Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4759. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold, stran 14867.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 9. seji dne 28. 10. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naselju Prebold z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– v zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v in naselju Prebold;
– v krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju Prebold.
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Prebold in ceste med naselji v Občini Prebold in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
– krajevne ceste (LK)
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
7. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347–05–144/98–03 z dne 15. 7. 1999.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 75/98).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344–04/01–01
Prebold, dne 28. oktobra 1999.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost