Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4745. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ljutomer, stran 14840.

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95), 4. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 22. 11. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ljutomer
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, ki jih morajo gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, upoštevati pri določanju podaljšanega obratovalnega časa.
2. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri upravnem organu občine, razen v primerih, ko gre za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času je potrebno pridobiti soglasje upravnega organa občine pristojnega za gostinstvo, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih s tem pravilnikom.
Trajanje veljavnosti soglasja za podaljšani obratovalni čas mora upravni organ tudi časovno opredeliti.
3. člen
V podaljšanem obratovalnem času smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) in so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih ter izletniške kmetije, ki so v stanovanjskih naseljih, obratovati v podaljšanem obratovalnem času, ki ne sme biti daljši kot do 23.30 ure.
Gostinski obrati in kmetije, ki se nahajajo izven stanovanjskih naselij, lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, ki lahko traja največ do 4. ure.
4. člen
Ob izdaji soglasja mora upravni organ upoštevati vrsto gostinskega obrata, potrebe gostov, lokacijo gostinskega obrata oziroma okoliš, kjer se obrat nahaja ter spoštovanje javnega reda in miru v preteklem obdobju.
5. člen
Gostinski obrat lahko brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega upravnega organa občine obratuje dlje, kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, vsakič enkrat ob pustovanju in martinovanju, ob drugih priložnostih pa v primeru, da je gostinec pri občinskem upravnem organu z vlogo prijavil podaljšanje obratovalnega časa vsaj pet dni pred dnevom, ko bo gostinski obrat obratoval v podaljšanem obratovalnem času.
6. člen
Gostinski obrati na bencinskih servisih lahko določijo svoje obratovanje, ki lahko traja 1 uro dlje, kot traja obratovalni čas prodajalne.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 80/98).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-01-7/99
Ljutomer, dne 22. novembra 1999.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost