Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4740. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni Log-Dolga vas II, stran 14827.

Na podlagi 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 - popr.) je Občinski svet občine Kočevje na 9. redni seji dne 25. 11. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni Log–Dolga vas II
1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za območje P5/S14- Mestni Log–Dolga vas II, ki ga je izdelal Populus, d.o.o., iz Ljubljane pod št. proj. 69/02/95 v oktobru 1999, za dobo 30 dni.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Kočevje, na Oddelku za okolje in prostor, Ljubljanska 26, Kočevje in Krajevne skupnosti Kočevje-mesto, TZO 8, 1330 Kočevje.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Oddelek za okolje in prostor Občine Kočevje organiziral javno razpravo (obravnavo) o osnutku zazidalnega načrta. O kraju in času razprave bodo občani obveščeni naknadno.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve, ali pa jo pisno posredujejo na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za okolje in prostor, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po začetku javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-14/95-141
Kočevje, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost