 8704 z
        motorjem s prostornino do
        2.500 cm3; motornih vozil
        iz tar. št. 8705              pr
8411      Turboreaktivni motorji,
        turbopropelerski motorji in
        druge plinske turbine
        - Turboreaktivni motorji:
8411 11     - - s potisno silo do
        vključno 25 kN:
8411 11 900   - - - drugi                pr
        - Turbopropelerski
        motorji:
8411 21     - - z močjo do vključno
        1100 kW:
8411 21 900   - - - drugi                pr
8411 22     - - z močjo nad 1100 kW:
8411 22 900   - - - drugi                pr
        - Druge plinske turbine:
8411 82     - - z močjo nad 5000 kW:
        - - - druge:
8411 82 930   - - - - z močjo nad 20.000
        kW, vendar do vključno
        50.000 kW                  pr
8411 82 990   - - - - z močjo nad 50.000
        kW                     pr
        - Deli:
8411 99     - - drugi:
8411 99 900   - - - drugi                pr
8412      Drugi pogonski stroji in
        motorji
8412 90     - Deli:
        - - drugi:
8412 90 900   - - - drugi                pr
8417      Industrijske in
        laboratorijske peči,
        vključno peči za sežiganje,
        neelektrične
8417 10 000   - Peči za praženje,
        taljenje ali drugo toplotno
        obdelavo rud, pirita ali
        kovin                    pr
8419      Stroji, naprave in
        laboratorijska oprema
        (vključno električno
        ogrevani), za obdelavo
        materiala s spremembo
        temperature, kot je
        ogrevanje, kuhanje, žganje,
        destilacija, rektifikacija,
        sterilizacija,
        pasterizacija, parjenje,
        sušenje, izhlapevanje,
        vplinjevanje, kondenzacija
        ali hlajenje, razen
        gospodinjskih strojev in
        naprav; pretočni in
        akumulacijski grelniki za
        vodo, neelektrični
        - Sušilnice:
8419 39     - - druge:
8419 39 100   - - - za keramične izdelke         pr
8419 39 900   - - - druge                 pr
8419 90     - Deli:
8419 90 25   - - sterilizatorjev iz
        tar. podštevilke 8419 20
        000 in aparatov iz tar.
        podštevilke 8419 89 150,
        8419 89 200 ali 8419 89
        250:
8419 90 252   - - - aparatov iz tar.
        podštevilke 8419 89 150,
        8419 89 200 ali 8419 89 250         pr
8419 90 500   - - aparatov iz tar.
        podštevilke 8419 89 270           pr
8419 90 800   - - drugo                 pr
8428      Drugi stroji za dviganje,
        manipulacijo, nakladanje
        ali razkladanje (npr.:
        dvigala, premične stopnice,
        transporterji in žičnice)
        - Drugi transporterji, ki
        delujejo kontinuirano, za
        blago ali material:
8428 32 000   - - drugi, z vedri             pr
8428 39     - - drugi:
        - - - drugi:
8428 39 980   - - - - drugi               pr
8428 90     - Drugi stroji:
        - - drugi:
        - - - drugi:
        - - - - nakladalniki,
        prilagojeni uporabi v
        kmetijstvu:
8428 90 710   - - - - - prilagojeni
        priključitvi na kmetijske
        traktorje                  pr
8428 90 790   - - - - - drugi              pr
        - - - - drugi:
8428 90 910   - - - - - mehanski
        nakladalniki za razsuti
        tovor                    pr
8428 90 980   - - - - - drugi              pr
8429      Samovozni buldožerji,
        angledozerji, grejderji,
        ravnalniki, skreperji,
        bagri, nakladalniki z
        lopato, stroji za nabijanje
        in cestni valjarji,
        samovozni
        - Bagri in nakladalniki:
8429 51     - - nakladalniki s prednjo
        lopato:
        - - - drugi:
8429 51 910   - - - - lopatasti
        nakladalniki - goseničarji         pr
8429 51 990   - - - - drugi               pr
8429 52     - - stroji z nadgradnjo, ki
        se vrti 360 stopinj:
8429 52 100   - - - tračni bagri             pr
8429 52 900   - - - drugi                pr
8429 59 000   - - drugi                  pr
8430      Drugi stroji za ravnanje,
        strganje, izkopavanje,
        nabijanje, kopanje ali
        vrtanje zemlje, mineralov
        ali rud; ovni in stroji za
        izdiranje pilotov; snežni
        plugi in snežni odmetalniki
        - Stroji za spodrezavanje
        premoga ali kamnin in
        stroji za prebijanje
        predorov:
8430 31 000   - - samovozni                pr
8430 39 000   - - drugi                  pr
8430 50 000   - Drugi stroji, samovozni         pr
8432      Stroji za pripravo in
        kultiviranje zemlje v
        kmetijstvu, hortikulturi in
        gozdarstvu; valjarji za
        travnike in športne terene
8432 10     - Plugi:
8432 10 900   - - drugi                 pr
        - Brane, skarifaktorji
        (brane z ostrimi fiksnimi
        noži), kultivatorji,
        plevelniki in izkopalniki:
8432 21 000   - - krožne brane              pr
8432 30     - Stroji za sejanje,
        sajenje in presajevanje:
        - - stroji za sejanje:
8432 30 190   - - - drugi                pr
8432 80 000   - Drugi stroji               pr
8433      Stroji za obiranje, žetev
        in mlatev, vključno z
        balarji za slamo in krmo;
        kosilnice za travo; stroji
        za čiščenje, sortiranje ali
        selekcijo jajc, sadja ali
        drugih kmetijskih
        pridelkov, razen strojev iz
        tar. št. 8437
8433 40     - Balarji za seno in krmo,
        vključno s stroji za
        pobiranje in povezovanje v
        bale:
8433 40 100   - - stroji za pobiranje in
        povezovanje v bale (npr. za
        povezovanje in ovijanje bal
        za silažo)                 pr
8433 40 900   - - drugi                 pr
        - Drugi stroji za
        pobiranje kmetijskih
        pridelkov (žetev in
        obiranje itd.);stroji za
        ločevanje zrn od rastline
        (za mlatev, robkanje itd.):
8433 51 00   - - kombajni za pobiranje
        kmetijskih pridelkov in za
        ločevanje zrn od rastline:
8433 51 009   - - - drugi                pr
8433 52 000   - - drugi stroji za
        ločevanje zrn od rastline
        (mlatev, robkanje itd.)           pr
8433 53     - - stroji za izkopavanje
        korenastih ali gomoljastih
        plodov:
8433 53 300   - - - stroji za pobiranje
        repe in stroji za pobiranje
        pese (npr. rdeče,
        sladkorne)                 pr
8433 59     - - drugi:
        - - - silažni kombajni:
8433 59 110   - - - - na lastni pogon          pr
8433 59 300   - - - stroji za obiranje
        grozdja                   pr
8433 59 800   - - - drugi                pr
8433 90 000   - Deli                   pr
8434      Molzni stroji in mlekarski
        stroji
8434 20 000   - Mlekarski stroji             pr
8434 90 000   - Deli                   pr
8435      Stiskalnice, sadni mlini in
        podobni stroji, ki se
        uporabljajo za pridobivanje
        vina, jabolčnika, sadnih
        sokov ali podobnih napitkov
        ali pijač
8435 10 00   - Stroji:
8435 10 002   - - sadni mlini s
        kapaciteto nad 100 kg
        enkratnega polnjenja            pr
8436      Drugi stroji za kmetijstvo,
        hortikulturo, gozdarstvo,
        perutninarstvo in
        čebelarstvo, vključno z
        napravami za kalitev z
        mehansko ali termično
        opremo; valilniki in tople
        baterije za piščance
        - Stroji za
        perutninarstvo; valilniki
        in tople baterije za
        piščance:
8436 21 000   - - valilniki in tople
        baterije za piščance            pr
8436 29 000   - - drugo                  pr
        - Deli:
8436 91 000   - - strojev za
        perutninarstvo, valilnikov
        in toplih baterij za
        piščance                  pr
8436 99 000   - - drugi                  pr
8437      Stroji za čiščenje ali
        sortiranje semena, zrnja
        ali suhih stročnic; stroji
        za mlinsko industrijo ali
        za predelavo žit ali suhih
        stročnic, razen strojev za
        kmetijska gospodarstva
8437 10 000   - Stroji za čiščenje ali
        sortiranje semena, zrnja
        ali suhih stročnic             pr
8437 80 000   - Drugi stroji               pr
8439      Stroji za pridelavo
        celuloze iz vlaknastih
        celuloznih materialov ali
        za proizvodnjo ali dodelavo
        papirjev ali kartona
8439 20 000   - Stroji za proizvodnjo
        papirja ali kartona             pr
8439 30 000   - Stroji za dovrševanje
        papirja ali kartona             pr
8440      Knjigoveški stroji,
        vključno s stroji za
        šivanje knjig
8440 10     - Stroji:
8440 10 100   - - stroji za zgibanje           pr
8440 10 200   - - stroji za znašanje           pr
8440 10 300   - - stroji za šivanje,
        šivanje z žico in spenjanje
        s sponkami                 pr
8440 10 400   - - stroji za vezavo brez
        šivanja (perfect) -
        lepljenje                  pr
8440 10 900   - - drugi                 pr
8440 90 000   - Deli                   pr
8442      Stroji, aparati in naprave
        (razen obdelovalnih strojev
        iz tar. št. 8456 do 8465),
        za vlivanje in stavljanje
        črk, za pripravljanje ali
        izdelovanje klišejev,
        plošč, valjev in drugih
        tiskarskih oblik; tiskarske
        črke, klišeji, plošče,
        valji in druge tiskarske
        oblike; klišeji, plošče,
        valji in litografski kamen,
        pripravljen za tiskarske
        namene (npr. brušen,
        uzrnjen ali poliran)
8442 10 000   - Fotostavni stroji in
        komposerji                 pr
8442 20     - Stroji, aparati in
        naprave za stavljanje po
        drugih postopkih, z napravo
        za vlivanje ali brez nje:
8442 20 100   - - za vlivanje in
        stavljanje (na primer
        linotip, monotip, intertip)         pr
8442 30 000   - Drugi stroji, aparati in
        naprave                   pr
8442 40 000   - Deli omenjenih strojev,
        aparatov in naprav             pr
8442 50     - Tiskarske črke, klišeji,
        plošče, valji in druge
        tiskarske oblike; klišeji,
        plošče, valji in
        litografski kamen,
        pripravljen za tiskarske
        namene (npr. brušen,
        uzrnjen ali poliran):
        - - s tiskarskim odtisom:
8442 50 210   - - - za reliefni tisk           pr
8442 50 230   - - - za ploski tisk            pr
8442 50 290   - - - drugi                pr
8442 50 800   - - drugo                 pr
8443      Tiskarski stroji, vključno
        ink-jet tiskarski stroji,
        razen tistih in tar. št.
        8417; stroji za pomožno
        uporabo pri tiskanju
        - Stroji za ofsetni tisk:
8443 11 000   - - na papirju v zvitku
        (rotacija)                 pr
8443 19     - - drugi:
        - - - na papirju v polah
        (listih):
8443 19 100   - - - - rabljeni              pr
        - - - - novi, za tisk na
        listih velikosti:
8443 19 310   - - - - - do vključno 52 x
        74 cm                    pr
8443 19 350   - - - - - nad 52 x 74 cm,
        do vključno 74 x 107 cm           pr
8443 19 390   - - - - - nad 74 x 107 cm         pr
8443 19 900   - - - drugi                pr
        - Stroji za visoki tisk,
        razen strojev za
        fleksografski tisk:
8443 21 000   - - na papirju v zvitku           pr
8443 29 000   - - drugi                  pr
8443 30 000   - Stroji za fleksografski
        tisk (za brezkončne
        obrazce)                  pr
8443 40 000   - Stroji za globoki tisk          pr
        - Drugi tiskarski stroji:
8443 51 000   - - ink-jet tiskarski
        stroji                   pr
8443 59     - - drugi:
8443 59 200   - - - za tiskanje
        tekstilnih materialov            pr
        - - - drugi:
8443 59 400   - - - - za uporabo v
        proizvodnji polprevodnikov         pr
8443 59 700   - - - - drugi                pr
8443 60 000   - Stroji za pomožno
        uporabo pri tiskanju            pr
8443 90     - Deli:
8443 90 050   - - za uporabo v
        proizvodnji polprevodnikov         pr
        - - drugi:
8443 90 100   - - - iz litega železa ali
        litega jekla                pr
8443 90 800   - - - drugi                 pr
8444 00     Stroji za ekstrudiranje
        (brizganje), izvlačenje,
        teksturiranje in rezanje
        umetnih ali sintetičnih
        tekstilnih filamentov
8444 00 100   - Stroji za ekstrudiranje         pr
8444 00 900   - Drugi                  pr
8445      Stroji za pripravljanje
        tekstilnih vlaken; stroji
        za predenje, združevanje
        (dubliranje) ali sukanje in
        drugi stroji za proizvodnjo
        tekstine preje; tekstilni
        stroji za navijanje
        (vključno za navijanje
        votka) in stroji za
        pripravljanje tekstilne
        preje za uporabo na strojih
        iz tar. št. 8446 ali 8447.
        - Stroji za pripravljanje
        tekstilnih vlaken:
8445 11 000   - - mikalniki (karde)            pr
8445 12 000   - - česalniki                pr
8445 13 000   - - raztezalke in
        predpredilniki               pr
8445 19 000   - - drugi                  pr
8445 20 000   - Tekstilni predilni
        stroji                   pr
8445 30     - Tekstilni stroji za
        združevanje (dubliranje)
        ali sukanje:
8445 30 100   - - tekstilni stroji za
        združevanje (dubliranje)          pr
8445 30 900   - - tekstilni stroji za
        sukanje                   pr
8445 40 000   - Tekstilni stroji za
        navijanje (vključno za
        navijanje votka)              pr
8445 90 000   - Drugi                  pr
8446      Tkalski stroji (statve)
8446 10 000   - Za tkanje tkanin širine
        do vključno 30 cm              pr
        - Za tkanje tkanin širine
        nad 30 cm, s čolničkom:
8446 21 000   - - na motorni pogon            pr
8446 29 000   - - drugi                  pr
8446 30 000   - Za tkanje tkanin širine
        nad 30 cm, brez čolnička          pr
8447      Pletilski stroji, šivalni
        prepletilniki in stroji za
        proizvodnjo ovite preje,
        tila, čipk, vezenin,
        pozamenterije, pletenic ali
        mrež in tafting stroji
        - Stroji za krožno
        pletenje:
8447 11     - - s premerom valja do
        vključno 165 mm:
8447 11 100   - - - z ukrivljeno iglo          pr
8447 11 900   - - - drugi                pr
8447 12     - - s premerom valja nad
        165 mm:
8447 12 100   - - - z ukrivljeno iglo          pr
8447 12 900   - - - drugi                pr
8447 20     - Stroji za ravno
        pletenje; šivalni
        prepletilniki:
8447 20 100   - - ročno vodeni              pr
        - - drugi:
8447 20 920   - - - prepletilniki
        (vključno s stroji tipa
        Raschel); šivalni
        prepletilniki                pr
8447 20 980   - - - drugi                pr
8447 90 000   - Drugi                  pr
8448      Pomožni stroji za uporabo s
        stroji iz tar. št. 8444,
        8445, 8446 ali 8447 (npr.:
        nitni stroji, jacquardski
        stroji, avtomatske naprave
        za ustavljanje in mehanizmi
        za spreminjane smeri
        čolničkov); deli in pribor,
        ki so primerni za uporabo
        izključno ali pretežno s
        stroji iz te tarifne
        številke ali iz tar. št.
        8444, 8445, 8446 ali 8447
        (npr.: vretena in krila za
        vretena, garniture za
        mikalnike, glavniki,
        ekstruzijske šobe,
        čolnički, ničalnice, listi
        za ničalnice in igle)
        - Pomožni stroji za stroje
        iz tar. št. 8444, 8445,
        8446 ali 8447:
8448 11 000   - - nitni in jacquardski
        stroji; stroji za
        zmanjševanje, kopiranje ali
        luknjanje kartic ali stroji
        za povezovanje luknjanih
        kartic                   pr
8451      Stroji (razen strojev iz
        tar. št. 8450) za pranje,
        čiščenje, ožemanje
        (perila), sušenje, likanje
        (vključno s stiskalnicami
        za fiksiranje), beljenje,
        barvanje, apretiranje,
        dovrševanje, prevlačenje
        ali impregniranje tekstilne
        preje, tkanin, pletenin
        idr. ali gotovih tekstilnih
        predmetov in stroji za
        nanašanje paste na osnovno
        tkanino ali drugo podlago,
        ki se uporablja pri
        proizvodnji talnih oblog,
        kot je linolej; stroji za
        navijanje, odvijanje,
        zlaganje, rezanje ali
        zobčasto izrezovanje
        tekstilnih tkanin
8451 10 000   - Stroji za kemično
        čiščenje                  pr
8451 30     - Stroji in stiskalnice za
        likanje (vključno s
        stiskalnicami za
        fiksiranje):
        - - električno ogrevani z
        močjo:
8451 30 100   - - - do vključno 2.500 W         pr
8451 30 300   - - - nad 2.500 W             pr
8451 30 800   - - drugi                 pr
8451 40 000   - Stroji za pranje,
        beljenje ali barvanje            pr
8451 50 000   - Stroji za navijanje,
        odvijanje, zlaganje,
        rezanje ali zobčasto
        izrezovanje tekstilnih
        tkanin                   pr
8451 80     - Drugi stroji:
8451 80 300   - - stroji za apretiranje
        ali dodelavo                pr
8451 80 800   - - drugi                 pr
8452      Šivalni stroji, razen
        strojev za šivanje knjig iz
        tar. št. 8440; omarice,
        stojala in pokrovi,
        predvideni za šivalne
        stroje; igle za šivalne
        stroje
        - Drugi šivalni stroji:
8452 21 000   - - avtomati                pr
8452 29 000   - - drugi                  pr
8455      Valjarniška ogrodja in
        proge, za kovine; valji za
        valjarniška ogrodja in
        proge
8455 10 000   - Valjarniška ogrodja in
        proge za cevi                pr
        - Druga valjarniška
        ogrodja in proge:
8455 21 000   - - za vroče ali
        kombinirano vroče in hladno
        valjanje                  pr
8455 22 000   - - za hladno valjanje           pr
8459      Obdelovalni stroji za
        obdelavo kovin z
        odvzemanjem materiala
        (vključno s stroji z
        delovnimi enotami na
        vodilih), z vrtanjem,
        povečevanjem odprtin (s
        struženjem ali rezkanjem),
        z rezkanjem, vrezovanjem
        ali narezovanjem navojev,
        razen stružnic iz tar. št.
        8458
        - Konzolni rezkalni
        stroji:
8459 59 000   - - drugi                  pr
8459 70 000   - Drugi stroji za
        vrezovanje ali narezovanje
        navojev                   pr
8460      Obdelovalni stroji za
        čiščenje, ostrenje,
        brušenje, honanje, lepanje,
        poliranje ali drugačno
        dodelavo kovin, sintranih
        kovinskih karbidov ali
        kermetov z brusi, abrazivi
        ali z izdelki za poliranje,
        razen strojev za izdelavo
        zobnikov z rezanjem,
        brušenjem ali dodelavo
        zobnikov iz tar. št. 8461
        - Stroji za ravno
        brušenje, pri katerih se
        pozicioniranje v kateri
        koli osi lahko nastavi s
        točnostjo najmanj 0,01 mm:
8460 19 000   - - drugi                  pr
        - Drugi brusilni stroji,
        pri katerih se
        pozicioniranje v kateri
        koli osi lahko nastavi s
        točnostjo najmanj 0,01 mm:
8460 29     - - drugi:
        - - - za cilindrične
        površine:
8460 29 190   - - - - drugi               pr
8460 29 900   - - - drugi                pr
8472      Drugi pisarniški stroji
        (npr. razmnoževalni stroji
        - hektografski ali na
        matrice, stroji za
        naslavljanje, avtomatski
        stroji za izplačilo
        bankovcev, stroji za
        sortiranje, štetje in
        zavijanje kovancev, stroji
        za šiljenje svinčnikov,
        stroji za perforiranje ali
        spajanje z žičnimi
        sponkami)
8472 20 000   - Stroji za naslavljanje
        in stroji za vtiskovanje
        besedila na naslovnih
        tablicah                  pr
8472 90     - Drugi:
8472 90 100   - - za sortiranje, štetje
        ali pakiranje kovancev           pr
8472 90 300   - - avtomatski stroji za
        štetje                   pr
8472 90 800   - - drugi                 pr
8476      Avtomatski stroji za
        prodajo blaga (npr. stroji
        za poštne znamke, cigarete,
        hrano ali napitke),
        vključno s stroji za
        menjanje denarja za drobiž
        - Avtomatski stroji za
        prodajo pijač:
8476 21 000   - - z vgrajeno napravo za
        gretje ali hlajenje             pr
8477      Stroji za obdelavo gume ali
        plastične mase ali za
        izdelavo izdelkov iz teh
        materialov, ki niso
        navedeni in ne zajeti na
        drugem mestu v tem poglavju
        - Drugi stroji za
        oblikovanje:
8477 59     - - drugi:
8477 59 050   - - - pribor za
        kapsuliranje pri sestavi
        polprevodniški naprav            pr
        - - - drugi:
8477 59 100   - - - - stiskalnice             pr
8477 59 800   - - - - drugi                pr
8477 80     - Drugi stroji:
8477 80 100   - - stroji za proizvodnjo
        penastih izdelkov              pr
8477 80 900   - - drugi                 pr
8479      Stroji in mehanske naprave
        s posebnimi funkcijami, ki
        niso navedeni in ne zajeti
        na drugem mestu v tem
        poglavju
8479 30     - Stiskalnice za
        proizvodnjo ivernih plošč
        ali vlaknenih plošč iz lesa
        ali drugega lesnatega
        materiala ter drugi stroji
        za obdelovanje lesa ali
        plute:
8479 30 100   - - stiskalnice              pr
8479 30 900   - - drugi                 pr
8479 40 000   - Stroji za izdelavo vrvi
        ali kablov                 pr
8481      Pipe, ventili in podobne
        naprave za cevovode, kotle,
        rezervoarje, velike posode
        in podobno, vključno z
        redukcijskimi ventili in
        termostatsko krmiljenimi
        ventili
8481 80     - Druge naprave:
        - - druge:
        - - - procesno krmiljeni
        ventili:
8481 80 510   - - - - temperaturni
        regulatorji                 pr
8501      Elektromotorji in
        električni generatorji
        (razen generatorskih
        agregatov)
        - Generatorji izmeničnega
        toka (alternatorji):
8501 61     - - z močjo do vključno 75
        kVA:
        - - - drugi:
8501 61 990   - - - - z močjo nad 7,5
        kVA do vključno 75 kVA           pr
8501 62     - - z močjo nad 75 kVA do
        vključno 375 kVA:
8501 62 900   - - - drugi                pr
8501 63     - - z močjo nad 375 kVA do
        vključno 750 kVA:
8501 63 900   - - - drugi                pr
8502      Električni generatorski
        agregati in rotacijski
        pretvorniki
        - Generatorski agregati z
        batnimi motorji z notranjim
        zgorevanjem na vžig s
        kompresijo (dieselski ali
        poldieselski motorji):
8502 12     - - z močjo nad 75 kVA do
        vključno 375 kVA:
8502 12 900   - - - drugi                pr
        - Drugi generatorski
        agregati:
8502 39     - - drugi:
        - - - drugi:
8502 39 910   - - - - turbogeneratorji          pr
8502 39 990   - - - - drugi                pr
8504      Električni transformatorji,
        statični pretvorniki (npr.
        usmerniki) in indukcijske
        tuljave
        - Drugi transformatorji:
8504 31     - - z močjo do vključno 1
        kVA:
        - - - drugi:
        - - - - merilni
        transformatorji:
8504 31 31   - - - - - za merjenje
        napetosti:
8504 31 311   - - - - - -
        visokonapetostni merilni
        transformatorji za napetost
        od 6,3 kV do 1000 kV            pr
8514      Industrijske ali
        laboratorijske električne
        peči (vključno indukcijske
        ali dielektrične peči);
        druga oprema za
        industrijsko ali
        laboratorijsko indukcijsko
        ali dielektrično segrevanje
8514 10     - Električne uporovne
        peči:
        - - druge:
8514 10 800   - - - druge                 pr
8514 30     - Druge peči in pečice:
        - - infrardeče pečice:
8514 30 190   - - - druge                pr
        - - druge:
8514 30 990   - - - druge                pr
8514 90     - Deli:
8514 90 200   - - strojev iz tar. podšt.
        8514 10 050, 8514 20 050,
        8514 30 110 in 8514 30 910         pr
8514 90 800   - - drugi                  pr
8526      Radarji, naprave za
        radionavigacijo in aparati
        za radijsko daljinsko
        krmiljenje
8526 10     - Radarji:
8526 10 900   - - drugi                 pr
        - Drugo:
8526 92     - - naprave za radijsko
        daljinsko krmiljenje:
8526 92 900   - - - druge                pr
8527      Sprejemniki za
        radiotelefonijo,
        radiotelegrafijo ali
        radiodifuzijo, vključno s
        sprejemniki, kombiniranimi
        v istem ohišju z aparatom
        za snemanje ali
        reprodukcijo zvoka ali z
        uro
        - Radiodifuzni
        sprejemniki, ki lahko
        delujejo preko električnih
        baterij ali akumulatorjev,
        vključno s takimi aparati,
        ki tudi lahko sprejemajo
        radiotelefonijo ali
        radiotelegrafijo:
8527 19 000   - - drugi                  pr
8530      Električna oprema za
        signalizacijo, varnost,
        nadzor ali upravljanje
        prometa po železniških ali
        tramvajskih progah, cestah,
        notranjih vodnih poteh,
        parkiriščih, lukah ali
        letališčih (razen opreme iz
        tar. št. 8608)
8530 90 000   - Deli                   pr
8533      Električni upori (vključno
        z reostati in
        potenciometri), razen
        grelnih uporov
8533 10 000   - Stalni ogljeni upori,
        kompozitni ali naparjeni          pr
        - Drugi stalni upori:
8533 21 000   - - za moč do vključno 20 W         pr
8537      Table, plošče, pulti, mize,
        omare in druge osnove,
        opremljene z dvema ali več
        izdelki iz tar. št. 8535
        ali 8536, za električno
        krmiljenje ali
        razdeljevanje električnega
        toka, vključno s tistimi z
        vgrajenimi instrumenti in
        aparati iz 90. poglavja in
        aparati za numerično
        krmiljenje, razen
        telefonskih central iz tar.
        št. 8517
8537 10     - Za napetost do vključno
        1.000 V:
        - - drugo:
8537 10 910   - - - krmilniki s
        pomnilnikom, ki se lahko
        programirajo                pr
8540      Žarilnokatodne,
        hladnokatodne in
        fotokatodne elektronke in
        cevi (npr.: vakuumske
        elektronke ali cevi,
        napolnjene s paro ali
        plinom, živosrebrove
        usmerjevalke, Braunove
        elektronke - katodne cevi,
        slikovne cevi za
        televizijske kamere)
        - Katodne cevi za
        televizijske sprejemnike,
        vključno katodne cevi za
        video monitorje:
8540 11     - - barvne:
        - - - z razmerjem med
        širino in višino zaslona
        manj od 1,5, z diagonalno
        izmero zaslona:
8540 11 110   - - - - do vključno 42 cm         pr
8540 11 130   - - - - od 42 cm do
        vključno 52 cm               pr
8540 11 150   - - - - od 52 cm do
        vključno 72 cm               pr
8540 11 190   - - - - nad 72 cm             pr
        - - - druge, z diagonalno
        izmero zaslona:
8540 11 910   - - - - do vključno 75 cm         pr
8540 11 990   - - - - nad 75 cm             pr
8540 20     - Slikovne cevi za
        televizijske kamere;
        pretvorniki in ojačevalniki
        slike; druge fotokatodne
        cevi:
8540 20 100   - - slikovne cevi za
        televizijske kamere             pr
        - Mikrovalovne elektronke
        (npr.: magnetroni,
        klistroni, elektronke s
        potujočimi valovi in
        karcinotroni), razen
        elektronk s krmilno
        mrežico:
8540 79 000   - - druge                  pr
8541      Diode, tranzistorji in
        podobni polprevodniški
        elementi; fotoobčutljivi
        polprevodniški elementi,
        vključno fotonapetostne
        celice, sestavljene v
        module ali plošče ali ne;
        diode za sevanje svetlobe;
        montirani piezoelektrični
        kristali
8541 40     - Fotoobčutljivi
        polprevodniški elementi,
        vključno fotonapetostne
        celice, sestavljene v
        module ali plošče ali ne;
        diode za sevanje svetlobe:
8541 40 90   - - druge:
8541 40 901   - - - sončne celice,
        sestavljene ali
        nesestavljene v module ali
        plošče                   pr
8542      Elektronska integrirana
        vezja in mikrosestavi
        - Monolitna integrirana
        vezja:
8542 12 000   - - kartice, z vgrajenim
        elektronskim integriranim
        vezjem ("pametne" kartice -
        "smart" kartice)              pr
8542 13     - - MOS tipa:
8542 13 010   - - - rezine, še
        nerazrezane v čipe             pr
8542 13 050   - - - čipi                 pr
        - - - drugo:
        - - - - pomnilniki:
        - - - - - dinamični RAM
        (random access memories)
        pomnilniki (D-RAM):
8542 13 110   - - - - - - s shranjevalno
        zmogljivostjo, ki ne
        presega 4 Mbit               pr
8542 13 150   - - - - - - s shranjevalno
        zmogljivostjo, ki presega
        16 Mbit, toda ne presega 64
        Mbit                    pr
8542 13 170   - - - - - - s shranjevalno
        zmogljivostjo nad 64 Mbit          pr
8542 13 200   - - - - - statični RAM
        pomnilniki (S-RAM)             pr
8542 13 300   - - - - - UV izbrisljivi,
        programabilni, bralni
        pomnilniki (EPROM)             pr
        - - - - - električno
        izbrisljivi, programabilni
        bralni pomnilniki (E2PROM),
        vštevši FLASH E2PROM:
        - - - - - - FLASH E2PROMi:
8542 13 420   - - - - - - - s
        shranjevalno zmogljivostjo,
        ki ne presega 4 Mbit            pr
8542 13 460   - - - - - - - s
        shranjevalno zmogljivostjo,
        ki presega 16 Mbit, toda
        ne presega 32 Mbit             pr
8542 13 480   - - - - - - - s
        shranjevalno zmogljivostjo,
        ki presega 32 Mbit             pr
8542 13 490   - - - - - - drugi              pr
8542 13 54   - - - - - drugi
        pomnilniki:
8542 13 549   - - - - - - drugi
        pomnilniki                 pr
8542 13 550   - - - - mikroprocesorji          pr
8542 13 60   - - - - mikrokrmilniki in
        mikroračunalniki:
8542 13 601   - - - - - z zmogljivostjo,
        ki ne presega 4 bite            pr
8542 13 609   - - - - - drugi              pr
        - - - - drugo:
8542 13 700   - - - - - mikroperiferije         pr
8542 13 80   - - - - - drugo:
8542 13 801   - - - - - - povsem
        namembna logična vezja
        (angl. full custom logic
        circuits); logične mreže;
        standardne celice              pr
8542 13 802   - - - - - - programabilna
        logična vezja; standardna
        logična vezja                pr
8542 13 809   - - - - - - drugo             pr
8542 14     - - vezja, dobljena s
        bipolarno tehnologijo:
8542 14 050   - - - čipi                 pr
        - - - drugo:
8542 14 11   - - - - pomnilniki:
8542 14 111   - - - - - dinamični
        pomnilniki (D-RAM);
        električno izbrisljivi,
        programabilni bralni
        pomnilniki (E2PROM),
        vštevši FLASH E2PROM            pr
8542 14 112   - - - - - statični
        pomnilniki (S-RAM), vštevši
        cache-RAM; pomnilniki za
        odčitavanje,
        neprogramabilni pomnilniki
        (ROM); pomnilniki z
        naslovljeno vsebino (CAM),
        pomnilniki FIFO , LIFO in
        feroelektrični pomnilniki          pr
8542 14 119   - - - - - drugi              pr
8542 14 300   - - - - mikroprocesorji          pr
8542 14 40   - - - - mikrokrmilniki in
        mikroračunalniki:
8542 14 401   - - - - - z zmogljivostjo
        do vključno 4 bitov             pr
8542 14 409   - - - - - z zmogljivostjo
        nad 4 bitov                 pr
        - - - - drugo:
8542 14 90   - - - - - drugo:
8542 14 901   - - - - - - povsem
        namembna logična vezja
        (angl. full custom logic
        circuits); logične mreže;
        standardne celice              pr
8542 14 902   - - - - - - programabilna
        logična vezja; standardna
        logična vezja                pr
8542 14 909   - - - - - - drugo             pr
8542 19     - - druga, vključno vezja,
        dobljena s kombinirano
        bipolarno in MOS
        tehnologijo (BIMOS
        tehnologija):
8542 19 010   - - - rezine, še
        nerazrezane v čipe             pr
8542 19 050   - - - čipi                 pr
        - - - drugo:
8542 19 40   - - - - pomnilniki:
8542 19 401   - - - - - dinamični RAM
        (random access memories)
        pomnilniki (D-RAM);
        električno izbrisljivi,
        programabilni bralni
        pomnilniki (E2PROM),
        vštevši FLASH E2PROM;
        bralni pomnilniki,
        neprogramabilni pomnilniki
        (ROMi); pomnilniki z
        naslovljeno vsebino (CAMi);
        pomnilniki FIFO;
        bralno/pisalni pomnilniki
        LIFO; feroelektrični
        pomnilniki                 pr
8542 19 402   - - - - - statični RAM
        pomnilniki (S-RAM), vštevši
        cache RAM                  pr
8542 19 409   - - - - - drugi              pr
8542 19 550   - - - - mikroprocesorji          pr
8542 19 66   - - - - mikrokrmilniki in
        mikroračunalniki:
8542 19 661   - - - - - z zmogljivostjo,
        ki ne presega 4 bite            pr
8542 19 669   - - - - - z zmogljivostjo,
        ki presega 4 bite              pr
        - - - - drugo:
8542 19 85   - - - - - drugo:
8542 19 852   - - - - - - programabilna
        logična vezja; standardna
        logična vezja                pr
8542 19 859   - - - - - - drugo             pr
8542 30     - Druga monolitna
        integrirana vezja:
8542 30 100   - - rezine, še nerazrezane
        v čipe                   pr
8542 30 200   - - čipi                  pr
        - - drugo:
8542 30 300   - - - ojačevalniki             pr
8542 30 500   - - - regulatorji
        napetosti in toka              pr
8542 30 600   - - - krmilna in kontrolna
        vezja                    pr
8544      Izolirana žica (vključno z
        lakirano žico ali
        elektrolitsko oksidirano
        žico), kabli (vključno s
        koaksialnimi kabli) in
        drugi izolirani električni
        vodniki, s konektorjem ali
        brez njega; kabli iz
        optičnih vlaken, izdelani
        iz posamično oplaščenih
        vlaken, kombinirani z
        električnimi vodniki ali
        ne, s konektorjem ali brez
        njega
        - Žica za navijanje:
8544 11     - - bakrena:
8544 11 100   - - - lakirana ali
        emajlirana                 pr
8544 11 900   - - - druga                pr
8544 19     - - druga:
8544 19 100   - - - lakirana ali
        emajlirana                 pr
8544 19 900   - - - druga                pr
        - Drugi električni
        vodniki, za nazivno
        napetost do vključno 80 V:
8544 49     - - drugi:
8544 49 200   - - - ki se uporabljajo za
        telekomunikacije              pr
8544 49 800   - - - drugi                pr
8545      Ogljene elektrode, ogljene
        ščetke, oglje za žarnice,
        oglje za baterije in drugi
        izdelki iz grafita ali
        drugega oglja, s kovino ali
        brez nje, za električne
        namene
        - Elektrode:
8545 11 000   - - za peči                 pr
8545 19     - - druge:
8545 19 100   - - - elektrode za
        elektrolize                 pr
8545 19 900   - - - druge                pr
8545 20 000   - Ščetke                  pr
8545 90     - Drugo:
8545 90 900   - - drugo                 pr
8546      Električni izolatorji iz
        kakršnega koli materiala
8546 10 000   - Iz stekla                pr
8548      Odpadki in ostanki
        primarnih celic, primarnih
        baterij in električnih
        akumulatorjev; iztrošene
        primarne celice; iztrošene
        primarne baterije in
        iztrošeni električni
        akumulatorji; električni
        deli strojev ali aparatov,
        ki niso navedeni in ne
        zajeti na drugem mestu v
        tem poglavju
8548 10     - Odpadki in ostanki
        primarnih celic, primarnih
        baterij in električnih
        akumulatorjev; iztrošene
        primarne celice; iztrošene
        primarne baterije in
        iztrošeni električni
        akumulatorji:
        - - odpadki in ostanki
        primarnih celic, primarnih
        baterij in električnih
        akumulatorjev:
8548 10 910   - - - ki vsebujejo svinec          pr
8602      Druge tirne lokomotive;
        lokomotive z zalogovnikom
8602 10 000   - Električne dieselske
        lokomotive                 pr
8602 90 000   - Druge                  pr
8603      Samovozni železniški in
        tramvajski potniški in
        tovorni vagoni, razen
        tistih iz tar. št. 8604
8603 10 000   - Napajani iz zunanjega
        vira električne energije          pr
8607      Deli tirnih vozil ali
        vrtljivih podstavkov
        - Podstavni vozički, osi,
        kolesne dvojice in njihovi
        deli:
8607 19     - - drugo, vključno z deli:
        - - - deli tovornih tirnih
        vozil, tovornih podstavkov
        itd.:
8607 19 990   - - - - drugi               pr
        - Zavore in njihovi deli:
8607 21     - - zračne zavore in
        njihovi deli:
8607 21 100   - - - iz litega železa ali
        litega jekla                pr
        - Drugi:
8607 91     - - za lokomotive:
        - - - drugi:
8607 91 990   - - - - drugi               pr
8701      Traktorji, (razen
        traktorjev iz tar. št.
        8709)
8701 20     - Cestni vlačilci za
        polpriklopnike:
8701 20 100   - - novi                  pr
8701 30     - Traktorji goseničarji:
8701 30 900   - - drugi                  pr
8701 90     - Drugi:
        - - kmetijski vlačilci
        (razen takih brez sedeža,
        za katerimi se hodi) in
        gozdarski traktorji, na
        kolesih:
        - - - novi, z močjo
        motorja:
8701 90 25   - - - - nad 37 kW, do
        vključno 59 kW:
8701 90 259   - - - - - nad 49 kW do
        vključno 59 kW               pr
8701 90 310   - - - - nad 59 kW, do
        vključno 75 kW               pr
8701 90 350   - - - - nad 75 kW, do
        vključno 90 kW               pr
8701 90 390   - - - - nad 90 kW             pr
8701 90 900   - - drugi                 pr
8702      Motorna vozila za prevoz
        deset ali več oseb, vštevši
        voznika
8702 90     - Druga:
8702 90 900   - - z drugimi motorji           pr
8704      Motorna vozila za prevoz
        blaga
        - Druga z batnim motorjem
        z notranjim zgorevanjem na
        vžig s kompresijo
        (dieselskim ali
        poldieselskim):
8704 22     - - bruto mase nad 5 do
        vključno 20 t:
        - - - druga:
8704 22 91   - - - - nova:
8704 22 912   - - - - - vozila z
        nevgrajenim delom za prevoz
        tovora (npr. keson, silos,
        hladilnik ipd.)               pr
8704 22 913   - - - - - kombinirana
        smetarska vozila za odvoz
        trdnih komunalnih odpadkov
        z vgrajenim vodnim
        rezervoarjem za čiščenje
        smetarskih zabojnikov            pr
8704 22 914   - - - - - za prevoz osebnih
        avtomobilov in kombiniranih
        vozil s hidravlično dvižno
        platformo za prevoz tovora
        v dveh nivojih               pr
        - - - druga:
8704 23 91   - - - - nova:
8704 23 912   - - - - - vozila z
        nevgrajenim delom za prevoz
        tovora (npr. keson, silos,
        hladilnik ipd.)               pr
8704 23 99   - - - - rabljena:
8704 23 992   - - - - - vozila z
        nevgrajenim delom za prevoz
        tovora (npr. keson, silos,
        hladilnik ipd.)               pr
8706 00     Šasije z vdelanimi motorji,
        za motorna vozila iz tar.
        št. 8701 do 8705
        - Šasije za traktorje iz
        tar. št. 8701; šasije za
        motorna vozila iz tar. št.
        8702, 8703 ali 8704, z
        motorjem z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim), s
        prostornino cilindrov nad
        2.500 cm3 ali z vžigom s
        svečko, s prostornino
        cilindrov nad 2.800 cm3:
8706 00 11   - - za vozila iz tar. št.
        8702 ali 8704:
8706 00 111   - - - za industrijsko
        sestavljanje                pr
8706 00 19   - - druge:
8706 00 191   - - - za industrijsko
        sestavljanje                pr
        - druge:
8706 00 99   - - druge:
8706 00 991   - - - za industrijsko
        sestavljanje                pr
8707      Karoserije (vključno
        kabine) za motorna vozila
        iz tar. št. 8701 do 8705
8707 90     - Druge:
8707 90 100   - - za industrijsko
        sestavljanje:
        traktorjev iz tar.
        podštevilk 8701 10 in 8701
        90;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        batnim motorjem z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim), s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        motornih vozil za posebne
        namene iz tar. št. 8705           pr
8708      Deli in pribor za motorna
        vozila iz tar. št. 8701 do
        8705
8708 10     - Odbijači in njihovi
        deli:
8708 10 100   - - za industrijsko
        sestavljanje:
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        batnim motorjem z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim), s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705           pr
8708 10 900   - - drugi                 pr
        - Drugi deli in pribor
        karoserij (tudi za kabine):
8708 21     - - varnostni pasovi:
8708 21 100   - - - za industrijsko
        sestavljanje:
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        motorji z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskimi ali
        poldieselskimi), s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705           pr
8708 29     - - drugo:
8708 29 100   - - - za industrijsko
        sestavljanje:
        traktorjev iz tar.
        podštevilk 8701 10 in 8701
        90;
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        motorji z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskimi ali
        poldieselskimi), s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705           pr
8708 29 900   - - - drugo                pr
        - Zavore in servozavore in
        njihovi deli:
8708 31     - - montirane zavorne
        obloge na nosilcu:
8708 31 100   - - - za industrijsko
        sestavljanje:
        traktorjev iz tar.
        podštevilk 8701 10 in 8701
        90, iz tar. podšt. 8701 10;
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        motorji z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskimi ali
        poldieselskimi), s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705           pr
8708 39     - - drugo:
8708 39 100   - - - za industrijsko
        sestavljanje:
        traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in
        8701 90;
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704 z
        motorji z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskimi ali
        poldieselskimi) s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705           pr
8708 40     - Menjalniki:
8708 40 100   - - za industrijsko
        sestavljanje:
        traktorjev iz tar.
        podštevilk 8701 10 in 8701
        90;
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        motorji z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskimi ali
        poldieselskimi), s
        prostornino cilindrov do
        2.500 cm3, ali z vžigom s
        svečko, s prostornino
        cilindrov do 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705           pr
8708 50     - Pogonske gredi z
        diferencialom, tudi tiste,
        ki imajo druge
        transmisijske komponente:
8708 50 100   - - za industrijsko
        sestavljanje:
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        motorjem z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim), s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705           pr
8708 60     - Gredi (razen pogonskih)
        in njihovi deli:
8708 60 100   - - za industrijsko
        sestavljanje:
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        motorjem z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim), s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705           pr
8708 70     - Kolesa, njihovi deli in
        pribor:
8708 70 100   - - za industrijsko
        sestavljanje:
        traktorjev iz tar.
        podštevilk 8701 10 in 8701
        90;
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        motorjem z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim), s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705           pr
8708 80     - Obesni blažilniki:
8708 80 100   - - za industrijsko
        sestavljanje:
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        motorjem z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim) s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705           pr
        - Drugi deli in pribor:
8708 91     - - hladilniki:
8708 91 100   - - - za industrijsko
        sestavljanje:
        traktorjev iz tar.
        podštevilk 8701 10 in 8701
        90;
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        motorjem z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim), s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705                    pr
8708 92     - - izpušni lonci in
        izpušne cevi (razen
        katalizatorjev iz tar.
        podšt. 8421 39 710):
8708 92 100   - - - za industrijsko
        sestavljanje:
        traktorjev iz tar.
        podštevilk 8701 10 in 8701
        90;
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        motorjem z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim), s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705           pr
8708 93     - - vklopno-izklopne
        sklopke in njihovi deli:
8708 93 100   - - - za industrijsko
        sestavljanje:
        traktorjev iz tar.
        podštevilk 8701 10 in 8701
        90;
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        motorjem z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim), s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705           pr
8708 93 900   - - - drugo                pr
8708 94     - - volani, krmilni drogovi
        in krmilni mehanizmi:
8708 94 900   - - - drugi                pr
8708 99     - - drugo:
8708 99 100   - - - za industrijsko
        sestavljanje:
        traktorjev iz tar.
        podštevilk 8701 10 in 8701
        90;
        vozil iz tar. št. 8703;
        vozil iz tar. št. 8704, z
        motorjem z notranjim
        zgorevanjem s kompresijskim
        vžigom (dieselskim ali
        poldieselskim), s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.500 cm3, ali z
        vžigom s svečko, s
        prostornino cilindrov do
        vključno 2.800 cm3;
        vozil iz tar. št. 8705           pr
8710 00 000   Tanki in druga oklepna
        bojna motorna vozila,
        vključno tista, ki so
        opremljena z oborožitvenimi
        sredstvi, in njihovi deli          pr
8801      Baloni in vodljivi
        zrakoplovi; jadralna
        letala, pilotirani zmaji in
        druga letala brez pogona
8801 10     - Jadralna letala in
        pilotirani zmaji:
8801 10 900   - - drugi                 pr
8801 90     - Drugo:
        - - drugo:
8801 90 910   - - - baloni in vodljivi
        zrakoplovi                 pr
8802      Druga letala (npr.
        helikopterji, letala);
        vesoljska vozila (vključno
        s sateliti) in sredstva za
        orbitalno ali
        izvenorbitalno lansiranje
        vesoljskih vozil
        - Helikopterji:
8802 11     - - prazne neoperativne
        mase do vključno 2000 kg:
8802 11 900   - - - drugi                pr
8802 12     - - prazne neoperativne
        mase nad 2000 kg:
8802 12 900   - - - drugi                pr
8802 30     - Letala in drugi
        zrakoplovi, prazne
        neoperativne mase nad 2000
        do vključno 15000 kg:
8802 30 900   - - drugo                 pr
8802 40     - Letala in drugi
        zrakoplovi, prazne
        neoperativne mase nad 15000
        kg:
8802 40 900   - - drugo                 pr
8802 60     - Vesoljska vozila
        (vključno s sateliti) in
        sredstva za orbitalno ali
        izvenorbitalno lansiranje
        vesoljskih vozil:
8802 60 100   - - vesoljska vozila
        (vključno s sateliti)            pr
8802 60 900   - - sredstva za orbitalno
        ali izvenorbitalno
        lansiranje vesoljskih vozil         pr
8803      Deli blaga iz tar. št. 8801
        do 8802
8803 90     - Drugi:
        - - drugi:
8803 90 910   - - - za uporabo v
        civilnem letalstvu in
        jadralstvu                 pr
8805      Oprema za lansiranje letal;
        krovna prestrezala letal in
        podobne naprave; naprave za
        treniranje letenja na tleh;
        deli navedenih izdelkov
8805 20     - Naprave za treniranje
        letenja na tleh in njihovi
        deli:
8805 20 900   - - drugo                 pr
9009      Aparati za fotokopiranje z
        vdelanim optičnim sistemom,
        aparati za kontaktno
        kopiranje in aparati za
        termično kopiranje
        - Elektrostatski aparati
        za fotokopiranje:
9009 11 000   - - za reprodukcijo
        izvirnika direktno na
        kopijo (direktni mokri
        postopek)                  pr
9009 12 000   - - za reprodukcijo
        izvirnika prek posredne
        podlage (indirektni suhi
        postopek)                  pr
        - Drugi aparati za
        fotokopiranje:
9009 21 000   - - z vdelanim optičnim
        sistemom                  pr
9009 22     - - kontaktni:
9009 22 100   - - - ozalitni in
        diazotipijski                pr
9009 22 900   - - - drugi                pr
9009 30 000   - Aparati za termično
        kopiranje                  pr
9009 90 000   - Deli in pribor              pr
9010      Aparati in oprema za
        fotografske (tudi
        kinematografske)
        laboratorije (vključno z
        aparati za projeciranje ali
        risanje slike vezij na
        občutljive polprevodniške
        materiale), ki niso
        navedeni in ne zajeti na
        drugem mestu v tem
        poglavju; negatoskopi;
        zasloni za projekcije
9010 10 000   - Aparati in oprema za
        avtomatsko razvijanje
        fotografskega (tudi
        kinematografskega) filma
        ali papirja v zvitku ali za
        avtomatsko prenašanje
        posnetka z razvitega filma
        na zvitke fotografskega
        papirja                   pr
9010 50     - Drugi aparati in oprema
        za fotografske (tudi
        kinematografske)
        laboratorije; negatoskopi:
9010 50 100   - - aparati za projekcijo
        ali risanje vzorcev za
        vezja na vzdraženo osnovo
        ploskega prikazovalnika           pr
9010 50 900   - - drugi                  pr
9011      Optični mikroskopi, tudi
        tisti za mikrofotografijo,
        mikrokinematografijo in
        mikroprojekcijo
9011 20     - Drugi mikroskopi za
        mikrofotografijo,
        mikrokinematografijo in
        mikroprojekcijo:
9011 20 900   - - drugi                  pr
9013      Sklopi s tekočimi kristali
        (LCD), ki ne pomenijo
        izdelkov, podrobneje
        opisanih v drugih tarifnih
        številkah; laserji, razen
        laserskih diod; druge
        optične naprave in
        instrumenti, ki niso
        navedeni in ne zajeti na
        drugem mestu v tem poglavju
9013 80     - Druge naprave, aparati
        in instrumenti:
        - - sklopi s tekočimi
        kristali (LCD) (brez
        krmilnega vezja):
9013 80 200   - - - sklopi s tekočimi
        kristali z aktivno matriko         pr
9013 80 300   - - - druge                pr
9013 80 900   - - druge                 pr
9013 90     - Deli in pribor:
9013 90 100   - - za naprave s tekočimi
        kristali (LCD)               pr
9013 90 900   - - drugi                 pr
9015      Geodetski (tudi
        fotogrametrijski),
        hidrografski,
        oceanografski, hidrološki,
        meteorološki ali
        geofizikalni instrumenti in
        aparati, razen kompasov;
        daljinomeri
9015 20     - Teodoliti in tahimetri:
9015 20 100   - - elektronski              pr
9015 30     - Nivelirji:
9015 30 100   - - elektronski              pr
9015 30 900   - - drugi                 pr
9018      Medicinski, kirurški,
        zobozdravniški in
        veterinarski instrumenti in
        aparati, vključno z
        scintigrafskimi,
        elektromedicinskimi aparati
        in aparati za preiskavo
        vida; deli in pribor
        - Elektrodiagnostični
        aparati (tudi aparat za
        funkcionalne raziskovalne
        preiskave ali za
        preverjanje fizioloških
        parametrov):
9018 11 000   - - elektrokardiografi           pr
9018 12 000   - - aparati za ultrazvočno
        skeniranje                 pr
9018 13 000   - - aparati za odslikavanje
        podob na osnovi magnetnih
        resonanc (NMR)               pr
9018 19     - - drugi:
9018 19 100   - - - aparati za hkratno
        opazovanje dveh ali več
        parametrov                 pr
9018 19 900   - - - drugi                 pr
9018 90     - Drugi instrumenti in
        aparati:
9018 90 300   - - oprema za renalno
        dializo (umetne ledvice,
        stroji, ki nadomeščajo
        ledvice in aparati za
        dializo)                  pr
9020 00     Drugi dihalni aparati in
        plinske maske, razen
        varovalnih mask brez
        mehanskih delov in
        zamenljivih filtrov; deli
        in pribor
9020 00 900   - Drugi                  pr
9021      Ortopedske priprave, tudi
        bergle, kirurški pasovi in
        kilni pasovi; opornice in
        druge priprave za prelome;
        umetni deli telesa; aparati
        za izboljšanje sluha in
        druge priprave, ki se
        nosijo na telesu ali
        vdelajo v telo, da bi
        odpravile hibo ali
        invalidnost
9021 30     - Drugi umetni deli
        telesa:
9021 30 100   - - očesne proteze             pr
9021 30 900   - - drugo                 pr
9021 40 000   - Aparati za izboljšanje
        sluha, razen delov in
        pribora                   pr
9021 50 000   - Aparati za spodbujanje
        dela srčnih mišic, razen
        delov in pribora              pr
9021 90     - Drugo:
9021 90 100   - - deli in pribor za
        slušne aparate               pr
9021 90 900   - - drugo                 pr
9022      Rentgenski aparati in
        aparati z alfa, beta ali
        gama žarki za medicinsko,
        kirurško, zobozdravniško,
        veterinarsko ali drugo
        uporabo, vključno z aparati
        za radiografijo ali
        radioterapijo; rentgenske
        cevi in drugi generatorji
        rentgenskih žarkov,
        visokonapetostni
        generatorji, komandne
        plošče in komandne mize,
        zasloni, mize, stoli in
        podobno za preiskovanje in
        zdravljenje
        - Rentgenski aparati za
        medicinsko, kirurško,
        zobozdravniško,
        veterinarsko ali drugo
        uporabo, vključno z aparati
        za radiografijo ali
        radioterapijo:
9022 19 000   - - za drugo uporabo            pr
        - Aparati z alfa, beta ali
        gama žarki za medicinsko,
        kirurško, zobozdravniško,
        veterinarsko ali drugo
        uporabo, vključno z aparati
        za radiografijo ali
        radioterapijo:
9022 21 000   - - za medicinsko,
        kirurško, zobozdravniško
        ali veterinarsko uporabo          pr
9022 29 000   - - za drugo uporabo            pr
9022 30 000   - Rentgenske cevi             pr
9022 90     - Drugo, vključno z deli
        in priborom:
9022 90 900   - - drugo                 pr
9024      Stroji in aparati za
        preskušanje trdote, natezne
        tlačne trdnosti,
        elastičnosti ali drugih
        mehanskih lastnosti
        materiala (npr. kovin,
        lesa, tekstilnega
        materiala, papirja,
        plastične mase)
9024 10     - Stroji in aparati za
        preskušanje kovin:
        - - drugi:
9024 10 910   - - - univerzalni ali za
        preizkušanje trdnosti            pr
9024 10 930   - - - za preizkušanje
        trdote                   pr
9024 10 990   - - - drugi                pr
9025      Hidrometri in podobni
        merilniki, termometri,
        pirometri, barometri,
        higrometri (vlagomeri) in
        psihrometri, tudi
        kombinacije teh
        instrumentov, z možnostjo
        registriranja ali brez nje
        - Termometri in pirometri,
        ki niso kombinirani z
        drugimi instrumenti:
9025 11     - - tekočinski, za direktno
        odčitavanje:
        - - - drugi:
9025 11 910   - - - - klinični ali
        veterinarski termometri           pr
9026      Instrumenti in aparati za
        merjenje ali kontrolo
        pretoka, nivoja, tlaka ali
        drugih spremenljivih
        veličin pri tekočinah ali
        plinih (npr. merilniki
        pretoka, kazalniki nivoja,
        manometri, merilniki
        količine toplote), razen
        instrumentov in aparatov iz
        tar. št. 9014, 9015, 9028
        ali 9032
9026 80     - Drugi instrumenti in
        aparati:
        - - drugi:
9026 80 990   - - - drugi                pr
9027      Instrumenti in aparati za
        fizikalne ali kemične
        analize (npr. polarimetri,
        refraktometri,
        spektrometri, aparati za
        analizo plina ali dima);
        instrumenti in aparati za
        merjenje in kontrolo
        viskoznosti, poroznosti,
        raztezanja, površinske
        napetosti in podobno;
        instrumenti in aparati za
        merjenje ali kontroliranje
        toplote, zvoka ali svetlobe
        (vključno z ekspozimetri);
        mikrotomi
9027 10     - Aparati za analizo plina
        ali dima:
9027 10 100   - - elektronski              pr
9027 10 900   - - drugi                 pr
9027 20 000   - Kromatografi in
        instrumenti z elektroforezo         pr
9027 80     - Drugi instrumenti in
        aparati:
        - - elektronski:
9027 80 110   - - - merilniki pH, rH in
        drugi aparati za merjenje
        prevodnosti                 pr
9027 80 170   - - - drugi                pr
        - - drugi:
9027 80 910   - - - za merjenje in
        kontrolo viskoznosti,
        poroznosti in raztezanja          pr
9027 80 970   - - - drugi                pr
9028      Merilniki porabe ali
        proizvodnje plinov, tekočin
        ali električne energije,
        vključno z merilniki za
        njihovo umerjanje
9028 10 000   - Plinomeri                pr
9028 20 000   - Merilniki tekočin            pr
9030      Osciloskopi, spektralni
        analizatorji in drugi
        instrumenti in aparati za
        merjenje ali kontrolo
        električnih veličin, razen
        merilnikov iz tar. št.
        9028; instrumenti in
        aparati za merjenje ali
        odkrivanje alfa, beta,
        gama, rentgenskih,
        kozmičnih ali drugih
        ionizirajočih sevanj
9030 40     - Drugi instrumenti in
        aparati, posebej namenjeni
        za telekomunikacije (npr:
        instrumenti za merjenje
        presluha, instrumenti za
        merjenje ojačenja,
        instrumenti za merjenje
        popačenja, psofometri):
9030 40 900   - - drugi                 pr
9031      Instrumenti, aparati in
        stroji za merjenje ali
        kontrolo, ki niso navedeni
        in ne zajeti na drugem
        mestu v tem poglavju;
        projektorji profilov
9031 20 000   - Merilne mize               pr
9302 00     Revolverji in pištole,
        razen tistih, ki se
        uvrščajo v tar. št. 9303 in
        9304
9302 00 100   - Kalibra 9 mm ali več           pr
9302 00 900   - Drugo                  pr
9306      Bombe, granate, torpedi,
        mine, rakete in podobno ter
        njihovi deli; naboji, drugo
        strelivo in projektili ter
        njihovi deli, vključno s
        šibrami in čepi za naboje
9306 30     - Drugo strelivo in
        njegovi deli:
9306 30 100   - - za revolverje in
        pištole iz tar. št. 9302 in
        za avtomatske puške iz tar.
        Zt. 9301                  pr
        - - drugo:
9306 30 300   - - - za vojaško orožje          pr
9306 90     - Drugo:
9306 90 100   - - za vojaške namene           pr
9616      Pršila za dišave in podobna
        toaletna pršila, naprave in
        glave zanje; blazinice za
        pudranje in blazinice za
        nanašanje kozmetičnih ali
        toaletnih preparatov
9616 10     - Pršila za dišave in
        podobna toaletna pršila,
        naprave in glave zanje:
9616 10 100   - - toaletna pršila            pr
9616 10 900   - - naprave in glave zanje         pr


AAA Zlata odličnost