Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/1999 z dne 9. 12. 1999

Kazalo

4697. Zakon o spremembi zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-D), stran 14769.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-D)
Razglašam zakon o spremembi zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. novembra 1999.
Št. 001-22-171/99
Ljubljana, dne 3. decembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DRUŽBI ZA ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE IZVOZA SLOVENIJE (ZDZFI-D)
1. člen
V zakonu o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/96 in 31/97) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
“Varnostne rezerve se oblikujejo iz premij, provizij in drugih dohodkov ter iz dobička, ki ga družba ustvari na področju zavarovanja in pozavarovanja pred srednjeročnimi komercialnimi riziki, nekomercialnimi riziki in kratkoročnimi komercialnimi riziki, ki se ne tržijo, ki jih družba opravlja za račun države. Varnostne rezerve se oblikujejo tudi iz sredstev kupnin iz naslova privatizacije družbe, lahko pa tudi iz drugih sredstev.
Posebne varnostne rezerve se oblikujejo iz premij, provizij in drugih dohodkov ter iz dobička, ki ga družba ustvari na področju zavarovanja pred riziki sprememb vrednosti valut.
Sredstva za oblikovanje varnostnih rezerv ter posebnih varnostnih rezerv zagotovi družbi Republika Slovenija.
Varnostne rezerve se uporabljajo za plačilo stroškov poslovanja in za poravnavo obveznosti do zavarovancev ter za kritje izgub iz poslov iz prvega odstavka tega člena ter v skladu s poslovno politiko družbe tudi za druge namene.
Posebne varnostne rezerve se uporabljajo za plačilo stroškov poslovanja in za poravnavo obveznosti do zavarovancev ter za kritje izgub iz poslov iz drugega odstavka tega člena ter v skladu s poslovno politiko družbe tudi za druge namene.
Če nastalih škod ni mogoče povrniti iz varnostnih in posebnih varnostnih rezerv, zagotovi sredstva za izplačilo odškodnin iz naslova zavarovanja in pozavarovanja pred srednjeročnimi komercialnimi riziki, nekomercialnimi riziki in kratkoročnimi komercialnimi riziki, ki se ne tržijo, ki jih družba opravlja za račun države, ter pred riziki sprememb vrednosti valut, Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.
Vlada določi pogoje o uporabi in vračanju sredstev iz tega člena.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-04/92-5/9
Ljubljana, dne 25. novembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti