Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4716. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, stran 14798.

Na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 25. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v Občini Ajdovščina na dan 31. 12. 1998 znaša 121.000 SIT/m2.
2. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne cene iz prejšnjega člena, in sicer:
– 2% za območje strogega centra Ajdovščine,
– 1% za širše mestno območje Ajdovščine,
– 0,6% za ostala naselja in zaselke.
Pri določanju vrednosti stavbnega zemljišča se upošteva tudi njegova uporabna vrednost in funkcionalna ugodnost lokacije. Meje območij so razvidne iz grafične karte, ki se uporablja pri izračunu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ajdovščina za III. kategorijo opremljenosti in 2. skupino gostote poselitve na dan 31. 12. 1998 znašajo 14.500 SIT/m2 koristne stanovanjske površine, od tega odpade na komunalne naprave individualne rabe 45%, na komunalne naprave kolektivne rabe pa 55%.
4. člen
S tem odlokom določene cene se med letom valorizirajo z indeksi cen, ki jih objavlja Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč (Uradno glasilo, št. 1/96).
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-137/99
Ajdovščina, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Ajdovščina
Kazimir Bavec l. r.

AAA Zlata odličnost