Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4743. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programskem delu zazidalnega načrta industrijske cone I-1 (del 1) in cone proizvodne obrti P-1 v Ljutomeru, stran 14839.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 47/93, 71/93 in 44/97), zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 73/94, 73/95, 56/98, 67/98, 72/98, 73/98 in 75/98), 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na 9. seji dne 22. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o programskem delu zazidalnega načrta industrijske cone I-1 (del 1) in cone proizvodne obrti P-1 v Ljutomeru
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o programskem delu zazidalnega načrta industrijske cone I-1 (del 1) in proizvodne obrti P-1 v Ljutomeru, ki ga je izdelalo Proizvodno gradbeno podjetje Ljutomer – enota za projektiranje in urbanizem, št. proj. 152 v januarju 1982 (Uradne objave, št. 20/82).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 3. člena odloka tako, da se besedilo “na vzhodnem delu območja pa je dovoljena obrtno-stanovanjska gradnja” nadomesti tako, da se prvi odstavek 3. člena v celoti glasi:
“V vzhodnem delu območja, ki ga obravnava zazidalni načrt je dovoljena industrijska gradnja, na zahodnem delu območja pa je dovoljena obrtno-stanovanjska gradnja”.
Dopolni se 3. člen odloka tako, da se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek:
“Na območju industrijske gradnje je dovoljena trgovska in gostinska dejavnost.”
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-06-5/99
Ljutomer, dne 23. novembra 1999.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost