Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4770. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tišina, stran 14886.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na 12. seji dne 19. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tišina
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Tišina in ceste med naselji v Občini Tišina in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 12. 7. 1999.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinski cest v Občini Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 69/98).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032–14/99
Tišina, dne 22. novembra 1999.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

AAA Zlata odličnost