Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4742. Odlok o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Ljutomer, stran 14837.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 61/95, 70/95 in 20/98) in 58. in 131. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer s soglasjem svetov krajevnih skupnosti, na 9. seji dne 22. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Ljutomer
1. člen
V Občini Ljutomer so s statutom Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) ustanovljene naslednje krajevne skupnosti z naselji:
1. Krajevna skupnost Cezanjevci, ki obsega naselja: Branoslavci, Cezanjevci, Vidanovci, Vogričevci, in Zgornji Kamenščak;
2. Krajevna skupnost Cven, ki obsega naselja: Cven, Krapje in Mota;
3. Krajevna skupnost Krištanci, Šalinci, Grlava, ki obsega naselja: Grlava, Krištanci in Šalinci;
4. Krajevna skupnost Ljutomer, ki obsega naselja: Babinci, Ljutomer, Noršinci in Spodnji Kamenščak;
5. Krajevna skupnost Mala Nedelja, ki obsega naselja: Bodislavci, Bučkovci, Drakovci, Kuršinci, Mala Nedelja in Moravci v Slovenskih goricah;
6. Krajevna skupnost Radoslavci, ki obsega naselja: Godemarci, Precetinci, Radoslavci in Sitarovci;
7. Krajevna skupnost Stara cesta, ki obsega naselja: Desnjak, Mekotnjak in Stara cesta;
8. Krajevna skupnost Stročja vas, ki obsega naselja: Globoka, Nunska Graba, Podgradje, Presika, Pristava, Rinčetova graba, Stročja vas;
9. Krajevna skupnost Železne dveri, ki obsega naselja: Cuber, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Plešivica, Radomerje, Radomerščak, Slamnjak in Železne dveri.
2. člen
Svet krajevne skupnosti Cezanjevci šteje devet članov.
Za območje krajevne skupnosti se oblikuje pet volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Cezanjevci, volijo se trije člani sveta;
2. volilna enota obsega naselje Branoslavci, volita se dva člana sveta;
3. volilna enota obsega naselje Vogričevci, volita se dva člana sveta;
4. volilna enota obsega naselje Zgornji Kamenščak, voli se en član sveta;
5. volilna enota obsega naselje Vidanovci, voli se en član sveta.
3. člen
Svet krajevne skupnosti Cven šteje sedem članov.
Za območje Krajevne skupnosti Cven se oblikujejo štiri volilne enote, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Cven, volijo se trije člani sveta;
2. volilna enota obsega naselje Mota, volita se dva člana sveta;
3. volilna enota obsega del naselja Krapje od št. 1 do vključno 35, voli se en član sveta;
4. volilna enota obsega del naselja Krapje od št. 36 do vključno 78, voli se en član sveta.
4. člen
Svet krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava šteje devet članov.
Za območje Krajevne skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava se oblikujejo tri volilne enote, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Krištanci, volijo se trije člani sveta;
2. volilna enota obsega naselje Šalinci, volijo se trije člani sveta;
3. volilna enota obsega naselje Grlava, volijo se trije člani sveta.
5. člen
Svet krajevne skupnosti Ljutomer šteje devet članov. Za območje KS Ljutomer se oblikuje pet volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega naslednje ulice: Bratov Pihlar, I. Kaučiča, Staneta Rozmana, Janka Ribiča, Lendavska cesta, Ormoška cesta št. 8 in št. od 10 do 61, Rajh Nade št.: 2, 4, 6, 8, 10, 10a, 12, 16, 18, 20, 20a, 20b, 22, 24; Satri trg št.: 1, 3, 7, 9, 9a, 10, 10a, 11, 12, 13,; Ulica ob progi, Ul. dr. Frana Kovačiča, Vinka Megle, Volkmerjeva ul., Zacherlova ul., Jeruzalemska c., Poljska pot, Cvetlična ulica Ul. A. Trstenjaka, Ul. V. prekomorske brigade, Užiška ulica, Vrta ulica, Fulneška. Volijo se trije člani sveta;
2. volilna enota obsega naslednje ulice: Cankarjeva cesta, Cesta na vilo, Glavni trg, Joška Berdena, Jureša Cirila, Kajuhova ulica, Kerenčičeva ulica, Kidričeva ulica, Prešernova ulica, Ptujska cesta, Rajh Nade št.: 7, 9, 11, 13, 15, 17, Razlagova ulica, Slavka Osterca, Stari trg št.: 2, 4, 6, 8, Trg Jakoba Babiča, Vrazova ulica, Postružnikova ul., Mestni breg, Miklošičev trg, Aškerčeva ulica, Jurčičeva ulica, Ulica 9. maja, Ormoška ulica št.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Cesta I. slov. tabora, Cvetka Golarja, Kolodvorska ulica, Soboška cesta, Viktorja Kukovca, Grossmanova ul., Maistrova ul., Ul. Jana Baukarta, Babinska cesta, Ul. Rada Pušenjaka. Volijo se trije člani sveta;
3. volilna enota obsega naselje Spodnji Kamenščak, voli se en član sveta;
4. volilna enota obsega naselje Noršinci, voli se en član sveta;
5. volilna enota obsega naselje Babinci, voli se en član sveta.
6. člen
Svet krajevne skupnosti Mala Nedelja šteje devet članov sveta. Za območje Krajevne skupnosti Mala Nedelja se oblikuje šest volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega del naselja naselja Drakovci od št. 1 do vključno 62 in del naselja Moravci od št. 34 do 157, volita se dva člana sveta;
2. volilna enota obsega naselje Bučkovci, voli se en član sveta;
3. volilna enota obsega naselje Mala Nedelja in del naselja Moravci od Moravci od št. 1 do vključno 33, volita se dva člana sveta;
4. volilna enota obsega del naselja Drakovci od št. 63 do vključno št. 111, voli se en član sveta;
5. volilna enota obsega naselje Kuršinci, volita se dva člana sveta;
6. volilna enota obsega naselje Bodislavci, voli se en član sveta.
7. člen
Svet krajevne skupnosti Radoslavci šteje sedem članov.
Za območje Krajevne skupnosti Radoslavci se oblikujejo tri volilne enote, in sicer:
1. volilna enota obsega naselji Radoslavci in Sitarovci, volijo se trije člani sveta;
2. volilna enota obsega naselje Precetinci, volita se dva člana sveta;
3. volilna enota obsega naselje Godemarci, volita se dva člana sveta.
8. člen
Svet krajevne skupnosti Stara cesta šteje devet članov.
Za območje Krajevne skupnosti Stara cesta se oblikujejo tri volilne enote, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Desnjak, volijo se trije člani sveta;
2. volilna enota obsega naselje Mekotnjak, volijo se trije člani sveta;
3. volilna enota obsega naselje Stara cesta, volijo se trije člani sveta.
9. člen
Svet krajevne skupnosti Stročja vas šteje devet članov sveta.
Za območje Krajevne skupnosti Stročja vas se oblikuje sedem volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Globoka, voli se en član sveta;
2. volilna enota obsega naselje Nunska Graba, voli se en član sveta;
3. volilna enota obsega naselje Presika, voli se en član sveta;
4. volilna enota obsega naselje Pristava, voli se en član sveta;
5. volilna enota obsega naselje Podgradje, voli se dva člana sveta;
6. volilna enota obsega naselje Rinčetova graba, voli se en član sveta;
7. volilne enota obsega naselje Stročja vas, volita se dva člana sveta.
10. člen
Svet krajevne skupnosti Železne dveri šteje devet članov sveta.
Za območje Krajevne skupnosti Železne dveri se oblikuje devet volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Cuber, voli se en član sveta;
2. volilna enota obsega naselje Gresovščak, voli se en član sveta;
3. volilna enota obsega naselje Ilovci, voli se en član sveta;
4. volilna enota obsega naselje Jeruzalem, voli se en član sveta;
5. volilna enota obsega naselje Plešivica, voli se en član sveta;
6. volilna enota obsega naselje Radomerje, voli se en član sveta;
7. volilna enota obsega naselje Radomerščak, voli se en član sveta;
8. volilna enota obsega naselje Salmnjak, voli se en član sveta;
9. volilna enota obsega naselje Železne dveri, voli se en član sveta.
11. člen
Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po večinskem volilnem sistemu. Člane svetov krajevnih skupnosti volijo volivci, ki imajo volilno pravico, s stalnim prebivališčem v posamezni krajevni skupnosti.
12. člen
Kandidiranje kandidatov za člane sveta KS poteka v skladu z določbami zakona o lokalnih volitvah in rokovnikom za izvedbo volitev.
13. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja občinska volilna komisija in volilne komisije teh skupnosti.
14. člen
V svet krajevne skupnosti so izvoljeni kandidati, ki so dobili največ glasov v volilni enoti. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb, ki se opravi pred občinsko volilno komisijo.
15. člen
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
16. člen
Mandatna doba prvoizvoljenim članom svetov krajevnih skupnosti traja do poteka mandata članom občinskega sveta.
17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot (Uradni list RS, št. 24/96 in popravek Uradni list RS, št. 30/96).
Št. 006.08-7/99
Ljutomer, dne 22. novembra 1999.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost