Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4689. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik, stran 14753.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 12. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98), odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 75/96, 18/98, 61/98) in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 10. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 75/96) se besedilo 1. člena v celoti črta in se nadomesti z besedilom:
S tem odlokom Občina Vojnik, s sedežem Keršova 1, (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javna vzgojno-izobraževalna zavoda in sicer:
– Osnovno šolo Vojnik in
– Osnovno šolo Frankolovo.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se v celoti črta in se nadomesti z besedilom:
Zavoda poslujeta pod naslednjim imenom in imata naslednja sedeža:
Osnovna šola Frankolovo
Ime: Osnovna šola Frankolovo.
Skrajšano ime: OŠ Frankolovo.
Sedež: Frankolovo 11, Frankolovo.
Osnovna šola Vojnik
Ime: Osnovna šola Vojnik.
Skrajšano ime: OŠ Vojnik.
Sedež: Prušnikova 14, Vojnik.
3. člen
5. člen odloka se v celoti črta in glasi:
Vsak zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod vložno številko:
– Osnovna šola Frankolovo: vlož. št.: 1-3747-00
– Osnovna šola Vojnik: vlož. št.: 1-3838-00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
4. člen
11. člen se črta in nadomesti z besedilom:
Šolska okoliša zajemata naselja:
Osnovna šola Frankolovo: Beli Potok pri Frankolovem, Bezenškovo Bukovje, Brdce, Črešnjice, Dol pod Gojko, Frankolovo, Lindek, Lipa pri Frankolovem, Podgorje pod Čerinom, Rakova Steza, Rove, Straža pri Dolu, Stražica, Verpete, Zabukovje.
Osnovna šola Vojnik: Centralna šola Vojnik: Arclin, Bezovica, Bovše, Črešnjevec, Gabrovec pri Dramljah, Globoče, Gradišče pri Vojniku, Hrastnik, Ilovca, Ivenca, Jankova, Kladnart, Koblek, Konjsko, Lešje, Male Dole, Pristava, Razgor, Razgorce, Tomaž nad Vojnikom, Vojnik, Želče, Dedni vrh pri Vojniku.
Podružnična šola Nova Cerkev: Homec, Hrenova, Lemberg pri Novi Cerkvi, Novake, Nova Cerkev, Polže, Razdelj, Straža pri Novi Cerkvi, Vine, Višnja vas, Vizore.
Podružnična šola Socka: Čreškova, Landek, Selce, Socka, Trnovlje pri Socki, Velika Raven, Zlateče.
Podružnična šola Šmartno v Rožni Dolini: Brezova, Jezerce pri Šmartnem, Loče, Otemna, Pepelno, Rožni Vrh, Slatina v Rožni Dolini, Šentjungert, Šmartno v Rožni dolini.
5. člen
Te spremembe začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1290-11/99-15
Vojnik, dne 10. novembra 1999.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost