Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4655. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 1999, stran 14701.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 78/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) in 7. člena odloka o proračunu Občine Križevci za leto 1999 (Uradni list RS, št. 69/99) je Občinski svet občine Križevci na 10. redni seji dne 24. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 1999
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Križevci za leto 1999 (Uradni list RS, št. 69/99) tako, da se glasi:
--------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki                266.632.292
II. Skupaj odhodki                261.636.038
III. Proračunski presežek (I-II)           4.996.254
--------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
VIII.Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga                 5.600.000
X.  Neto zadolževanje (VIII-IX)          –5.600.000
XI. Povečanje (zmanjšanje)
   sred. na rač. (III-X)              –603.746*
--------------------------------------------------------------
* Znesek 603.746 SIT je enak prenesenim sredstvom iz ŽR preteklega leta
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/99
Križevci, dne 24. novembra 1999.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost