Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4679. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999, stran 14747.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US 63/95 – obvezna razlaga 9/96 – odločba US 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98) zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US 56/98 ter 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 18. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999 (Uradni list RS, št. 43/99), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Šmarje pri Jelšah je izkazan v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov    Račun financiranja v SIT
           in odhodkov v SIT
----------------------------------------------------------------------
Prihodki         1.003,990.000               –
Odhodki           948,976.000           44,335.000
Primanjkljaj         55,014,000           44,335.000
Presežek                          10,679.000
----------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov popravka občinskega proračuna in njihova razporeditev je zajeta v popravku bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-93/99
Šmarje pri Jelšah, dne 19. novembra 1999.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost