Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4666. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loška dolina, stran 14719.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 20. člena statuta Občine Loške doline (Uradni list RS, št. 55/95) Občinski svet občine Loška dolina na 3. redni seji dne 22. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loška dolina
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede ne vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (oznaka LC) in javne poti (oznaka JP). Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (oznaka LZ) v naseljih;
– na krajevne ceste (oznaka LK) v naseljih.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Loška dolina in ceste med naselji v Občini Loška dolina in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so: (v m)
5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)(v m):
– mestne in krajevne ceste (LK)(v m)
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so: (v m)
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 10. 8. 1999.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o gospodarjenju s cestami, ulicami, trgi, javnimi potmi in drugimi prometnimi površinami v Občini Cerknica (Uradni list SRS, št. 21/86 in 34/88).
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34401-03/99
Loška dolina, dne 8. novembra 1999.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost