Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4721. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča, stran 14801.

Na podlagi 6., 15. in 121. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št.19/99) in 4. člena odloka o komunalnem prispevku v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 93/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 22. 10. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
1. člen
Na osnovi ugotovljenih povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč se za posamezne vrste komunalnih objektov in naprav individualne in kolektivne rabe izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Benedikt za leto 1999 določi naslednja izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih objektov in naprav:
--------------------------------------------------------------------------
Opis opremljenosti:               Delež komunalnih objektov
(napeljava, označena z *, predstavlja      in naprav
osnovno oziroma izhodiščno            v odvisnosti od osnovne
komunalno opremo)                komunalne opreme
--------------------------------------------------------------------------
1. Objekti in naprave individualne
komunalne rabe (IKU=5,0%):
a) vodovodno omrežje *              35,5%
b) fekalna kanalizacija *            38,0%
c) električno omrežje:
– v kabelski izvedbi *              26,5%
– v izvedbi z zračnimi vodi           16,5%
2. Objekti in naprave kolektivne
komunalne rabe (KKU=6,5%):
a) cesta:
– v asfaltni izvedbi s pločniki *        65,0%
– v asfaltni izvedbi brez pločnikov       38,5%
– v makadamski izvedbi              19,0%
b) javna parkirišča v sklopu ceste *       17,5%
c) javna razsvetljava:
– v kabelski izvedbi s kandelabrih *       7,0%
– v izvedbi z zračnimi vodi na drogovih      3,5%
d) odvodnjavanje javnih in prostih površin
v urejeno kanalizacijo
(meteorna kanalizacija) *            10,5%
--------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42007-017/99
Benedikt, dne 30. novembra 1999.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost