Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4672. Sklep o javni razgrnitvi odloka o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico, stran 14725.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 16. 11. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
I
Javno se razgrne odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico, ki ga je pod številko projekta 36/99 – PUP/MS izdelala družba ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, Staneta Rozmana 5, M. Sobota.
II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine M. Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, II. nadstropje) ter na sedežu mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4, M. Sobota.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve odloka bo organizirana javna razprava (obravnava), kraj in čas le-te bo določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti pisne pripombe. Le-te se naslovijo na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota (III. vhod, II. nadstropje, soba štev. 20).
Št. 35003-104/99
Murska Sobota, dne 16. novembra 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost