Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4724. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I, stran 14803.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I, ki ga je izdelal RC – Planiranje Celje d.o.o. (št. proj. 356/99) in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
II
Osnutek opredeljuje spremembo namembnosti dela objekta za opravljanje slaščičarske dejavnosti za investitorja Podvratnik Alojza in Silvo na parcelah 1153, k.o. Celje.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Kajuh in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena Mestna četrt Kajuh naknadno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni organ mestne četrti posreduje pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se Krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-314/99
Celje, dne 30. novembra 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost