Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4764. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Ribnica na Pohorju, stran 14881.

Na podlagi 28. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 7. člena statuta Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Ribnica na Pohorju na seji dne 30. 9. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Ribnica na Pohorju
I
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Ribnica na Pohorju, ki so bile družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevne skupnosti oziroma društvena lastnina in so pretežno namenjene opravljanju kulturne dejavnosti:
1. prostori v prvem nadstropju Večnamenske dvorane Josipdol (370 m2, št. zemlj. knj. vl. 78, parc. št. 134, k.o. Hudi Kot), lastnik Občina Ribnica na Pohorju,
2. Vila Ribnica (št. zemlj. knj. vl. 156, parc. št. 88/1, k.o. Ribnica na Pohorju), lastnik Občina Ribnica na Pohorju.
II
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služijo kulturnim dejavnostim.
III
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
IV
Nepremičninam iz 1. točke tega sklepa ni mogoče spremeniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta občine Ribnica na Pohorju.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-1/99-01
Ribnica na Pohorju, dne 30. oktobra 1999.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost