Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4756. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o., Postojna v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, stran 14864.

Na podlagi 25., 28., 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 438. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94), 18. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 37/98, 96/99), 8. člena odloka o gospodarskih javnih službah Občine Pivka (Uradni list RS, št. 11/96), 16. in 60. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98, 66/99), 19. in 83. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99) sta Občinski svet občine Postojna na 10. seji dne 15. 11. 1999 in Občinski svet občine Pivka na 8. seji dne 18. 11. 1999 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o., Postojna v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
1. člen
V odloku o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o., Postojna v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna (Uradni list RS, št. 51/97, 71/97, 23/99) se v 9. členu spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Ustanoviteljske pravice Občine Postojna do javnega podjetja izvršuje občinski svet.«
2. člen
V 16. členu se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– predlaga Občinskemu svetu občine Postojna in Občinskemu svetu občine Pivka imenovanje direktorja podjetja«
Dosedanja tretja do osma alinea postanejo četrta do deveta alinea.
3. člen
V 17. člen se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Direktorja podjetja na podlagi javnega razpisa in na predlog nadzornega sveta podjetja v skladu s statutom podjetja imenujeta in razrešujeta Občinski svet občine Postojna in Občinski svet občine Pivka«.
V primeru prenehanja delovnega razmerja direktorja pred potekom mandata ali v drugih primerih, ko direktor preneha z delom, imenujeta Občinski svet občine Postojna in Občinski svet občine Pivka na predlog nadzornega sveta podjetja vršilca dolžnosti direktorja, brez razpisa, največ za dobo enega leta.«
4. člen
V 22. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Statut javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna se mora uskladiti s tem odlokom v roku 30 dni po uveljavitvi odloka.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-2/99
Pivka, dne 1. decembra 1999.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.
Št. 032-01-2/99
Postojna, dne 15. novembra 1999.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost